realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti vidanjari fose Iasi telefon contact Incalzire in pardoseala

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari – iunie 2014

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava

Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 • dată semnare contract             22.11.2012
 • dată începere lucrări                10.12.2012
 • dată finalizare contract           30.05.2016
 • progres fizic general                50,4 %

S-a continuat execuţia lucrărilor pe şantierele deschise anterior, respectiv:

Extindere reţele de apă pe străzile Muncitorului, Aron Pumnul, Socului, Constantin Moraru şi Dimitrie Loghin;

Reabilitare rețele de apă pe străzile Rulmentului, Ioan Carp Fluerici şi Iacob Zadik;

Reabilitare a reţelelor de canalizare pe strada Biruinţei;

Extindere reţele de canalizare pe străzile Socului, Mihail Sadoveanu, Muncitorului, Depoului, Aron Pumnul şi Izvoarelor;

De asemenea, s-au derulat activităţi la staţiile de pompare a apelor uzate de pe străzile Depoului, Aurel Vlaicu, Petru Comarnescu şi Tăbăcărie.

Lucrările de reabilitare a rețelei de apă finalizate anterior pe străzile Aviatorului, Aurel Vlaicu, Universităţii, Ştefan cel Mare, au fost predate în vederea exploatării către Beneficiarul S.C. ACET S.A. Suceava.  De asemenea, au fost finalizate şi predate Beneficiarului spre exploatare reţelele de canalizare de pe străzile Semicercului, Şipotului, Nicolae Milescu, Livezilor şi Gheorghe Ştefan.

În acord cu prevederile contractuale şi având în vedere memoriul prezentat de Antreprenor şi determinarea elaborata de către Inginer, Beneficiarul S.C. ACET S.A. Suceava a fost de acord cu încheierea Actului Adiţional nr. 2/ 04.06.2014, prin care se prelungeşte perioada de execuţie cu 12 luni, respectiv până la data de 30.05.2015.

 

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava

Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 • dată semnare contract             30.10.2012
 • dată începere lucrări                21.11.2012
 • dată finalizare contract           21.03.2015
 • progres fizic general                100 %

Lucrările la toate obiecte din cadrul contractului au fost finalizate iar testele au fost efectuate. Începând cu data de 20.03.2014 noul obiectiv a fost pus în funcțiune.

Procesul Verbal de Recepție a Lucrărilor a fost semnat la data de 11.04.2014.

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni

Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.

 • dată semnare contract                        06.06.2013
 • dată începere lucrări               04.07.2013
 • dată finalizare contract          04.01.2016
 • progresul fizic general            26 %

S-a continuat execuţia lucrărilor pe şantierelor deschise anterior, precum și pe șantierele deschise în cursul lunii iunie, astfel:

Reabilitare reţea apă pe străzile Aleea Pinului, Vasile Ciurea 1, Brosteni, Magazia Gării, Stadion Sportiv, Sucevei, Arthur Gorovei 3,  Aleea Teilor, Topitoriei;

Extindere rețea apă pe străzile: Aleea Pinului, Aleea Teilor 1,  Cap. Ciofu 1 , Cap. Ciofu 2,  Sucevei, Sucevei 1, Soldat Zamfir, Broşteni,  Slt. Grigoraş 1, Arthur Gorovei 1, Vasile Ciurea 1, Magazia Gării,  Aleea Teilor,  Aleea Teilor1, Dogarilor, Sergent Rusu, Şoldăneşti, Sg. Sava;

Extindere rețea canalizare pe străzile: Aleea Teilor,  Cap. Ciofu 1,2,3, Sucevei, Sucevei1, Humorului, Soldat Zamfir,  Slt. Grigoraş 1, Arthur Gorovei 1, Vasile Ciurea 1, Sg. Sava;

Reabilitare rețea de canalizare pe strada Aleea Teilor.

Au fost finalizate lucrările de extindere a rețelelor de apă pe străzile Horia, Ţărăncuţei, Filaturii, Nufărului, Dr. Tatos, Răzeşilor, Magazia Gării 2, Magazia Gării 3; Matei Millo, Plt. Iacob,  Serpentina Buneşti, Avram Iancu, de extindere a rețelei de canalizare pe străzile Horia, Cloşca, Crişan, Forestierului, Forestierului 1, Ţărăncuţei, Dr. Tatos, Slt Grigoraş 2, Serpentina Buneşti, Stadion Sportiv 1, Voluntarilor 1 și 2, lucrările de reabilitare a rețelei de canalizare pe strada Stadion Sportiv 2 precum și lucrările de execuție a conductelor de refulare a apelor uzate de pe străzile Sucevei și Aleea Teilor.

Noile rețele executate nu au fost încă puse în funcțiune și predate spre operare Beneficiarului.

 

4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni

Contractor S.C. VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.

 • dată semnare contract             13.02.2013
 • dată începere lucrări                25.03.2013
 • dată finalizare contract           25.10.2015
 • progresul fizic general             70 %

În luna iunie au fost executate lucrări la partea de pretratare a noii stații de epurare Fălticeni, respectiv lucrări de armare, cofrare și turnare beton la canalul de intrare în stație, camera grătarelor precum și la deznisipatoare/ separatoare de grăsimi. În paralel, s-au executat armări, cofrări și turnări de beton la decantoarele secundare. Tot în luna iunie Antreprenorul a executat umpluturi pe lângă construcțiile din beton finalizate, respectiv pe langă decantoarele secundare, pe langă bazinele biologice,  clădirea pentru tratarea nămolului, fermentatorul de nămol şi îngroșătorul gravitațional.

Totodată, a început execuția confecțiilor metalice din inox (mâini curente, balustrade) precum și montajul și sudura conductelor de aerare din inox (inclusiv a vanelor de pe traseul acestora) la bazinele biologice.

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi

Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 • dată semnare contract             15.11.2012
 • dată începere lucrări                12.12.2012
 • dată finalizare contract           30.05.2016
 • progres fizic general                54 %

Antreprenorul a continuat execuţia lucrărilor pe şantierele deschise în cadrul contractului, respectiv:

Reabilitare retea apa pe străzile Papetăriei, Putnei, Dacia, Calea Bucovinei, Calea Cernăuți și conducta de Aducțiune 3;

Extindere reţea de apă pe străzile Cucului, Zorilor, Bogdan Vodă, Tirului, Calea Bucovinei, Dobrogeanu Gherea, Victoriei, Mihai Bodnar, 28 Noiembrie, Liliacului, Eugen Botezat;

Reabilitare reţele de canalizare pe străzile Calea Bucovinei, Putnei, Calea Cernăuţi, Ion Nistor;

Extidere reţele de canalizare pe străzile Bogdan Vodă, Str. Dobrogeanu Gherea, Calea Bucovinei, Porumbelului.

Antreprenorul a finalizat execuția lucrărilor și a pus în funcțiune rețele de canalizare executate pe străzile Griviței, Cărămidăriei, Tirului, Fundatura Cărămidăriei, Uzinei, Șerpuită, Ieraclie Porumbescu, Teiului, Rozelor, Parcului, Fagilor, Frâncei, Hanului, Vasile Conta 2 și 3, Îmbinată, Pandurilor, 8 Martie, Ion Nistor, Merilor şi Pomeţelor. Dintre acestea, primele 12 au fost predate Beneficiarului S.C. ACET S.A. Suceava în vederea exploatării.

În acord cu prevederile contractuale şi având în vedere memoriul prezentat de către Antreprenor şi determinarea elaborată de către Inginer, Beneficiarul S.C. ACET S.A. Suceava a fost de acord cu încheierea Actului Adiţional nr. 2/ 04.06.2014, prin care se prelungeşte perioada de execuţie cu 12 luni, respectiv până la data de 30.05.2015.

 

6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi       

Contractor: Asocierea S.C. UTI GRUP S.A. – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.

 • dată semnare contract             14.02.2014
 • dată începere lucrări                03.03.2014
 • dată finalizare contract           03.09.2015
 • progres fizic general:               4 %

Lucrările la noua staţie de epurare a apelor uzate din municipiul Rădăuţi au demarat în data de  03.03.2014.

În data de 08.05.2014, Beneficiarul S.C. ACET S.A. a aprobat Proiectul Tehnologic al Stației de Epurare, document întocmit de către Antreprenor.

La această dată sunt obținute toate autorizațiile necesare pentru execuția lucrărilor.

Antreprenorul a înaintat Proiectul Tehnic de execuție în data de 30.05.2014, acest document fiind aprobat de Inginer pe data de 24.06.2014. Proiectul Tehnic prezentat a inclus toate solicitările și observațiile făcute pe parcursul acestei etape, astfel că acest document a primit aprobarea Beneficiarului pe data de 26.06.2014.

Organizarea de șantier a fost înființată în momentul de față, antreprenorul derulând activități de demolare a obiectelor existente pe amplasament.

 

7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei

Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.

 • data semnare contract             08.05.2013
 • data începere lucrări                04.06.2013
 • data finalizare contract           04.11.2015
 • progres fizic general                24 %

În cursul lunii iunie, Antreprenorul a continuat  lucrările de execuție a rețelelor de apă și canalizare pe șantierele deschise anterior respectiv:

Reabilitare reţea de apă pe străzile  Procopovici, Arcaşului, Chiliei, Al. Dornelor, Schitului, Piscului, Gladiolelor;

Extindere reţele de apă pe străzile Silvicultorului, Baii şi 1 Mai;

Reabilitare reţea de canalizare pe străzile Aleea Dornelor şi Aleea Mihai Eminescu;

Extindere reţele canalizare pe străzile Podu verde, Podu verde 1, Arcasului și Bucovinei.

În această perioadă se execută şi lucrări de subtraversare a căii ferate cu reţele de apă şi canal pe strada Podu Verde.

Antreprenorul a finalizat execuţia lucrărilor civile la SPAU 3 şi 4 şi execuţia lucrărilor de extindere a reţelei de apă pe străzile Poligonului, Todireni şi Bucovinei, de reabilitare reţea de de canalizare pe străzile Procopovici, Vasile Deac şi lucrări de extindere reţele de canalizare pe străzile Plopilor, Procopovici, Poligonului, Plutaşilor, Bistriţei, Eroilor, Bucovinei, Zimbrului, Ouşorului, Călimani, Albinelor, Chiliei, Dealu Negru, Băii şi 1Mai. Noile rețele executate nu au fost încă puse în funcțiune.

Au fost rezolvate problemele privind amplasamentul colectorului principal de canalizare catre Staţia de epurare din zona străzii Unirii intersecţie Chilia. Se menţin condiţiile impuse de CNADR pentru execuţia unui colector de canalizare stradal în lungime de aproximativ 180 ml din aceasta zonă, respectiv montarea acestui colector pe proprietăţile din imediata vecinatate a drumului şi prezentarea acordurilor notariale în acest sens cu toţi proprietarii terenurilor.

 

8. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei

Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. – S.C. COMSA S.A.

 • dată semnare contract             27.12.2012
 • data începere lucrări                06.02.2013
 • data finalizare contract           06.08.2015
 • progresul fizic înregistrat        45,5 %

În cursul lunii iunie s-au derulat activităţi de demolare a construcţiilor existente precum şi lucrări de execuţie la principalele obiecte din cadrul staţiei de epurare, astfel:

S-au finalizat lucrările de execuţie pentru lucrările civile la depozitul de nămol deshidratat şi decantoarele primare. Au fost finalizate lucrările de execuţie a fundaţiilor la concentratorul de nămol şi deshidratarea mecanică a namolului. Antreprenorul a demarat execuţia lucrărilor de imprejmuire a staţiei. În această perioadă a fost demarată şi cea de a doua etapă de demolare, care cuprinde următoarele obiecte existente: Bazin tampon apă pluvială, clădirea grătarelor rare, staţia de pompare apă uzată, compact de degrosisare şi desnisipare, deversor apă pluvială, bazine de aerare.

 

9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului

Contractor : Asocierea S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

 • dată semnare contract             09.01.2013
 • dată începere lucrări                05.02.2015
 • data finalizare contract           05.12.2015
 • progresul fizic general             54,5 %

Antreprenorul a continuat execuţia lucrărilor pe şantierele deschise anterior, respectiv:

Extindere reţea de canalizare (pozare conductă, cămine de vizitare și de racord) pe străzile Robănești, Vadului, Voroneț 1, M.Eminescu, Cucului;

Reabilitare rețea apă (pozare cămine de branșament) pe străzile Câmpului, Strada. Progresului;

Extindere reţea de apă (pozare conductă, cămine de branșament)  pe străzile Vlad Țepeș, Voroneț 1;

Reabilitare rețea canalizare (pozare cămine de vizitare și de racord) pe străzile Cetății, Ciprian Porumbescu, Câmpului;

Pentru noile rețele executate au fost efectuate testele de presiune sau etanșeitate prevăzute în Programul de urmărire și control al calității lucrărilor însă unele din noile rețele de canalizare nu pot fi puse in funcţiune până la finalizarea lucrărilor la staţiile de pompare a apelor uzate.

În acord cu prevederile contractuale   şi având în vedere memoriul prezentat de Antreprenor şi determinarea elaborată de către Inginer, Beneficiarul S.C. ACET S.A. Suceava a fost de acord cu încheierea Actului Adiţional nr. 3/ 03.06.2014, prin care se prelungeşte perioada de execuţie cu 6 luni, respectiv până la data de 05.12.2014.

 

10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului

Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. – S.C. ARCADA COMPANY S.A.

 • dată semnare contract             28.05.2013
 • dată începere lucrări                09.07.2013
 • dată finalizare contract           09.01.2016
 • progres fizic general                29,5 %

În cursul lunii iunie s-au continuat lucrările de execuție la principalele obiective din cadrul stației de epurare:

Cămin de admisie general și deversor apă pluvială (lucrări la fundații și structură), Grătare rare (s-au finalizat lucrările de fundare şi se continuă lucrările la structură), Stație de pompare apă uzată (lucrări la fundații și structură pereti), Decantor primar (lucrări la fundații), Bazin de îndepărtare biologică a fosforului de nitrificare și denitrificare (lucrări la fundații), Precipitarea chimică a fosforului (lucrări civile), Măsurarea debitului efluent (finalizare lucrări fundații și structură), Bazin tampon nămol în exces (lucrări civile), Pavilionul Administrativ, laborator de analize fizico-chimice, atelier mecanic – fundații (lucrări la structură, zidărie și finisaje), Depozitarea nămolului deshidratat (lucrări de finisaje), Deversor apă pluvială (finalizare lucrări finisaje).

 

11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea

Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.

 • dată semnare contract             19.08.2013
 • dată începere lucrări                16.09.2013
 • dată finalizare contract           16.03.2016
 • progres fizic general actual     34 %

În cursul lunii iunie, Antreprenorul a continuat  lucrările de execuție a rețelelor de apă și canalizare pe următoarele străzi:

Extindere rețea apă pe calea Sucevei, inclusiv finalizare lucrărilor la 18 subtraversări;

Extindere reţea de canalizare pe străzile Calea Sucevei, Adunării și Bisericii.

Au mai fost executate lucrări de cofrare, armare și turnare betoane la plăcile de acoperire a rezervoarelor de apă nr. 4 și 5 și la camerele de vane aferente acestor rezervoare.

A fost finalizată execuția lucrărilor de extindere rețelei apă pe străzile Rezervorului, Nouă și Prunului precum și lucrările de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile Lalelelor, Prieteniei, Primăverii, Leontinilor, Eroilor, Revoluției, Bisericii, Văleni, Rezervorului, Prunului, Liliacului, Viitorului şi Trandafirilor.

Au fost finalizate lucrările de construcție la stațiile de pompare a apelor uzate nr. 2, 3, 4 și 5.

Pentru noile rețele executate și finalizate au fost efectuate testele de presiune sau etanșeitate prevăzute în Programul de urmărire și control al calității lucrărilor dar acestea nu au fost încă puse în funcțiune, în special fiind vorba de noile rețele de canalizare a căror funcționalitate este condiționată și de finalizarea lucrărilor la stațiile de pompare aferente.

Lucrările de extindere a rețelelor pe strada Calea Sucevei sunt mult îngreunate de restricțiile de amplasament impuse de vecinătatea cu drumul național E58 precum și de multitudinea utilităților existente pe amplasamentul ramas disponibil la marginea acestei artere rutiere.

 

12. Extinderea şi  reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți

Contractor : S.C. ARCON AG S.A.

 • dată semnare contract             04.07.2012
 • dată începere lucrări                14.08.2012
 • dată finalizare contract           14.02.2015
 • progres fizic general actual     55 %

În cursul lunii iunie s-au continuat lucrările de execuție pe toate șantierele din cadrul contractului, astfel:

La Frontul de Captare Berchiseşti, Antreprenorul lucrează la implementarea sistemului de automatizare la toate cele 75 de puţuri reabilitate;

La Stația de Tratare Mihoveni, se execută lucrări de finisaje exterioare şi confectii metalice la Staţia de reactivi şi s-au executat lucrarile de închidere, pardoseli şi instalaţii la Staţia de deshidratare mecanică a nămolului. De asemenea,a fost montată instalaţia de preparare şi dozare polielectrolit.

La Frontul de captare Maneuţi, au fost executate lucrări de reabilitare a clădirii noii stații de clorinare. Este necesară forarea unor noi puțuri deoarece s-a constatat că straturile acvifere aferente puțurilor existente sunt colmatate și nu mai pot fi reabilitate. În acest sens, Antreprenorul a înaintat spre aprobare un Studiu Hidrogeologic Preliminar al zonei de captare. Acest document prevede ca pentru a asigura necesarul de apă în municipiul Rădăuți, este necesară forarea unui număr de 19 noi puțuri și reabilitarea unui număr de 5 puțuri existente. Aceste lucrări fiind incluse în clauzele contractuale, nu vor fi necesare cheltuieli suplimentare de execuție, însă fiind vorba de modificări în proiectul inițial care prevedea doar reabilitarea celor 24 puțuri existente, va fi necesară obținerea unei noi autorizații de construire pentru lucrările (puțurile) executate suplimentar.

La Frontul de captare Voroneţ, au fost derulate lucrări de reabilitare a stației de clorinare existente. S-a continuat execuția lucrărilor la rețeaua electrică și montaj a tablourilor electrice.

La Frontul de captare Baia, Antreprenorul a pus în funcțiune 6 din cele 20 de puțuri reabilitate. Antreprenorul derulează activități de finalizare a execuție a stației de clorinare și de implementare a unui sistem de automatizare.

La Staţia de Tratare a Apei Roşu, se execută lucrări de construcții civile la predecantorul de apă brută. De asemenea, au demarat lucrările la stația de ozonare. Au fost furnizate și montate toate echipamentele aferente liniei de tratare a apei (dozatoare sulfat aluminiu, polielectrolit, cărbune activ, clor). Au fost finalizate lucrările de reabilitare a celor două filtre rapide prevăzute în contract, inclusiv instalațiile hidraulice aferente. De asemenea, Antreprenorul a executat lucrări de finisaje interioare și exterioare la clădirea stației de filtre. Au mai fost executate lucrări la instalaţiile de la Staţia de clorinare deoarece se intenționează punerea în funcțiune a acesteia în cel mai scurt timp.

 

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 Continutul acestui material nu reprezinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei. Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania: www.infoeuropa.ro Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro