realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti vidanjari fose Iasi telefon contact Incalzire in pardoseala

Proiect

EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL SUCEAVA – scurtă prezentare

Contractul de finanţare pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” a fost semnat între Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, şi Directorul General al S.C. ACET S.A. Suceava, Ştefan Groza, în data de 05.07.2011, la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor.

Proiectul investiţional „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, se ridică la valoarea de 386.714.485 lei, fără TVA, implementarea fiind efectuată pe parcursul a 40 de luni (2011-2014), în final urmând ca aproximativ 204.000 de locuitori să beneficieze de servicii de alimentare cu apă potabilă şi de preluare a apelor uzate la standarde europene.

Structura de finanţare:
• 295.803.709 lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune
• 45.240.567 lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă de la Bugetul de Stat
• 6.960.087 lei, reprezentând contribuţie Beneficiar din Bugetul Local
• 38.710.122 lei, reprezentând contribuţia operatorului regional S.C. ACET S.A.

Proiectul constă, în principal, în lucrări de extindere şi reabilitare a infrastructurii de captare, tratare, transport, înmagazinare şi distribuţie a apei potabile, precum şi în lucrări de extindere şi reabilitare a infrastructurii de colectare şi tratare a apelor uzate, fiind vizate un număr de 5 aglomerări: Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Gura Humorului şi Vatra Dornei.


Prin implementarea proiectului în judeţul Suceava se urmăreşte atingerea următoarele obiective:

  • Pentru sectorul de alimentare cu apă potabilă

–         creşterea ratei de conectare la reţelele de alimentare cu apă;

–         reducerea pierderilor de apă în reţea;

–         creşterea siguranţei in funcţionarea sistemului;

–         asigurarea accesului populaţiei la servicii de alimentare cu apă, la standarde de calitate, pe baza principiului maximizării eficienţei costurilor şi a calităţii în operare;

–         asigurarea standardelor de calitate a apei potabile în conformitate cu Legea Calităţii Apei nr. 458/2002, completată de Legea nr. 311/2004 şi de Directiva Consiliului European 98/ 83/CE.

  • Pentru sectorul canalizare/ epurare

–         creşterea ratei de conectare în sistemele de canalizare, pentru conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE;

–         reducerea infiltraţiilor;

–         creşterea siguranţei în funcţionarea sistemelor de colectare şi tratare;

–         îmbunătăţirea calităţii emisarilor şi a cursurilor de apă, în general, prin reabilitarea reţelei de canalizare, astfel încât întregul debit colectat să fie transportat şi tratat corespunzător în staţia de epurare;

–         asigurarea accesului la servicii de calitate în ce priveşte colectarea şi epurarea  apei uzate, pe baza principiului maximizării eficienţei costurilor şi calităţii în operare.

Proiectul derulat de S.C. ACET S.A. continuă seria de investiţii realizate în ultimii ani în vederea optimizării infrastructurii de alimentare cu apă şi de preluare a apelor uzate, pentru a oferi cetăţenilor servicii de înaltă calitate, investiţiile desfăşurându-se la nivel regional.

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013
Continutul acestui material nu reprezinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei.
Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania:  www.infoeuropa.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

The financing contract for the project „Extension and rehabilitation of water and wastewater infrastructure in Suceava County” was concluded between the Minister of Environment and Forests, László Borbély, and the General Manager of S.C. ACET S.A. Suceava, Ştefan Groza, on July 5, 2011, at the Ministry of Environment and Forests headquarters.