realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti Nulled WordPress Themes beton amprentat culori

Stadiu de implementare a contractelor de lucrari – iulie 2014

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 

 • dată semnare contract

22.11.2012

 • dată începere lucrări

10.12.2012

 • dată finalizare contract

30.05.2016

 • progres fizic general

53,5 %

S-a continuat execuţia lucrărilor pe şantierele deschise anterior, respectiv: Extindere reţele de apă potabilă: pe străzile Muncitorului, Aron Pumnul, Dimitrie Loghin, Micșunelelor, 28 Noiembrie, Socului;

Reabilitare rețele de apă: pe străzile Nicolae Iorga, Veronica Micle, General Iacob Zadik;

Reabilitare reţele de canalizare: pe strada Gării;

Extindere reţele de canalizare: pe străzile Izvoarelor, 28 Noiembrie și Micșunelelor;

De asemenea, au fost readuse la starea inițială amplasamentele străzilor Biruinței, Aron Pumnul (asfaltare) și Rulmentului (betonare), fiind realizate şi primele probe de funcționare ale stației de pompare a apelor uzate de pe strada Alexandru Voievidca.

   

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 

 • dată semnare contract

30.10.2012

 • dată începere lucrări

21.11.2012

 • dată finalizare contract

21.03.2015

 • progres fizic general

100 %

Lucrările la toate obiecte din cadrul contractului au fost finalizate iar testele au fost efectuate.

Începând cu data de 20.03.2014, noul obiectiv a fost pus în funcțiune.

Procesul Verbal de Recepție a Lucrărilor a fost semnat la data de 11.04.2014.

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni
Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.

 

 • dată semnare contract

06.06.2013

 • dată începere lucrări

04.07.2013

 • dată finalizare contract

04.01.2016

 • progres fizic general

33,5 %

În decursul lunii iulie 2014, s-a continuat execuţia lucrărilor în cadrul şantierelor deschise anterior, astfel:

Reabilitare reţele de apă: pe străzile Sucevei, Stadion Sportiv, Topitoriei, Broșteni, Magazia Gării, Pinului, Pictor Alex. Băieșu, Zorilor;

Extindere rețele de apă: pe străzile Avram Iancu, Căpitan Ciofu 1 , Căpitan Ciofu 2,  Sucevei, Sucevei 1, Soldat Zamfir, Matei Millo, Sublocotenent Grigoraş 1, Arthur Gorovei 2,  Vasile Ciurea 1,  Magazia Gării,  Aleea Teilor,  Aleea Teilor1, Sergent Rusu, Soldaneşti, Muncii;

Extindere rețele de canalizare: pe strazile Cloșca, Sucevei, Doctor Tatos, Crișan, Forestierului, Horea, Serpentina Bunești, Soldat Zamfir, Țărăncuței, Humorului, Sublocotenent Grigoraș, Sucevei 1, Voluntarilor, Vasile Ciurea, Artur Gorovei, Sergent Sava, Căpitan Ciofu, Zorilor.

Pe străzile Sergent Sava, Caporal Ciofu 2, Manolache 2 au fost demarate lucrările de extindere a reţelei de canalizare menajeră însă acestea sunt îngreunate datorită solului necoeziv care provoacă surpări ale tranșeelor.

Pe strada Dogarilor,  la realizarea excavaţiilor pentru montarea conductei de apă a fost întâlnit un strat gros de beton fiind necesară piconarea acestuia.

Pe strada Muncii, în timpul execuţiei branşamentelor, a fost interceptat un canal termic care a trebuit spart prin piconare pentru a executa branşamentele din acea zonă.

Principala urgență la momentul de față o reprezintă lucrările de refacere a carosabilului de pe strada Sucevei, care s-a degradat considerabil pe parcursul derulării lucrărilor.

 

4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni
Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.

 

 • dată semnare contract

13.02.2013

 • dată începere lucrări

25.03.2013

 • dată finalizare contract

25.10.2015

 • progres fizic general

88 %

În luna iulie au fost executate lucrări de armare și cofrare a pereţilor de la Decantoarele primare precum și turnare beton în pereți, stâlpi și plăci la aceste obiective.

Au fost montate pe poziție pompele din stația de pompare a apelor uzate aferentă Obiectului 1 – Pretratare, mixerele și instalațiile de aerare aferente

Obiectului nr. 3 – Bazine biologice, pompele de nămol recirculat și în exces în stația de pompare aferentă

Obiectului 3 – Bazine biologice, tablourile electrice în camera electrică aferentă

Obiectului 4 – Stație de suflante, pompele aferente stației de pompare supernatant. S-au executat umpluturi și compactări pe lângă noile construcții din beton. A fost realizată proba de etanșeitate a conductei de descărcare în emisar, fiind executate şi rețelele de canalizare și apă potabilă din incintă.

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 

 • dată semnare contract

15.11.2012

 • dată începere lucrări

12.12.2012

 • dată finalizare contract

30.05.2016

 • progres fizic general

63 %

În decursul lunii iulie 2014, Antreprenorul a continuat execuţia lucrărilor pe şantierele deschise în cadrul contractului, respectiv:

Reabilitare reţele de apă: pe străzile Papetăriei, Putnei, Dacia, Calea Bucovinei (refaceri amplasamente prin asfaltare), Dacia (execuție branșamente) și conductele de Aducțiune 1 și 3;

Extindere reţele de apă: pe străzile Nicolae Bălcescu, Scurtă, Heleșteelor, Plantelor și 28 Noiembrie;

Reabilitare reţele de canalizare: pe străzile Calea Cernăuţi și Putnei;

Extidere reţele de canalizare: pe străzile Nicolae Bălcescu, Pepenăriei și Vânătorilor. Autoritatea locală Rădăuți a eliberat avizul pentru execuția lucrărilor la rețeaua de canalizare pe strada Putnei, Antreprenorul menținând un ritm de lucru satisfăcător pe acest amplasament mai ales că această arteră rutieră a fost închisă traficului auto.

Este necesară emiterea de către Autoritatea Locală a avizului de lucru pentru execuția lucrărilor la rețeaua de canalizare de pe strada Ștefan cel Mare pentru ca Antreprenorul să poată finaliza execuția, inclusiv aducerea la starea inițială cu asfalt a amplasamentului până în luna noiembrie.

 

  6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Asocierea S.C. UTI GRUP S.A. – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A

 

 • dată semnare contract

14.02.2014

 • dată începere lucrări

03.03.2014

 • dată finalizare contract

03.09.2015

 • progres fizic general

7 %

Proiectul Tehnic întocmit de Antreprenor a primit aprobarea Beneficiarului pe data de 26.06.2014.

Organizarea de șantier a fost înființată, pe parcursul lunii iulie Antreprenorul derulând activități de demolare a obiectelor existente pe amplasament.

Deoarece lucrările de demolare a obiectelor existente pe amplasamentul de șantier au fost finalizate, se așteaptă o mobilizare corespunzătoare din partea Antreprenorului pentru a demara lucrările de execuție la noile obiecte prevăzute în proiect.

 

  7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.

 

 • dată semnare contract

08.05.2013

 • dată începere lucrări

04.06.2013

 • dată finalizare contract

04.11.2015

 • progres fizic general

26 %

În cursul lunii iulie, Antreprenorul a continuat  lucrările de execuție a rețelelor de apă și canalizare pe șantierele deschise anterior respectiv:

Reabilitare reţele de apă: pe străzile Procopovici, Arcaşului, Chiliei, Vasile Litu, Aleea Dornelor, Ans. Transilvaniei, Schitului, Piscului și Gladiolelor;

Extindere reţele de apă: pe străzile Silvicultorilor, Băii și 1 Mai;

Reabilitare reţele de canalizare: pe străzile  Aleea Dornelor, Mihai Eminescu;

Extindere reţele de canalizare: pe străzile Podu Verde 1, Unirii, Arcașului, Bucovinei.

De asemenea, au fost executate lucrări la instalațiile hidraulice de la stațiile de pompare a apelor uzate 2, 3 şi 4 iar la SPAU 5 (Regnafor) s-au executat lucrări de construcții civile.

În paralel, Antreprenorul are echipe care lucrează la racorduri şi branşamente pe străzile la care lucrările au fost finalizate.

Se menţin condiţiile impuse de CNADR pentru execuţia unui tronson de colector de canalizare de pe strada Unirii în lungime de aproximativ 180 ml din această zonă, respectiv montarea acestui colector pe proprietăţile din imediata vecinatate a drumului şi prezentarea acordurilor notariale în acest sens, documente încheiate cu toţi proprietarii terenurilor ca și condiție de eliberare a avizului de lucru.

 

  8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. –  S.C. COMSA S.A.

 

 • dată semnare contract

27.12.2012

 • dată începere lucrări
                            06.02.2013
 • dată finalizare contract

04.05.2016

 • progres fizic general

52 %

În cursul lunii iulie au fost derulate activităţi de demolare a construcţiilor existente precum şi lucrări de execuţie la principalele obiecte din cadrul staţiei de epurare, astfel:

Au fost finalizate terasamentele pentru execuția fundației Gratarelor Rare;

Au fost executate lucrari de cofrare, armare şi turnare betoane în pereţii laterali la decantoarele primare, staţia de pompare a namolului primar şi la deversorul de apă pluvială.

Au fost finalizate lucrarile de turnare a betonului în fundaţii la clădirea administrativă;

S-au executat lucrări de terasamente pentru căminul de măsurare a debitului efluent și la bazinul tampon al nămolului în exces.

În acord cu prevederile contractuale şi având în vedere memoriul prezentat de Antreprenor dar şi determinarea elaborată de către Inginer, Beneficiarul S.C. ACET S.A.

Suceava a fost de acord cu încheierea Actului Aditional nr. 1/ 04.07.2014, prin care se prelungeşte perioada de execuţie a lucrărilor cu 9 luni, respectiv până la data de 04.05.2015.

 

  9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului
Contractor : Asocierea S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. Romprest Bucureşti S.A.

 

 • dată semnare contract

09.01.2013

 • dată începere lucrări
                            05.02.2013
 • dată finalizare contract

05.12.2015

 • progres fizic general

58,5 %

Pe parcursul lunii iulie, Antreprenorul a continuat execuţia lucrărilor pe şantierele deschise anterior, respectiv:

Reabilitare rețele de apă: pe străzile Molidului, 1 Mai, Progresului,Voroneț1 şi Pajiștei;

Extindere reţele de apă: pe strada Voroneț 1(inclusiv refaceri carosabil asfalt);

Reabilitare rețele de canalizare: pe străzile Ciprian Porumbescu, Marly, Milcov, Ion Creangă, Mihail Kogălniceanu;

Extindere rețele de canalizare: pe străzile Bogdan Vodă, Vlad Țepeș, Bogdăneasa, Voroneț 1, Voroneț 3,  Aleea Bucovinei;

 

  10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – S.C. ARCADA COMPANY S.A.

 

 • dată semnare contract

28.05.2013

 • dată începere lucrări
                            09.07.2013
 • dată finalizare contract

09.01.2016

 • progres fizic general

32,5 %

În cursul lunii iulie 2014 au fost continuate lucrările de execuție la principalele obiecte din cadrul stației de epurare:

Căminul de admisie general și deversorul de apă pluvială (lucrări la fundații și structură), Grătarele rare (s-au continuat lucrările la structura din beton), Stația de pompare a apei uzate (s-au finalizat lucrările la fundații și s-au continuat lucrările la structura pereţilor), Decantorul Primar (s-au finalizat lucrările la fundații și s-au continuat lucrările la structura pereţilor), Bazinul de îndepărtare biologică a fosforului de nitrificare și denitrificare (lucrări la fundații), Măsurarea debitului efluent (finalizare a lucrărilor de fundații și structură), Bazinul tampon al nămolului în exces (lucrări civile), Pavilionul Administrativ, Laboratorul de analize fizico-chimice, atelier mecanic (lucrări la zidărie și finisaje), Depozitarea nămolului deshidratat (lucrări la finisaje), Deversorul de apă pluvială (finalizare a lucrărilor de finisaje), Stabilizatorul aerob de nămol (lucrări de fundare).

 

  11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea
Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.

 

 • dată semnare contract

19.08.2013

 • dată începere lucrări
                             16.09.2013
 • dată finalizare contract

16.03.2016

 • progres fizic general

49 %

În cursul lunii iulie, Antreprenorul a continuat  lucrările de execuție a rețelelor de apă și canalizare pe următoarele străzi:

Extindere rețele de apă: pe Calea Sucevei;

Extindere reţele de canalizare: pe străzile Calea Sucevei, Adunării, Bisericii, Butnăreni, Tineretului;

De asemenea, au mai fost executate lucrări de cofrare, armare și turnare betoane la plăcile de acoperire a rezervoarelor de apă nr. 4 și 5 și la camerele de vane aferente acestor rezervoare.

Specificăm faptul că lucrările de extindere a rețelelor pe strada Calea Sucevei sunt mult îngreunate de restricțiile de amplasament impuse de vecinătatea cu drumul național E58 precum și de multitudinea utilităților existente pe amplasamentul rămas disponibil la marginea acestei artere rutiere.

Pe data de 16.06.2014 a fost depusă la CNADNR documentatia pentru prelungirea Autorizaţiei de Construire pe DN 29, Calea Sucevei. Această autoritate a emis noi autorizaţii iar eliberarea acestora este condiţionată de semnarea unui Contract de închiriere anuală a spaţiului de siguranţă a drumului unde sunt amplasate reţelele de apă şi apă uzată.

 

12. Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți
Contractor: S.C. ARCON AG S.A.

 

 • dată semnare contract

04.07.2012

 • dată începere lucrări
                            14.08.2012
 • dată finalizare contract

14.02.2015

 • progres fizic general

66 %

În cursul lunii iulie, au fost continuate lucrările de execuție pe toate șantierele din cadrul contractului, astfel:

La Frontul de Captare Berchişeşti, Antreprenorul a continuat implementarea sistemului de automatizare la toate cele 75 de puţuri reabilitate;

La Stația de Tratare Mihoveni, s-au executat lucrări la reţelele exterioare de apă şi canalizare. S-au realizat lucrări la instalaţiile electrice interioare şi exterioare ale stației de deshidratare a nămolului;

La Frontul de Captare Salcea, s-au executat lucrări civile la structura de beton a chesonului nr. 7;

La Fontul de Captare Măneuți, în conformitate cu Studiu Hidrogeologic Preliminar al zonei de captare, document întocmit de Antreprenor și aprobat de Beneficiar pe data de 01.07.2014, se vor executa 19 puțuri noi și se vor reabilita 5 puțuri existente. Fiind vorba de un nou proiect de execuție, a fost necesară obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor de la autoritățile în cauză, începând cu certificatul de urbanism și în plus față de situația inițială a fost necesară obținerea avizului pentru defrișarea arborilor de pe noile amplasamente. La momentul de față sunt obținute toate avizele și autorizațiile, mai puțin avizul ANAR a cărui procedură de emitere are o perioadă de cel puțin 30 zile. De asemenea, este necesară marcarea de către reprezentantul Ocolului Silvic Marginea a arborilor ce urmează a fi doborâți.

La Frontul de Captare Voroneţ, au fost derulate lucrări de reabilitare a stației de clorinare existente. S-a continuat execuția lucrărilor la rețeaua electrică și montajul tablourilor electrice. De asemenea, au fost executate racordurile pentru puţurile P5, P6, P7, P8 la conducta colectoare nou executată.

La Frontul de Captare Baia, Antreprenorul a pus în funcțiune noua stație de clorinare precum și instalațiile temporare de măsurare a nivelului în cele 6 puțuri recent puse în funcțiune. Beneficiarul  S.C. ACET S.A. Suceava și-a dat acordul pentru echiparea și punerea în funcțiune a următoarelor 12 puțuri.   Pentru conectarea conductelor de aducţiune din vecinatatea FC Baia 1+2 cu aducţiunea Baia 3, sunt necesare a fi executate lucrări de interceptare a aducţiunii Baia 3, care se regăseşte pe teren privat.    În lipsa unui acord notarial de acces în vederea executării lucrărilor pe acest amplasament se analizeaza soluţii alternative pentru a putea fi puse în practică, fără a genera costuri suplimentare.

La Staţia de Tratare a Apei Roşu, s-au executat lucrări de construcții civile a predecantorului de apă brută, respectiv cofrare și turnare betoane pentru pereți laterali. De asemenea, s-au executat lucrări de excavații și terasamente pentru realizarea fundației pentru noua stație de ozonare.

              ______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 Continutul acestui material nu reprezinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei. Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania: www.infoeuropa.ro Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro