realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti Nulled WordPress Themes beton amprentat culori

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari – Mai 2014

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava

Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 • data semnare contract – 22.11.2012
 • data începere lucrări – 10.12.2012
 • data finalizare contract – 10.06.2015
 • progres fizic general: 50 %

S-a continuat executia lucrărilor pe santierele deschise anterior respectiv:

Extindere retele apă: străzile Aron Pumnul, Socului, Constantin Moraru, Livezilor şi Dimitrie Loghin;

Reabilitare rețele apă: străzile George Enescu, Cireșoaia, Rulmentului, Zimbrului;

Reabilitare reţele canalizare: strada Biruinţei;

Extindere reţele canalizare: străzile Socului, Mihail Sadoveanu, Livezilor, Aurel Vlaicu, Aron Pumnul;

Conducte refulare canalizare: străzile Aurel Vlaicu și Pictor Panaiteanu.

Reabilitare stație pompare ape uzate Tăbăcărie.

Au fost finalizate lucrările de extindere a rețelei de canalizare pe străzile Nicolae Istrate, Ion Dragoslav, Mihai Băcescu, Anton Holban, Eugen Lovinescu, Arțarului, Plopului, Fagului, Pictor Dumitru Dacian, Aviatorului, C.tin Moraru, acestea fiind predate în vederea exploatării către Beneficiar. De asemenea au fost predate Beneficiarului spre exploatare noile rețele de apă înființate pe străzile Aviatorului, Epaminonda Bucevschi, Emil Racoviță, G. Cobălcescu, Alexandru Vlahuță și Cîmpului.

În perioada următoare este programată predarea către Beneficiar spre exploatare a rețelelor de apă reabilitată pe străzile Ștefan cel Mare, Universității, George Enescu, Ilie Ilașcu și Cernăuți precum și rețelele de canalizare executate pe străzile Semicercului, Parcului, Nicolae Milescu, Vasile Lupu, Dragomirna, Livezilor.

 

 

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava

Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 • data semnare contract – 30.10.2012
 • data începere lucrări – 21.11.2012
 • data finalizare contract – 21.03.2015
 • progres fizic general: 100 %

Lucrările la toate obiecte din cadrul contractului au fost finalizate iar testele au fost efectuate. Începând cu data de 20.03.2014 noul obiectiv a fost pus în funcțiune.

Procesul Verbal de Recepție a Lucrărilor a fost semnat la data de 11.04.2014.

 

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni.

Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.

 • data semnare contract – 06.06.2013
 • data incepere lucrări – 04.07.2013
 • data finalizare contract – 04.01.2016
 • progresul fizic general: 26 %

 

S-a continuat executia lucrărilor pe şantierele deschise anterior, respectiv:

Reabilitare reţea apă: străzile Sucevei, Stadion Sportiv, Topitoriei;

Extindere rețea apă: străzile Aleea Teilor 1, Avram Iancu, Cpt. Ciofu, Magazia Gării 2, Magazia Gării 3, Matei Millo, Nufărului, Plutonier Iacob, Răzeșilor, Serpentina Bunești, Sergent Rusu, Șoldănești, Soldat Zamfir, Sucevei, Sucevei 1, Țărăncuței, Dr. Tatos, Aleea Pinului, Filaturii, Slt. Grigoraș;

Extindere rețea canalizare: străzile Cloșcă, Sucevei, Dr. Tatos, Crisan, Forestierului, Horea, Serpentina Bunești, Forestierului 1, Soldat Zamfir, Țărăncuței, Humorului, Slt. Grigoraș, Sucevei 1.

Pe strada Sucevei a fost finalizată conducta de refulare ape uzate și s-au derulat lucrări de refacere prin asfaltare a amplasamentului afectat de lucrări.

 

4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni

Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA SRL

 • data semnare contract – 13.02.2013
 • data incepere lucrări – 25.03.2013
 • data finalizare contract – 25.10.2015
 • progresul fizic general: 55 %

În cursul lunii mai s-au continuat lucrările de execuție la principalele obiective din cadrul stației de epurare care constau în armare, cofrare și turnări betoane la Pretratare (Grătare rare și dese, Deznisipator, Separator grăsimi, Bazin tampon apă pluvială), Decantoare primare și stație pompare nămol primar, Decantoare secundare și stație pompare nămol în exces, Bazine biologice, Clădirea suflantelor și Centrala termică.

Au fost finalizate lucrările de execuție a structurii pentru obiectivele: Fermentator nămol, Depozitarea nămolului fermentat, Clădier suflante, post transformare și clădire instalații dozare clorură ferică, Bazine Biologice, Decantoare primare, Decantoare secundare. De asemenea au fost finalizate lucrările de reabilitare a clădirii administrative.

Pentru toate construcțiile de tip bazin au fost efectuate testele de etanșeitate.

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi

Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 • data semnare contract – 15.11.2012
 • data incepere lucrări –12.12.2012
 • data finalizare contract – 12.06.2015
 • progres fizic general – 44 %

 

Antreprenorul a continuat execuţia lucrărilor pe şantierele deschise anterior, respectiv:

Reabilitare reţea apă – pe străzile Gheorghe Doja, Calea Bucovinei, Putnei;

Extindere reţea apă – pe străzile Cucului, Zorilor, Bogdan Vodă, Calea Bucovinei, Dobrogeanu Gherea;

Reabilitare canalizare – pe străzile Calea Bucovinei și Putnei;

Extidere reţea canalizare – pe străzile Bogdan Vodă, Dobrogeanu Gherea;

Antreprenorul a finalizat execuția lucrărilor și a pus în funcțiune rețelele executate pe următoarele străzi:

Reabilitare rețea canalizare – strada Ion Nistor;

Extindere rețea canalizare – străzile Griviței, Merilor, Cărămidăriei, Tirului, Fundatura Cărămidăriei, Uzinei, Șerpuită, Ieraclie Porumbescu, Teiului, Rozelor, Parcului, Fagilor, Hanului, Vasile Conta2 și 3, Îmbinată, Pandurilor, 8 Martie, Pometelor și Frâncei.

În perioada următoare este programată punerea în funcțiune a rețelelor de apă executate și predarea lor către Beneficiar spre exploatare.

 

6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi       

Contractor: Asocierea SC UTI GRUP SA – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS SA

 • data semnare contract – 14.02.2014
 • data incepere lucrări – 03.03.2014
 • data finalizare contract – 03.09.2015
 • progres fizic general: 2 %

 

Data de Începere a lucrărilor a fost stabilită pentru ziua de 03.03.2014.

În data de 08.05.2014 a fost aprobat Proiectul Tehnologic al Stației de Epurare, întocmit de către Antreprenor.

În data de 08.05.2014, Autoritatea Locală Rădăuți a emis Autorizaţia de demolare, astfel că în momentul de față Antreprenorul derulează activități de demolare a structurilor existente pe amplasamentele viitoarelor obiecte prevăzute în proiect.

Autorizația de Construcție a fost emisă de Autoritatea Locală în data de 02.06.14 și a fost transmisă antreprenorului.

 

7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei.

Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.

 • data semnare contract – 08.05.2013
 • data incepere lucrări – 04.06.2013
 • data finalizare contract – 04.11.2015
 • progres fizic general: 23 %

 

În cursul lunii mai, Antreprenorul a continuat lucrările de execuție a rețelelor de apă și canalizare pe următoarele străzi:

Reabilitare rețea apă – pe străzile Procopovici, Arcaşului, Chiliei, V. Litu, Alea Dornelor, Schitului, Piscului;

Extindere reţele apă – pe străzile Silvicultorilor și Băii;

Reabilitare reţea canalizare –  pe străzile Vasile Deac și Aleea Dornelor;

Extindere rețea canalizare – pe străzile Podu Verde, Călimani, Albinelor, Arcaşului, Ouşorului, Chiliei, Dealul Negru, 1 Mai, Podu Verde, Băii.

Antreprenorul a finalizat execuția lucrărilor de extindere a rețelei de apă pe strada Poligonului, de reabilitare a rețelei de canalizare pe o serie de tronsoane a străzii Procopovici precum și lucrările de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile Plopilor, Procopovici, Poligonului, Plutașilor, Bistriței și Băii. Noile rețele executate nu au fost încă puse în funcțiune.

 

8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei

Contractor : Asocierea SC ROTARY CONSTRUCTII SRL – COMSA SA

 • data semnare contract 27.12.2012
 • data incepere lucrări – 06.02.2013
 • data finalizare contract – 06.08.2015
 • progresul fizic înregistrat: 41 %

 

În cursul lunii mai au fost derulate activităţi de demolare a construcțiilor existente precum și lucrări de execuție la principalele obiecte din cadrul stației de epurare astfel:

–          S-au finalizat lucrările de excavații pentru execuție fundații și se derulează lucrări la structura din beton armat pentru Bazinele biologice. Au fost finalizate lucrările de excavații aferente Concentratorului de nămol și Depozitului de nămol deshidratat și se continuă acest tip de lucrări pentru Stabilizatorul aerob de nămol și Unitatea de Deshidratare a nămolului fermentat în paralel cu activități de turnare betoane egalizare, armare fundații pentru aceste obiecte.

–          Au fost începute lucrările aferente obiectelor Bazin retenție ape pluviale și Cămin măsurare debit efluent.

 

9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului

Contractor : Asocierea ACI Cluj- Romprest Bucuresti

 • data semnare contract – 09.01.2013
 • data incepere lucrări – 05.02.2015
 • data finalizare contract – 05.06.2015
 • progresul fizic general: 50 %

 

Antreprenorul a continuat executia lucrărilor pe santierele deschise anterior respectiv:

Reabilitare reţele apă – pe străzile Ciprian Porumbescu, Ariniș, Oborului, Vadului, Avîntului, Gării G. Grigorescu;

Extindere reţele apă – pe străzile Voroneț 1,  2, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 18, Bogdăneasa, Bogdan Vodă, Oborului;

Reabilitare rețele canalizare – pe străzile Zimbrului, Cetății, Primăverii,  Sf. Gavril, Mihai Eminescu, Cîmpului, General Grigor, Petru Rareș, Bogdăneasa, Ciocârliei și Colector Staţia de Epurare;

Extindere reţele de canalizare – pe străzile Robănești, Pinului, Vadului, Voroneț 1 și 2, Păltinoasa, George Enescu, Mihai Eminescu, Mănăstirea Humor, Ciprian Porumbescu, Cucului.

Au mai fost derulate lucrări de construcţie la rezervoarele Wurtzburg şi Voroneţ.

Pentru noile rețele executate au fost efectuate testele de presiune sau etanșeitate prevăzute în Programul de urmărire și control al calității lucrărilor, urmând în perioada următoare să fie puse în funcţiune.

 

10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului

Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – SC ARCADA COMPANY SA

 • data semnare contract – 28.05.2013
 • data incepere lucrări – 09.07.2013
 • data finalizare contract –  09.01.2016
 • progres fizic general: 24 %

 

În cursul lunii mai s-au continuat lucrările de execuție la principalele obiecte din cadrul stației de epurare astfel:

Au început lucrările de excavații pentru fundare Grătare rare iar pentru obiectul Stație pompare apă uzată s-au executat lucrări de excavații pentru fundare, turnare betoane egalizare, armare și cofrare structură din beton armat. Au fost finalizate lucrările la deversorul de apă pluvială OC2 iar în continuare se execută lucrări la bazinul de îndepărtare a fosforului.

Au fost finalizate lucrările de execuție a fundațiilor pentru obiectele Măsurarea debitului efluent FM2 și Depozitul de namol deshidratat. Se continuă lucrările de reabilitare a Pavilionului Administrativ.

Lucrările care s-au derulat până în momentul de față nu au afectat linia tehnologică existentă de tratare a apei din cadrul vechii stații de epurare.

 

11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea

Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.

 • data semnare contract – 19.08.2013
 • data incepere lucrări – 16.09.2013
 • data finalizare contract – 16.03.2016
 • progres fizic general actual – 27 %

 

În cursul lunii mai Antreprenorul a continuat  lucrările de execuție a rețelelor de apă și canalizare pe următoarele străzi:

Extindere rețea apă – pe străzile Şerpuită și Sucevei, inclusiv execuția a 18 subtraversări;

 

Extindere reţele canalizare – pe străzile Șerpuită, Școlii, Liliacului, Calea Sucevei, Adunării, Mereni, Păieni, Prietenilor, Eroilor, Revoluției și Văleni, Bisericii, Trandafiri și Calea Sucevei.

A fost finalizată execuția lucrărilor de extindere rețelei apă pe străzile Rezervorului, Nouă și Prunului precum și lucrările de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile Lalelelor, Prieteniei, Primăverii, Leontinilor, Eroilor, Revoluției, Bisericii, Văleni, Rezervorului, Prunului, Liliacului și Viitorului.

Pentru noile rețele executate și finalizate au fost efectuate testele de presiune sau etanșeitate prevăzute în Programul de urmărire și control al calității lucrărilor, urmând în perioada următoare să fie puse în funcţiune.

 

12. Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți

 

Contractor : S.C. ARCON AG S.A.

 • data semnare contract – 04.07.2012
 • data incepere lucrări – 14.08.2012
 • data finalizare contract – 14.02.2015
 • progres fizic general actual – 40 %

 

În cursul lunii mai au fost continuate lucrările de execuție pe toate șantierele din cadrul contractului astfel:

La Frontul de Captare Berchişeşti, Antreprenorul a finalizat execuția lucrărilor civile și electrice, inclusiv montajul echipamentelor mecanice și hidraulice necesare. În perioada următoare se vor executa lucrări pentru implementarea sistemului de automatizare prevăzut pentru acest obiectiv.

La Stația de Tratare Mihoveni, s-au executat lucrări de finisaje exterioare şi confecţii metalice la Staţia de reactivi şi s-au executat lucrările de închidere, pardoseli şi instalaţii la Staţia de deshidratare mecanică a nămolului. De asemenea s-a montat instalaţia de preparare şi dozare polielectrolit.

La Frontul de captare Salcea, au fost finalizate lucrările civile la puțul P7.

La Frontul de captare Măneuţi, au fost executate lucrări de reabilitare a clădirii noii stații de clorinare.

La Frontul de captare Voroneţ, au fost derulate lucrări de reabilitare a stației de clorinare existente. S-a continuat execuția lucrărilor la rețeaua electrică și montaj a tablourilor electrice.

La Frontul de captare Baia, s-a finalizat montajul reţelei de distribuţie a apei şi au fost executate lucrări electrice la puţurile P1 – P4, P5 – P10, P11 – P13, P14, P17 – P19 şi P20 – P22.

S-au executat lucrari civile și mecanice la caminele de injecţie a clorului, prelevare probe şi debitmetru. Au fost executate lucrări la reţeaua de împământare şi de iluminat exterior. Antreprenorul a furnizat 15 din cele 20 pompe submersibile care urmează să echipeze puțurile de la acest obiectiv.

La Staţia de tratare a Apei Roşu, s-au executat lucrările de armare la Predecantor și lucrările de reabilitare a sălii de filtrare a apei decantate.  Au mai fost executate lucrări de construcții la Staţia de clorinare şi s-au montat echipamentele de dozare a clorului.

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 Continutul acestui material nu reprezinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei. Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania: www.infoeuropa.ro Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro