realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti Nulled WordPress Themes beton amprentat culori

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari – Aprilie 2014

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava

Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 • data semnare contract –          22.11.2012
 • data începere lucrări –            10.12.2012
 • data finalizare contract –        10.06.2015
 • progres fizic general:              48 %

Antreprenorul a continuat executia lucrărilor pe santiererlor deschise anterior, respectiv:

-Extindere retele apă pe străzile Socului, Frasinului, Constantin Moraru, Burdujeni 3, Stadionului;

-Reabilitare retele apă pe străzile Zimbrului, George Enescu, Lalelelor, Rulmentului;

-Extindere rețele canalizare pe străzile Socului și Stadionului.

Au fost de asemenea desfasurate lucrari pentru execuția căminelor de vane de pe rețelele de apă aferente străzilor Gheorghe Ștefan, Dragomirna, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Alexandru Voievidca, Ion Luca Caragiale, Ioan Păun Pincio, Zimbrului.

S-au executat branșamente pe rețelele de distribuție apă aferente străzilor Rulmentului, Lalelelor și Duzilor.

 

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava

Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 • data semnare contract –          30.10.2012
 • data începere lucrări –            21.11.2012
 • data finalizare contract –        21.03.2015
 • progres fizic general:             100 %

Lucrările la toate obiecte din cadrul contractului au fost finalizate iar testele au fost efectuate. Începând cu data de 20.03.2014 noul obiectiv a fost pus în funcțiune.

Comisia de recepție a lucrărilor a fost nominalizată de către Beneficiarul S.C. ACET S.A. pe data de 27.03.2014, aceasta desfășurându-și activitatea în perioada 03.04 – 11.04.2014.

Procesul Verbal de Recepție a Lucrărilor a fost semnat la data de 11.04.2014.

 

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni

Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.

 • data semnare contract –         06.06.2013
 • data incepere lucrări –                       04.07.2013
 • data finalizare contract –       04.01.2016
 • progresul fizic general:          20,5 %

În cursul lunii aprilie s-au continuat  lucrările de execuție a rețelelor de apă și canalizare pe urmatoarele strazi: Aleea Teilor,  Avram Iancu, Capt. Ciofu,  Magazia Garii 2, Magazia Garii 3, Matei Millo, Nufarului,  Plutonier Iacob, Razesilor, Serpentina Bunesti, Sergent Rusu, Soldanesti.

Pe str. Sucevei este finalizată conducta de refulare ape uzate iar conductele de canalizare si alimentare cu apă sunt în stadiu final de execuție.

Pe str. Cpt. Diaconita s-a finalizat rețeaua de canalizare și s-a început execuția racordurilor pentru proprietăți.

Au demarat lucrările de execuție a rețelei de canalizare pe străzile Humorului și Slt. Grigoraș, pe aceasta din urmă lucrându-se și la extinderea rețelei de apă.

Pe str. Topitoriei s-au executat lucrări de construcție a  caminelor aferente rețelei de distribuție apă.

De asemenea se lucrează la conducta de golire rezervoare Tâmpești fiind executată gura de golire din beton și aprox. 30 ml conductă.

Principala urgență în momentul de față o constituie refacerea carosabilului pe str. Sucevei deoarece lucrările aferente rețelelor de apă și canalizare sunt în mare măsură finalizate iar această arteră rutieră reprezintă singura cale de acces în municipiul Fălticeni.

 

4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni

Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.

 • data semnare contract –          13.02.2013
 • data incepere lucrări –            25.03.2013
 • data finalizare contract –        25.10.2015
 • progresul fizic general:           40 %

În cursul lunii aprilie au fost continuate  lucrările de execuție la principalele obiecte din cadrul stației de epurare care constau în armare, cofrare și turnări betoane la Pretratare (Grătare rare și dese, Deznisipator, Separator grăsimi, Bazin tampon apă pluvială), Decantoare primare și stație pompare nămol primar, Decantoare secundare și stație pompare nămol în exces, Bazine biologice, Clădirea suflantelor și Centrala termică.

Pentru toate construcțiile de tip bazin au fost efectuate testele de etanșeitate.

În general lucrările de structură la aceste obiecte sunt finalizate urmând ca Antreprenorul să livreze în șantier și să monteze echipamentele și utilajele prevăzute prin proiect.

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi

Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 • data semnare contract –          15.11.2012
 • data incepere lucrări –            12.12.2012
 • data finalizare contract –        12.06.2015
 • progres fizic general:              43,5 %

Antreprenorul a continuat executia lucrărilor pe santierele deschise anterior, respectiv:

-Reabilitare retea apa pe străzile Ieraclie Porumbescu  (Montaj instalatii hidraulice în camine bransament) și Calea. Bucovinei (săpătură, pozare conducte și compactare).

-Extindere retea apa pe străzile George Cosbuc (montare camine bransament), Ghe. Doja (executie camie vane),  Zorilor,  (săpătură, pozare conducte și compactare, execuție branșamente), Bogdan Voda (săpătură, pozare conducte și compactare), Calea Bucovinei   (refaceri carosabil și montaj placi camine), Dobrogeanu Gherea (săpătură, pozare conducte și compactare)

-Reabilitare rețea canalizare pe străzile Calea Bucovinei – (săpătură, pozare conducte și compactare) și  Putnei (săpătură, pozare conducte și compactare)

-Extidere retea canalizare pe străzile Bogdan Voda  (săpătură, pozare conducte și compactare) și G. Cosbuc (execuție racorduri racorduri).

 

6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi   

Contractor: Asocierea SC UTI GRUP SA – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.

 • data semnare contract –          14.02.2014
 • data incepere lucrări –            03.03.2014
 • data finalizare contract –        03.09.2015
 • progres fizic general:              0,2 %

Data de Începere a lucrărilor a fost stabilită pentru ziua de 03.03.2014.

Antreprenorul a întocmit și a transmis documentația necesară emiterii Autorizațiilor de Demolare, Construcție și Organizare de Șantier. Aceste documente împreună cu cererea aferentă va fi depusă la Autoritatea Locală Rădăuți în cursul acestei săptămâni.

De asemenea Antreprenorul a depus Proiectul Tehnologic al viitoarei stații de epurare. Inginerul a aprobat acest proiect urmând ca în data de 07.05.2014 acesta să fie prezentat de către Proiectant în fața comisiei Tehnice a ACET pentru a fi analizat și aprobat și de către Beneficiar.

A fost aprobat certificatul pentru plata avansului pentru acest contract, plata fiind efectuată pe data de 14.04.2014. Antreprenorul este mobilizat, astfel că lucrările pentru Organizarea de Șantier și pentru execuția stației de epurare vor demara imediat după emiterea Autirizaţiilor de Construcţie de către  Autoritățile Locale.

 

7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei

Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.

 • data semnare contract –          08.05.2013
 • data incepere lucrări –            04.06.2013
 • data finalizare contract –        04.11.2015
 • progres fizic general:              16,5 %

În cursul lunii aprilie Constructorul a continuat  lucrările de execuție a rețelelor de apă și canalizare pe urmatoarele strazi:

-Reabilitare apă pe străzile Procopovici, Arcasului, Chiliei, V. Litu, Aleea Dornelor, Schitului.

-Extindere retele apă pe străzile Silvicultorilor Baii și s-au finalizat lucrările pe strada Poligonului.

-Reabilitare rețea canalizare pe străzile Vasile Deac și Dornelor și s-au finalizat lucrările pe str. Procopovici;

-Extindere rețea canalizare pe străzile  Podu Verde, Calimani, Albinelor, Oușorului, Chiliei, Dealul Negru, Eroilor, 1 Mai, Podu Verde. Au fost finalizate lucrările pe străzile Plopilor, Procopovici, Poligonului, Plutașilor, Bistriței, Băii.

 

8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei

Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCTII SRL – COMSA S.A.

 • data semnare contract –          27.12.2012
 • data incepere lucrări –                        06.02.2013
 • data finalizare contract –        06.08.2015
 • progresul fizic înregistrat:      36,5 %

 

În cursul lunii aprilie au fost continuate lucrările de execuție la principalele obiecte din cadrul stației de epurare astfel:

-S-a finalizat turnarea peretilor perimetrali ai bazinelor biologice;

-S-au finalizat lucrările de armare și cofrare fundații la cladirea pentru îngrosarea mecanică a namolului în exces urmand să se efectueze turnarea betonului de fundare;

-Au fost demarate lucrările de săpătură pentru fundațiile Stației de suflante pentru bazinele de aerare și stabilizare nămol, precum și pentru stabilizatorul aerob de nămol;

-S-a finalizat montarea elementelor de confectie metalică ( stalpi, grinzi si pane) pentru clădirea de depozitare a namolului deshidratat. Acest obiectiv va fi utilizat pe perioada construcției pentru depozitarea echipamentelor și utilajelor care vor fi aduse în șantier de către Antreprenor.

 

 

9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului

Contractor : Asocierea ACI Cluj- Romprest Bucuresti

 • data semnare contract –          09.01.2013
 • data incepere lucrări –            05.02.2015
 • data finalizare contract –        05.06.2015
 • progresul fizic general:           46 %

Antreprenorul a continuat executia lucrărilor pe santierele deschise anterior respectiv:

Reabilitare rețea apă: pozare cămine de branșament pe strada Cucului;

Extindere retea de apă:  pozare  cămine de branșament  pe strazile Voroneț 1 si Bogdăneasa;

Extindere retea de canalizare: pozare conductă, cămine de vizitare și de racord pe strazile Robănești, Vadului, Voroneț 1, Mihai Eminescu, Cucului;

Reabilitare rețea canalizare: pozare cămine de vizitare și de racord pe străzile Sf. Gavril, Gen.Grigorescu, Aleea Gen.Grigorescu 3, str, Aleea Gen.Grigorescu  4, str. Petru Rareș;

10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului

Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – S.C. ARCADA COMPANY S.A.

 • data semnare contract –          28.05.2013
 • data incepere lucrări –                        09.07.2013
 • data finalizare contract –        09.01.2016
 • progres fizic general:              19,5 %

În cursul lunii aprilie au fost continuate lucrările de execuție la principalele obiecte din cadrul stației de epurare astfel:

-Cămin de admisie general OC0 și deversor apă pluvială OC1 (terasamente fundații, armare, cofrare, turnări betoane), acest obiecte fiind în mare măsură finalizate.

-S-au executat lucrări și la Stația de pompare apă uzată (terasamente fundații), Bazin tampon nămol în exces (terasamente fundații, armare, cofrare, turnări betoane),  Pavilionul Administrativ, laborator de analize fizico-chimice, atelier mecanic (lucrări de zidărie și finisaje), Depozitarea nămolului deshidratat (obiectiv in curs de finalizare).

Pentru a demara construcția tuturor obiectelor prevăzute în proiect, Antreprenorul continuă activitățile de demolare a construcțiilor din cadrul stației de epurare existente care nu sunt utilizate în momentul de față pe linia de tratare (decantor INHOFF, platforma uscare namol).

 

11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea

Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.

 • data semnare contract –          19.08.2013
 • data incepere lucrări –                        16.09.2013
 • data finalizare contract –        16.03.2016
 • progres fizic general actual:   18 %

În cursul lunii aprilie, Antreprenorul a continuat lucrările de execuție a rețelelor de apă și canalizare pe urmatoarele strazi:

-Extindere retea canalizare pe străzile Șerpuită, Școlii, Liliacului, Calea Sucevei, Adunării, Mereni, Păieni, Prietenilor, Eroilor, Revoluției și Văleni, Bisericii și Calea Sucevei.

-Extindere rețea apă pe strada, Serpuită.

-S-au recepționat în Faze Determinante lucrările de armare si cofrare placa – la SPU nr. 3, str. Valeni, armare si cofrare pereti Rezervor R4.

-S-a turnat beton la: radier Rezervor R5, fundații camera de vane rezervoare, pereti laterali rezervor R4.

 

12. Extinderea si reabilitarea fronturilor de captare si a stațiilor de tratare apa din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei si Rădăuți

Contractor : S.C. ARCON AG S.A.

 • data semnare contract –          04.07.2012
 • data incepere lucrări –                        14.08.2012
 • data finalizare contract –        14.02.2015
 • progres fizic general actual:   36 %

În cursul lunii aprilie au fost continuate lucrările de execuție pe toate șantierele din cadrul contractului astfel:

-La Frontul de Captare Berchisesti, Antreprenorul a executat lucrari la reteaua electrica aferenta puturilor şi lucrari la reteaua de iluminat, fiind finalizate lucrarile de montaj tablouri electrice si pompe la toate puțurile.

-La Stația de Tratare Mihoveni, s-au executat lucrări de izolare a canalelor dintre placile de la decantoarele longitudinale, s-au executat lucrari de reabilitare a balustradelor la decantoarele longitudinale. S-au amplasat pe pozitie echipamentele de la Statia de reactivi si s-au realiztat instalatiile aferente. De asemenea, au fost executate fundațiile pentru noile grupuri de pompare care vor echipa Stația de pompe.

-La Frontul de captare Salcea au fost finalizate lucrarile civile la puțul P7.

-La Fontul de captare Maneuti, este necesară forarea unor noi puțuri deoarece puțurile existente sunt colmatate și nu mai pot fi reabilitate. În luna precedentă au fost finalizate sondajele și forajele hidrogeologice pentru stabilirea amplasamentele noilor puturi.

-La Frontul de captare Voronet, au fost finalizate lucrarile civile la cabinele puturilor existente și au fost executate lucrări la rețeaua electrică și montaj tablouri electrice.

-La Frontul de captare Baia, au fost executate lucrări la căminul de debitmetru și s-au montat căminele aferente instalației de injectie clor. S-au executat și lucrari civile la stația de pompe, s-a montat instalația de clorinare, inclusiv lucrări de remediere solicitate de Inginer.

-La Statia de tratare a Apei Rosu, s-au executat lucrarile de armare la Predecantor și lucrarile de reabilitare a sălii de filtrare apă decantată.  S-au mai executat lucrări de construcții la  Statia de clorinare si s-au montat echipamentele de dozare a clorului.

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 Continutul acestui material nu reprezinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei. Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania: www.infoeuropa.ro Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro