realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti vidanjari fose Iasi telefon contact Incalzire in pardoseala

Stadiu de implementare a contractelor de lucrari – august 2014

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava

Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 • data semnare contract             22.11.2012
 • data începere lucrări                10.12.2012
 • data finalizare contract           30.05.2016
 • progres fizic general                57,5 %

S-a continuat executia lucrărilor pe șantierele deschise anterior dar și pe șantiere noi deschise în luna precedentă, respectiv:

Extindere reţele apă: străzile Cireșilor, Eudoxiu Hurmizache, Dimitrie Loghin, Izvoarele Cetății;

Reabilitare rețele apă: străzile Eudoxiu Hurmuzachi, Petru Rareș, Nicolae Iorga, G.ral Iacob Zadik;

Reabilitare reţele canalizare: strada Gării;

Extindere reţele canalizare: străzile Traian Țăranu, Mihail Sadoveanu, Eraclie Porumbescu;

Constructorul a cuplat la conductele existente noile rețele executate pe străzile Romeo Calancea și Dumitru Dacian. In momentul de fața se lucrează la finalizarea unei conducte de transport apă din zona rezervorului Burdujeni 3 către strada Aleea Dumbrăvii,  astfel că în cursul acestei luni va fi pusă în funcțiune întreaga rețea de distribuție executată în cartierul mărginit de străzile Romeo Calancea – Gheorghe Doja – Fagului.

 

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava

Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 • data semnare contract             30.10.2012
 • data începere lucrări                21.11.2012
 • data finalizare contract           21.03.2015
 • progres fizic general                100 %

Lucrările la toate obiecte din cadrul contractului au fost finalizate iar testele au fost efectuate. Începând cu data de 20.03.2014 noul obiectiv a fost pus în funcțiune.

Procesul Verbal de Recepție a Lucrărilor a fost semnat la data de 11.04.2014.

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni

Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.

 • data semnare contract                        06.06.2013
 • data incepere lucrări               04.07.2013
 • data finalizare contract          04.01.2016
 • progresul fizic general            42 %

Antreprenorul are deschise șantiere pe următoarele amplasamente:

Reabilitare rețele apă: străzile Sucevei, Stadion Sportiv, Topitoriei, Broșteni, Magazia Gării, Pinului, Pictor Alexandru Băieșu, Zorilor;

Extindere rețele apă: străzile Aleea Teilor 1, Avram Iancu, Căpitan Ciofu, Magazia Gării (2 şi 3), Matei Millo, Nufărului, Plt. Iacob, Răzeșilor, Serpentina Bunești, Sergent Rusu, Şoldănești, Soldat Zamfir, Sucevei, Țărăncuței, Doctor Tatos, Aleea Pinului, Filaturii, Sublocotenent Grigoraș, Vasile Ciurea, Arthur Gorovei, Muncii;

Extindere rețele canalizare: străzile Cloșcă, Sucevei, Doctor Tatos, Crișan, Forestierului, Horea, Serpentina Bunești, Forestierului 1, Soldat Zamfir, Țărăncuței, Humorului, Sublocotenent Grigoraș, Sucevei 1, Voluntarilor, Vasile Ciurea, Artur Gorovei, Sergent Sava, Căpitan Ciofu, Pictor Băieșu;

Antreprenorul continua lucrarile de refacere a sistemului rutier afectat de lucrari pe strada Sucevei.

 

 

4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni

Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA SRL

 • data semnare contract             13.02.2013
 • data incepere lucrări                25.03.2013
 • data finalizare contract           19.06.2016
 • progresul fizic general             93 %

În perioada precedentă au fost executate, în special lucrări de montaj echipamente, împrejmuire a obiectivului, respectiv amenajare a terenului în incinta obiectivului.

Avand în vedere memoriul prezentat de către Antreprenor dar şi determinarea elaborată de către Inginer,  Beneficiarul S.C. ACET S.A. Suceava a fost de acord cu încheierea Actului Adiţional nr. 1/ 19.08.2014, document  prin care se prelungeşte perioada de execuţie cu 8 luni, respectiv până la data de 19.06.2015.

 

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi

Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH

 • data semnare contract             15.11.2012
 • data incepere lucrări                12.12.2012
 • data finalizare contract           30.05.2016
 • progres fizic general                64 %

Antreprenorul a continuat execuţia lucrărilor pe şantierele deschise în cadrul contractului, în luna precedentă derulând activități în cadrul următoarelor obiecte:

Reabilitare reţea apă:  pe străzile Calea Cernăuți, Calea Bucovinei, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Papetăriei, reabilitare conductă aducțiune 1 și 3;

Extindere reţea apă: pe străzile Unirea Principatelor, Dobrogeanu Gherea, Plevnei, Îngustă, Hambarului;

Reabilitare canalizare: pe străzile Calea Cernauti, Piața Unirii și Putnei;

Extidere retea canalizare: pe străzile Ștefan cel Mare, Îngusta, Plevnei, Dobrogeanu Gherea, Petru Rareș, Valea Seacă.

Este necesară emiterea de către Autoritatea Locală a avizului de lucru pentru execuția lucrărilor la rețeaua de canalizare pe str. Ștefan cel Mare pentru ca Antreprenorul să poată finaliza execuția, inclusiv aducerea la starea inițială cu asfalt a amplasamentului până în luna noiembrie.

 

 

6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi       

Contractor: Asocierea SC UTI GRUP SA – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS SA

 • data semnare contract             14.02.2014
 • data incepere lucrări                03.03.2014
 • data finalizare contract           03.09.2016
 • progres fizic general                10 %

Antreprenorul a finalizat în mare măsură lucrările de demolare a obiectelor care alcătuiau vechea stație de epurare. Practic, în acest moment există front de lucru deschis pentru derularea activităților din cadrul contractului.

 

 

7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei

Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.

 • data semnare contract             08.05.2013
 • data incepere lucrări                04.06.2013
 • data finalizare contract           04.11.2015
 • progres fizic general                34,5 %

În cursul lunii august, Antreprenorul a continuat  lucrările de execuție a rețelelor de apă și canalizare pe șantierele deschise anterior, respectiv:

Reabilitare rețele apă: pe străzile Arcasului, Chiliei, V. Litu, Aleea Dornelor, Schitului, Piscului, Gladiolelor, Ans. Transilvaniei, Podu Verde, Bârnărel, Mălinilor, Podu Verde 3, fiind finalizată reabilitarea rețelei de apă pe strada Procopovici;

Extindere reţele apă: pe străzile Silvicultorilor, 1 Mai și Bârnărel, fiind finalizate lucrările de extindere a rețelei de apă pe străzile Poligonului, Todireni, Bucovinei și Băii;

Reabilitare rețele canalizare pe strada Aleea Dornelor și Schitului. A fost finalizată reabilitarea rețelei de canalizare pe străzile Mihai Eminescu, Procopovici și V. Deac;

Extindere reţele canalizare pe străzile Podu Verde, Podu Verde 1 și Unirii. A fost finalizată extinderea rețelei de canalizare pe străzile Plopilor, Procopovici, Poligonului, Plutașilor, Arcașului, Bistriței, Eroilor, Bucovinei1, Zimbrului, Oușorului, Călimani, Albinelor, Chiliei, Dealul Negru, Băii, 1 Mai, Bucovinei.

Practic antreprenorul a demarat lucrările de execuție a rețelelor de apă și canalizare pe majoritatea străzilor prevăzute în contract.

 

 

8. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei

Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. – S.C. COMSA S.A.

 • data semnare contract             27.12.2012
 • data incepere lucrări                06.02.2013
 • data finalizare contract           04.05.2016
 • progresul fizic înregistrat        56,5 %

In cursul lunii august au fost continuate activitățile de construcție la principalele obiecte din cadrul stației de epurare, respectiv:

Armare și cofrarea peretilor laterali la decantoarele secundare;

Turnări betoane și finalizare radier la deversor apă pluvială și grătare rare, armarea și cofrarea pereţilor laterali la acest obiectiv;

Turnări betoane pentru structura de rezistență a pavilionului administrativ, cofrare și armare planșeu peste parter;

Montare căi rulare pentru podurile racloare a decantoarelor primare;

Finalizare lucrări civile la bazinele biologice și efectuate teste de etanșeitate;

Execuție terasamente pentru fundații obiect grătare rare.

De asemenea, Antreprenorul a furnizat în șantier o mare parte a echipamentelor, acestea urmând a fi montate în cadrul obiectelor a căror lucrări civile sunt finalizate.

 

 

9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului

Contractor : S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

 • data semnare contract             09.01.2013
 • data incepere lucrări                05.02.2015
 • data finalizare contract           05.12.2016
 • progresul fizic general             62,5 %

Antreprenorul a continuat execuţia lucrărilor pe şantierele deschise anterior, respectiv:

Reabilitare rețea apă: pe străzile Molidului, Strada 1, Ciprian Porumbescu, Voroneț 1;

Extindere reţea de apă: pe străzile Voroneț 1, Wurtzburg, Voroneț 14, Pinului, Ion Creangă, Oborului;

Reabilitare rețea de canalizare: pe străzile Ciprian Porumbescu, Marly, Milcov, Ion Creangă, M. Kogălniceanu, Mănăstirea Humorului;

Extindere rețea de canalizare: pe străzile Wurtzburg și Voroneț 1;

Reabilitare rețele canalizare pe străzile și Mihail Kogălniceanu.

 

 

10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului

Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. – S.C. ARCADA COMPANY S.A.

 • data semnare contract             28.05.2013
 • data incepere lucrări                09.07.2013
 • data finalizare contract           09.01.2016
 • progres fizic general                37 %

În cursul lunii august, Antreprenorul a continuat lucrările de execuție la principalele obiecte din cadrul stației de epurare:

Cămin de admisie general și deversor apă pluvială – finalizare  lucrări turnare betoane în structură pereți laterali;

Grătare rare – finalizare  lucrări turnare betoane în structură;

Stație pompare apă uzată – finalizare  lucrări turnare betoane în fundații și structură pereți laterali;

Compact de degrosisare, grătare dese, deznisipator și separator de grăsimi – lucrări de terasamente pentru execuția stratului de fundare;

Decantor primar – turnări betoane și finalizare lucrări civile pentru pereții laterali;

Bazin de îndepărtare biologică a fosforului de nitrificare și denitrificare – finalizare lucrări fundații, derulare lucrări armare și cofrare pereți laterali;

Pavilionul Administrativ, laborator de analize fizico-chimice, atelier mecanic – lucrări de finisaje și compartimentări interioare;

Depozitarea nămolului deshidratat – lucrări de și finisaje;

 

 

11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea

Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.

 • data semnare contract             19.08.2013
 • data incepere lucrări                6.09.2013
 • data finalizare contract           16.03.2016
 • progres fizic general                62 %

În cursul lunii august, Antreprenorul a continuat  lucrările de execuție a rețelelor de apă și canalizare pe următoarele străzi:

Extindere rețea apă: calea Sucevei;

Extindere reţea canalizare: pe străzile Calea Sucevei, Adunării și Bisericii;

Rezervoare de înmagazinare apă potabilă: au fost finalizate lucrările de construcții civile, în momentul de față lucrându-se la împrejmuirea zonei.

Au fost finalizate dar nu au fost puse în funcțiune o parte din lucrări astfel:

Extindere rețea distribuție apă pe străzile Rezervorului, Nouă și Prunului;

Extindere rețea canalizare pe străzile Lalelelor, Prieteniei, Primăverii, Leontinilor, Eroilor, Revoluției, Bisericii, Văleni, Rezervorului, Prunului, Liliacului, Viitorului, Trandafiri.

La stațiile de pompare ape uzate 2, 3, 4, și 5 precum și la stația de pompare apă 3 au fost finalizate lucrările de construcții civile.

 

 

12. Extinderea si  reabilitarea fronturilor de captare si a stațiilor de tratare apa  din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei si Rădăuți

Contractor : S.C. ARCON AG S.A.

 • data semnare contract             04.07.2012
 • data incepere lucrări                14.08.2012
 • data finalizare contract           14.02.2015
 • progres fizic general                70 %

În cursul lunii august au continuat lucrările de execuție pe toate șantierele din cadrul contractului astfel:

La Frontul de Captare Berchisesti – Antreprenorul a continuat implementarea sistemului de automatizare la toate cele 75 puturi reabilitate;

La Stația de Tratare Mihoveni – au fost executate lucrari la retelele electrice exterioare, respectiv instalații de împământare și de iluminat exterior;

La Frontul de Captare Salcea – s-au finalizat lucrările civile  la structura de beton a chesonului nr. 7;

La Frontul de captare Măneuți – s-au derulat activități de defrișare a amplasamnetului pentru cele 19 noi puțuri precum și de amenajare a terenului și executare de căi de acces la amplasamente;

La Frontul de captare Voronet – au fost derulate lucrări de reabilitare a cabinei puțurilor P5, P6, P7, P8 precum si execuție instalații împământare aferente, fiind de asemenea executate şi lucrări de reabilitare a clădirii administrative existente și a stației de pompe aferente;

La Frontul de captare Baia – Antreprenorul a executat lucrări de reabilitare a clădirii administrative și a stației de pompe aferente. S-a început demontarea instalațiilor existente în vechea stație de pompare și s-a executat instalația de patratrăsnet pentru stația de clorinare. Se execută lucrări de sistematizare verticală respectiv de aducere la starea inițială a terenului afectat de lucrări de pe câmpul de captare;

Pentru conectarea conductelor de aductiune din vecinatatea FC Baia 1+2 cu aductiunea Baia 3 sunt necesare activităţi de interceptare a aductiunii Baia 3 care este amplasata pe teren privat. In lipsa unui acord notarial de acces in vederea executarii lucrarilor pe acest amplasament se analizeaza solutii alternative pentru a putea fi puse in practica fara a genera costuri suplimentare.

La Staţia de Tratare a apei Roşu – s-au finalizat lucrările de construcții civile, respectiv turnări betoane în pereți laterali a predecantorului de apă brută. De asemenea s-au executat lucrări de turnări betoane în structura de rezistență a stației de deshidratare nămol precum și turnări betoane pentru execuția paturilor de stocare a nămolului deshidratat.

 

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 Continutul acestui material nu reprezinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei. Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania: www.infoeuropa.ro Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro