realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti vidanjari fose Iasi telefon contact Incalzire in pardoseala

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari – noiembrie 2014

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari-noiembrie 2014

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 

 • dată semnare contract       

22.11.2012

 • dată începere lucrări

10.12.2012

 • dată finalizare lucrari conform AA1 (Act Adiţional nr.1)

30.05.2015

 • prelungire durată de execuţie

12 luni

 • valoare contractată

44.938.608,27 lei

 • progres fizic general

66,5 %

În momentul de faţă Antreprenorul derulează lucrări pe următoarele şantiere: Extindere reţele de apă: străzile Gheorghe Doja, Eudoxiu Hurmuzache; Reabilitare rețele de apă: străzile Petru Rareș, Zamca, Luceafărului, Zorilor, Ioan Vodă Viteazul, Mărăşeşti, Leca Morariu, Mihail Kogălniceanu; Extindere reţele de canalizare: străzile Traian Țăranu, Mihail Sadoveanu, Gheorghe Doja, Bogdan Vodă; Până în prezent au fost finalizate şi puse în funcţiune reţelele de apă şi canalizare pe următoarele străzi: Epaminonda Bucevschi, Alexandru Vlahuţă, Grigore Cobălcescu, Emil Racoviţă, Ilie Ilaşcu, Aurel Vlaicu, Câmpului, Universităţii, Ştefan cel Mare, Mitocelului, Nicolae Milescu, Şipotului, Semicercului, Nicolae Istrate, Ion Dragoslav, Mihai Băcescu, Anton Holban, Eugen Lovinescu, Arţarului, Plopului, Fagului, Pictor Dumitru Dacian, Aviatorului, Constantin Morar şi Gării. Antreprenorul a realizat până în momentul de faţă următoarele cantităţi de lucrări: Reabilitare reţele de apă: 10.813 ml conductă, 37 hidranţi incendiu, 580 branşamente; Extindere reţele de apă: 24.848 ml conductă, 93 hidranţi, 1173 branşamente; Reabilitare reţele de canalizare: 915 ml conductă colectoare, 36 racorduri; Extindere reţele de canalizare: 21.801 conductă colectoare, 1030 racorduri; În stadiu avansat de execuţie sunt lucrările de reabilitare a unei staţii pompare ape uzate, de execuţie a 5 staţii pompare ape uzate noi şi a unei staţii pompare a apei potabile.

 

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 

 • dată semnare contract       

30.10.2012

 • dată începere lucrări

21.11.2012

 • dată finalizare contract

21.03.2015

 • progres fizic general

100 %

Lucrările la toate obiecte din cadrul contractului au fost finalizate iar testele au fost efectuate. Începând cu data de 20.03.2014, noul obiectiv a fost pus în funcțiune. Procesul Verbal de Recepție a Lucrărilor a fost semnat la data de 11.04.2014.

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni
Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.

 

 • dată semnare contract       

06.06.2013

 • dată începere lucrări

04.07.2013

 • dată finalizare contract

04.01.2015

 • progres fizic general

60,8 %

În momentul de faţă Antreprenorul derulează lucrări pe următoarele şantiere: Reabilitare rețele de apă: străzile Sucevei, Stadion Sportiv, Topitoriei, Broșteni, Pinului, Zorilor, Pietrari, Muncii, Anton Holban, Cuza Voda; Extindere rețele de apă: străzile Aleea Teilor 1, Avram Iancu, Cap. Ciofu, Magazia Gării (2+3), Matei Millo, Nufărului, Plt. Iacob, Răzeșilor, Serpentina Bunești, Sergent Rusu, Soldănești, Soldat Zamfir, Sucevei 1, Țărăncuței, Dr. Tatos, Aleea Pinului, Filaturii, Slt. Grigoraș, Magazia Garii, Vasile Ciurea, Artur Gorovei, Cap. Manolache. Extindere rețele de canalizare: străzile Cloșca, Sucevei, Dr. Tatos, Crișan, Forestierului, Horea, Serpentina Bunești, Forestierului 1, Soldat Zamfir, Țărăncuței, Humorului, Slt. Grigoraș, Sucevei 1, Voluntarilor, Vasile Ciurea, Artur Gorovei, Sergent Sava, Cap. Ciofu, Pictor Băieșu, Cap. Manolache, Aleea Lizuca. Până la această dată Antreprenorul nu a pus în funcţiune reţele de apă sau canalizare executate. Antreprenorul a realizat până în momentul de faţă următoarele cantităţi de lucrări: Reabilitare reţele de apă: 5215 ml conductă, 44 hidranţi incendiu, 271 branşamente; Extindere reţele de apă: 10.755 ml conductă, 91 hidranţi, 418 branşamente; Reabilitare reţele de canalizare: 233 ml conductă colectoare, 13 racorduri; Extindere reţele de canalizare: 12.696 conductă colectoare, 657 racorduri; Au fost finalizate lucrările de construcţii civile pentru 4 din cele 5 noi staţii de pompare a apelor uzate prevăzute a fi executate. Nu au fost demarate lucrările de reabilitare a instalaţiilor hidraulice de la rezervoarele Tîmpeşti, Pietrari şi Oprişeni.
4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni
Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.

 

 • dată semnare contract       

13.02.2013

 • dată începere lucrări

25.03.2013

 • dată finalizare lucrări conform AA1

19.06.2015

 • prelungire durată execuţie

8 luni

 • valoare contractată

37.529.935,38 lei

 • progres fizic general

94 %

Antreprenorul a finalizat execuţia lucrărilor de construcţie civilă pentru majoritatea obiectelor din stația de epurare. În această perioadă se derulează în special lucrări de montaj a echipamentelor, de execuţie a instalaţiilor electrice, de execuţie a reţelelor de legătură între obiectele construite la următoarele obiective:  Pretratare (grătare dese şi deznisipator),  Decantoare primare, Bazine biologice, Decantoare secundare, Fermentarea nămolului, Rezervor de gaz, Centrală termică. De asemenea, au fost executate lucrări de împrejmuire a obiectivului, de iluminat a incintei, precum şi de amenajare a terenului şi a căilor de acces în incinta obiectivului. Reabilitarea clădirii administrative a fost finalizată iar personalul de exploatare al Beneficiarului ACET S.A. a fost transferat în noua locaţie. Până la sfârşitul anului în curs, Antreprenorul va scoate din funcţiune complet vechea staţie de epurare şi concomitent va pune în funcţiune treapta de epurare mecanică a noului obiectiv respectiv Grătarele rare, Staţia de Pompare ape uzate, Grătarele dese, Desnisipatorul şi separatorul de grăsimi precum şi Decantoarele primare. Această etapă necesită reautorizare din partea administratorului cursurilor de apă (ANAR) deoarece odată cu pornirea noilor capacităţi se va modifica si punctul de descărcare al apelor tratate, respectiv de la pârâul Târgului în pârâul Şomuz.

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 

 • dată semnare contract       

15.11.2012

 • dată începere lucrări

12.12.2012

 • dată finalizare lucrări conform A.A.2

30.05.2015

 • prelungire durata execuţie

12 luni

 • valoare contractată

36.331.133,23 lei

 • progres fizic general

66,6 %

În momentul de faţă Antreprenorul derulează lucrări pe următoarele şantiere: Reabilitare reţele de apă: pe străzile Dacia, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Trandafirilor, Putnei. Extindere reţele de apă: pe străzile 28 Noiembrie şi Sitarilor; Reabilitare reţele de canalizare: pe strada Putnei; Extidere reţele de canalizare: pe străzile Bogdan Vodă, Sitarilor, Andronic Motrescu şi Dimitrie Dan. Până la această dată Antreprenorul nu a pus în funcţiune reţele de apă şi canalizare executate. Au fost realzate până în momentul de faţă următoarele cantităţi de lucrări: Reabilitare reţele de apă: 4303 ml conductă, 45 hidranţi incendiu, 260 branşamente; Reabilitare conducte aducţiune: 1193 ml; Extindere reţele de apă: 14.114 ml conductă, 155 hidranţi, 833 branşamente; Reabilitare reţele de canalizare: 1869 ml conductă colectoare, 167 racorduri; Extindere reţele de canalizare: 15.453 ml conductă colectoare, 937 racorduri; Au fost finalizate lucrările de construcţii civile pentru cele 4 noi staţii pompare a apelor uzate prevăzute şi lucrările de montaj a echipamentelor hidraulice la rezervoarele existente Osoi.
  6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Asocierea S.C. UTI GRUP S.A. – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A

 

 • dată semnare contract       

14.02.2014

 • dată începere lucrări

03.03.2014

 • dată finalizare contract

03.09.2016

 • progres fizic general

24 %

Cu toate că acest contract a fost atribuit cu întârziere, Antreprenorul a mobilizat personal de execuţie pe şantier, la momentul de faţă executând lucrări civile la principalele obiecte prevăzute pentru noua staţie de epurare astfel: Au fost finalizate lucrările de construcţie civilă la Bazinul de  Apă Pluvială; La Decantorul Secundar nr. 1 a fost turnat radierul şi se lucrează la armarea, cofrarea şi turnarea betoanelor în pereţi laterali. În acelaşi stadiu se afla şi Decantorul Secundar nr. 2. Au fost finalizate terasamentele pentru execuţia fundaţiei, a patului de balast, armarea şi turnarea radierului din beton la Decantorul primar, staţia de pompare a apelor uzate şi deversorul de apă pluvială; Un alt obiect important este Bazinul Biologic, unde au fost finalizate lucrările de fundare, cofrarea şi turnarea betoanelor în pereţi laterali, lucrarea fiind realizată în proporţie de 50%; Lucrările de construcţii civile se află în stadii avansate de execuţie şi la Gratarele rare, Rezervorul de  fermentare a nămolului, Staţia de suflante, Hala de deshidratare mecanică a namolului, Depozitul pentru nămolul deshidratat; Au fost finalizate terasamentele pentru execuţia fundaţiei la Staţia de Pompare a apelor uzate, în prezent desfăşurându-se lucrări în vederea armării radierului. Antreprenorul menţine un ritm de lucru corespunzător, astfel că nu există diferenţe semnificative faţă de graficele estimate. Dacă condiţiile meteorologice vor permite, se vor putea finaliza până la sfârşitul anului lucrările de construcţii civile la principalele obiecte din cadrul staţiei de epurare.
  7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.

 

 • dată semnare contract       

08.05.2013

 • dată începere lucrări

04.06.2013

 • dată finalizare lucrari conform AA2

22.05.2015

 • prelungire termen execuţie
                               6,5 luni
 • valoare contractată

13.308.549,86 lei

 • progres fizic general

80 %

În momentul de faţă Antreprenorul derulează lucrări pe următoarele şantiere: Reabilitare rețele de apă: pe străzile Arcaşului, Chiliei, V. Litu, Aleea Dornelor, Schitului, Piscului, Gladiolelor, Ans. Transilvaniei, Podu Verde, Bârnărel, Mălinilor, Podu Verde 3, Azurului; Extindere reţele de apă: pe străzile Silvicultorilor, Bârnărel, Chiliei, Azurului; Reabilitare rețele de canalizare: pe străzile Bârnarel, Regnafor, Podu Verde 3, Ans. Transilvaniei, Malinilor, Ion Luca, Florilor, respectiv pe aleile Dornelor și Schitului; Extindere reţele de canalizare: pe străzile Podu Verde, Podu Verde 1, Schitului și Unirii; Montaj echipamente hidraulice în camerele de vane ale rezervoarelor de  înmagazinare. A fost finalizată reabilitarea rețelei de apă pe strada Procopovici, extinderea rețelei de apă pe străzile Poligonului, Todireni, Bucovinei și Băii, reabilitarea rețelei de canalizare pe străzile Mihai Eminescu, Procopovici și V. Deac precum şi extinderea rețelei de canalizare pe străzile Plopilor, Procopovici, Poligonului, Plutașilor, Arcașului, Bistriței, Eroilor, Bucovinei 1, Zimbrului, Oușorului, Călimani, Albinelor, Chiliei, Dealul Negru, Băii, 1 Mai şi Bucovinei. Reţelele de pe străzile menţionate anterior nu au fost încă puse în funcţiune. S-au realizat până în momentul de faţă următoarele cantităţi de lucrări: Reabilitare reţele de apă: 2929 ml conductă, 21 hidranţi incendiu, 84 branşamente; Extindere reţele de apă: 2504 ml conductă, 29 hidranţi incendiu, 118 branşamente; Reabilitare reţele de canalizare: 1323 ml conductă colectoare, 26 racorduri; Extindere reţele de canalizare: 4945 ml conductă colectoare, 187 racorduri; Conducte de refulare a apelor uzate: 560 ml. Au fost finalizate lucrările de construcţii civile pentru cele 4 noi staţii de pompare a apelor uzate prevăzute.
8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. –  S.C. COMSA S.A.

 

 • dată semnare contract       

27.12.2012

 • dată începere lucrări

06.02.2013

 • data finalizare lucrări conform AA1

04.05.2015

 • valoare contractată

8.057.571,9 lei

 • progres fizic general

71,5 %

Antreprenorul a finalizat lucrările de construcţii civile la următoarele obiecte: Bazin Tampon apă pluvială, Gratare Rare, Compact Degrosisare, Desnisipator şi separator grasimi, Decantor Primar, Staţie pompare nămol primar, Deversor apă pluvială, Reactoare biologice, Decantor secundar, Sistem de măsurare debit efluent, Stabilizator aerob de nămol, Depozitarea nămolului deshidratat. Au fost finalizate lucrările de fundare, inclusiv de execuţie a radierului la obiectele Staţie suflante, Bazin tampon nămol în exces, Staţie pompare supernatant, în momentul de faţă lucrându-se la armarea, cofrarea şi turnarea betoanelor în pereţii laterali. La obiectele Concentrarea mecanică a nămolului şi Deshidratarea mecanică a nămolului se lucrează la structurile metalice ale pereţilor inclusiv la acoperiş. Cladirea administrativă este în curs de execuţie, structura de rezistenţă fiind finalizată, executându-se lucrări la zidărie şi finisaje. Antreprenorul a început lucrările de montaj a echipamentelor furnizate anterior în şantier la obiectele a căror structuri au fost finalizate.
9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului
Contractor : Asocierea S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. Romprest Bucureşti S.A.

 

 • dată semnare contract       

09.01.2013

 • dată începere lucrări

05.02.2013

 • dată finalizare lucrări conform AA3

05.12.2014

 • prelungire durată execuţie

6 luni

 • valoare contractată

32.041.313,66 lei

 • progres fizic general

72,5 %

În prezent Antreprenorul derulează lucrări pe următoarele şantiere: Reabilitare rețele de apă: pe străzile Molidului, 1 Mai, Tudor Vladimirescu, Mihail Kogălniceanu, Voroneț 1; Extindere reţele de apă: pe străzile Ştefan Cel Mare, Wurtzburg, Oborului, Voroneţ 20, Mănăstirea Voroneţ, Pinului, Ion Creangă, Voroneț 1; Reabilitare rețele de canalizare: pe străzile Zimbrului, Ciprian Porumbescu, Cetăţii, Ion Creangă, Milcov, Mihail Kogălniceanu, Minerilor, Teodor Bălan; Extindere rețele de canalizare: pe străzile Bogdan Vodă, Pinului, Vadului, Wurtzburg, Voroneţ 1 şi 3, Bogdăneasa, George Enescu, Mihai Eminescu, Mănăstirea Humor, Ciprian Porumbescu, Aleea Bucovinei. Antreprenorul a notificat finalizarea lucrărilor pe următoarele străzi: Sf. Maria (reabilitare reţele de apă şi canalizare), Victoriei (reabilitare reţele de apă şi canalizare), Avântului (reabilitare reţele de apă), Orizont (reabilitare reţele de apă). Aceste reţele vor fi preluate în exploatare de agenţia locală a ACET. De asemenea, Antreprenorul a demarat execuţia lucrărilor pe amplasamentele Drumului Naţional DN17 care au fost întârziate de procedura de obţinere a avizelor de intervenţie de la CNADR. Reamintim că racordarea rețelelor de apă sau canalizare deja executate pe străzile adiacente Drumului  DN17 respectiv Molidului, Ștefan cel Mare, Oborului, Parcului, Progresului, Teodor Bălan, Cetății, Zimbrului, Dimitrie Onciu, Păltinoasa în retelele existente ce se află sub Drumul European DN17 precum și punerea în funcțiune a  SPAU 4 și SPA Wurzburg depind de finalizarea acestor lucrări. Au fost realizate până în momentul de faţă următoarele cantităţi de lucrări: Conducte aducţiune:1873 ml; Reabilitare reţele de apă: 7987 ml conductă, 93 hidranţi incendiu, 458 branşamente; Extindere reţele de apă: 10.034 ml conductă, 108 hidranţi incendiu, 418 branşamente; Reabilitare reţele de canalizare: 8452 ml conductă colectoare, 152 racorduri; Extindere reţele de canalizare: 16718 ml conductă colectoare, 704 racorduri; Au fost finalizate lucrările de construcţie la noile rezervoare Wurtzburg şi Voroneţ precum şi drumurile de acces către aceste obiective. Au fost finalizate lucrările de construcţii civile pentru cele 4 moi staţii pompare ape uzate prevăzute a fi executate.
10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – S.C. ARCADA COMPANY S.A.

 

 • dată semnare contract       

28.05.2013

 • dată începere lucrări

09.07.2013

 • dată finalizare contract

09.01.2016

 • progres fizic general

55 %

Până la această dată Antreprenorul a finalizat lucrările de construcţii civile la următoarele obiecte: Cămin Admisie, Bazin Tampon apă pluvială, Grătare rare, Staţie Pompare apă uzată, Compact degrosisare, Decantor primar, Deversor apă pluvială, Sistem de măsurare debit efluent şi Bazin tampon nămol în exces. Au fost finalizate lucrările de fundare inclusiv execuţie radier la obiectele Bazine biologice, Decantor secundar, Concentrator nămol în exces, Stabilizator aerob de nămol, Deshidratarea mecanică a nămolului, în momentul de faţă lucrându-se la armarea, cofrarea şi turnarea betoanelor în pereţii laterali, stadiul acestor lucrări fiind avansat, respectiv între 65% şi 85%. Astfel, până la venirea sezonului rece lucrările civile la principalele obiecte din cadrul staţiei de epurare vor fi finalizate. Antreprenorul derulează în paralel lucrări de montaj a echipamentelor furnizate anterior în şantier la obiectele a căror structuri au fost finalizate. Pavilionul administrativ este finalizat în proporţie de 97%, astfel că din luna decembrie 2014 personalul de exploatare al beneficiarului ACET S.A. va putea fi transferat în această locaţie. Antreprenorul a mobilizat personal suficient pe șantier și menţine un ritm de execuție corespunzător.
11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea
Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.

 

 • dată semnare contract       

19.08.2013

 • dată începere lucrări

16.09.2013

 • dată finalizare contract

16.03.2016

 • progres fizic general

73,5 %

În momentul de faţă Antreprenorul derulează lucrări pe următoarele şantiere: Extindere reţele de canalizare: pe străzile Adunării, Bisericii, Butnăreni, Tineretului şi Calea Sucevei; Extindere reţele de apă: pe străzile Sucevei, Şcolii, Doboroaia; Lucrările de construcţie la rezervoarele de înmagazinare a apei potabile sunt finalizate, în momentul de faţă fiind în derulare lucrări de hidroizolare interioară a bazinelor de apă; Au fost finalizate dar nu au fost puse în funcțiune o parte din lucrări astfel: Extindere reţele de distribuţie a apei: pe străzile Rezervorului, Nouă şi Prunului; Extindere rețele de canalizare: pe străzile Lalelelor, Prieteniei, Primăverii, Leontinilor, Eroilor, Revoluţiei, Bisericii, Văleni, Rezervorului, Prunului, Liliacului, Viitorului, Trandafiri, Simetriei. Au fost realizate până în momentul de faţă următoarele cantităţi de lucrări: Extindere reţele de apă: 9350 ml conductă, 188 branşamente; Extindere reţea de canalizare: 23.396 ml conductă colectoare, 1322 racorduri; La stațiile de pompare a apelor uzate nr. 2, 3, 4, și 5 precum și la stațiile de pompare a apei potabile nr. 1, 2 şi 4 au fost finalizate lucrările de construcții civile, în momentul de faţă lucrându-se la montarea echipamentelor hidraulice.
12. Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți
Contractor: S.C. ARCON AG S.A.

 

 • dată semnare contract       

04.07.2012

 • dată începere lucrări

14.08.2012

 • data finalizare lucrări conform AA2

19.12.2014

 • prelungire durată execuţie

10 luni

 • valoare contractată

27.532.531 lei

 • progres fizic general

76,9 %

În cursul lunii noiembrie au fost continuate lucrările de execuție pe toate șantierele din cadrul contractului, astfel: La Frontul de Captare Berchişeşti – lucrările de reabilitare sunt finalizate iar Antreprenorul intenţionează începerea testelor de eficienţă. De asemenea, se continuă implementarea sistemului de automatizare la toate cele 75 de puţuri reabilitate. La Frontul de captare Baia – lucrările de reabilitare sunt finalizate, Antreprenorul derulând în cursul acestei luni lucrări de sistematize verticală respectiv de aducere la starea inițială a terenului afectat de lucrări de pe câmpul de captare. Antreprenorul va continua implementarea sistemului de automatizare la toate cele 22 de puţuri reabilitate. De asemenea, se intenţionează începerea testelor de eficienţă la acest obiectiv. La Frontul de captare Voroneţ – lucrările de reabilitare sunt finalizate, Antreprenorul derulând în cursul acestei luni lucrări de sistematizare verticală respectiv de aducere la starea inițială a terenului afectat de lucrări de pe câmpul de captare. Antreprenorul va continua implementarea sistemului de automatizare la toate cele 8 puţuri reabilitate. De asemenea, se intenţionează începerea testelor de eficienţă la acest obiectiv. La Fontul de captare Măneuți – a fost finalizată şi pusă în funcţiune staţia de dezinfecţie cu clor gazos. Au fost reabilitate cele 5 coloane ale puţurilor existente prevăzute în Proiect şi au fost forate 8 din cele 19 noi puţuri. Din păcate testele testele de debit la care au fost supuse aceste foraje au indicat debite mai mici decât cele estimate. Antreprenorul va continua lucrările de foraj pentru noile puţuri până la atingerea debitului de apă captat, solicitat la această sursă. La STA Roşu – s-au continuat lucrările civile respectiv terasamente şi turnări de betoane la obiectele Camera distribuţie şi amestec, Staţie Ozon, Staţie pompe nămol, Bazin stocare nămol, Staţie deshidratare nămol. De asemenea, au continuat lucrările de reabilitare a rezervorului existent de apă filtrată. Pentru execuţia acestor lucrări rezervorul a fost temporar scos din uz, Antreprenorul punând la dispoziţie capacităţile necesare de stocare a apei filtrate. La STA Mihoveni – au fost reabilitate decantoarele de nămol existente precum şi staţia de dozare şi preparare reactivi, în cadrul căreia au fost montate echipamentele de dozare prevăzute. De asemenea, au fost finalizate lucrările de construcţii civile la noua staţie de deshidratare a nămolului. La Câmpul de puţuri Salcea – au fost finalizate lucrările de construcţie civilă la două din cele trei chesoane forate pentru captarea apei, debitul de apă furnizat de aceste puţuri fiind suficient.