realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti vidanjari fose Iasi telefon contact Incalzire in pardoseala

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari-septembrie 2015

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari – septembrie 2015

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
22.11.2012
 • dată începere lucrări
10.12.2012
 • data iniţială finalizare lucrări
04.06.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA5
30.10.2015
 • prelungire durată de execuţie
1 lună
 • valoare contractată
44.938.608,27 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
96 %
În prezent, Antreprenorul derulează lucrări pe străzile: Stațiunii, Iacob Zadik, Narciselor, Aleea Venus, Izvoarele Cetății, Tineretului, Amurgului, Calea Obcinilor, Samoil Isopescu, Marașești, Tipografiei.

De asemenea, s-au efectuat lucrări de aducere la starea iniţială a străzilor, în special prin asfaltare, pe străzile Curtea Domnească, Staţiunii şi Măgurii.

Se fac ultimele remedieri la reţelele de apă și canalizare în zona Burdujeni-Ițcani pentru a se putea pune în funcţiune reţelele, se aduc la cotă capacele, se chituiesc căminele şi se verifică buclele de măsură.

 

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
30.10.2012
 • dată începere lucrări
21.11.2012
 • dată finalizare lucrari
21.03.2015
 • progres fizic general
100 %
Noul obiectiv a fost pus în funcțiune începând cu 20 martie 2014.

În data de 21 aprilie 2015, Inginerul EPTISA a emis Certificatul de Bună Execuţie pentru acest contract, iar în 22 aprilie Comisia de Recepţie Finală a semnat Procesul Verbal de Recepție Finală nr. 8106/ 22.04.2015

 

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni
Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.  
 • dată semnare contract
06.06.2013
 • dată începere lucrări
04.07.2013
 • dată inițială finalizare lucrări
04.01.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA2
14.11.2015
 • prelungire durata execuție
10,5 luni
 • valoare contractată
23.669.216,01 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
67 %
În această perioadă s-au executat lucrări pe următoarele străzi:

·         extindere reţele de canalizare (str. Gheorghe Doja 1, Livezilor, Dumbrava Minunată, Plutonier Ghiniţă, Aleea Plesesti Gane, Aleea Unirii, Școala Domnească, Păcii 1, Livezilor 2, Cap. Manolache 2, Teilor);

·         extindere reţele de apă (str. Gheorghe Doja 1, Aleea 5, Aleea 2 Grăniceri 1, Aleea Unirii, Școala Domnească, 9 Mai, Aleea 2 Grăniceri 3, Aleea Livezilor);

·         reabilitare reţele de apă (str. Mihail Sadoveanu, Aleea 2 Grăniceri 1, Cap Manolache 2, A. Holban, Dumbrava Minunată).

De asemenea, s-au finalizat lucrările de remediere a racordurilor pe strada Zorilor.

În vederea executării lucrărilor de extindere a reţelei de apă pe strada Dr. Tatos 2, este necesară obţinerea unui acord notarial din partea unui proprietar.

În paralel, au fost derulate lucrări de întreținere a carosabilului pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent, refacerea tramei stradale fiind  realizată provizoriu.

 

 

4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni
Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.

 

 
 • dată semnare contract
13.02.2013
 • dată începere lucrări
25.03.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
25.10.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA2
27.07.2015
 • valoare contractată
37.529.935,38 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
Antreprenorul a finalizat execuția tuturor lucrărilor la noua Staţie de Epurare a Apelor Uzate.

În data de 30 iunie a.c. a fost convocată comisia de recepție la terminarea lucrărilor la sediul Primăriei Fălticeni, iar pe 15 iulie s-a încheiat Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor nr. 14545/15.07.2015.

Pe data de 21 august, a avut loc inaugurarea oficială a noii Staţii de Epurare a Apelor Uzate din municipiul Fălticeni.

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
15.11.2012
 • dată începere lucrări
12.12.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
13.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform A.A.3
10.10.2015
 • prelungire durata execuţie
16 luni
 • valoare contractată
36.331.133,23 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
93,00 %
În decursul lunii septembrie 2015, Antreprenorul a derulat lucrări pe șantierele deschise pe 14 străzi, respectiv:

–        reabilitare rețea apă pe străzile 1 Mai, Teiului, Piața Unirii, Mihai Viteazu și Ștefan cel Mare;

–         reabilitare rețea canalizare pe străzile Dobrogeanu Gherea și Ion Nistor;

–        extindere rețea apă pe străzile Dobrogeanu Gherea, Cucului, Școlii Noi și Dimitrie Dan;

–         extindere rețele canalizare pe străzile Dobrogeanu Gherea, Florilor, Rândunelelor, Popa Șapcă, Răsăritului și Dimitrie Dan.

Pe străzile Dimitrie Dan și Dobrogeanu Gherea, Antreprenorul a executat lucrări de extindere rețea de apă și canalizare. Lucrări de reabilitare a rețelei de canalizare se execută pe străzile Dobrogeanu Gherea și Ion Nistor. Pe strada Ștefan cel Mare, după ce s-a finalizat reabilitarea tronsonului rețelei de apă, de la str. Cuza Vodă până la str. Piața Unirii, acest tronson s-a asfaltat.

În paralel, se execută și extinderea rețelei de canalizare pe străzile Florilor, Rândunelelor, Popa Șapcă și Răsăritului.

 

6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Asocierea S.C. UTI GRUP S.A. – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A  
 • dată semnare contract
14.02.2014
 • dată începere lucrări
03.03.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA1
11.12.2015
 • valoare contractată
22.506.504 lei (fără TVA)
 • progres fizic general
74,5 %
Antreprenorul a efectuat lucrări la următoarele obiective: Echipamentul de prelevare probe, Grătare rare, Stația de pompare apă uzată, Compact de degrosisare, Decantor primar, Stație pompare nămol primar, Bazine biologice, Stația de suflante pentru bazinele de aerare, Stație de pompare nămol activat, Decantor secundar, Rezervor de fermentare a nămolului, Rezervor de gaz, Arzător de gaz, Centrala termică, Deshidratarea mecanică a nămolului fermentat, Sistem de evacuare a apelor din interiorul stației, Pavilion Administrativ, străzile, căile de acces și împrejmuirea stației.

 

 

7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei

Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.  
 • dată semnare contract
08.05.2013
 • dată începere lucrări
04.06.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
04.11.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA3
14.08.2015
 • prelungire termen de executie
9,5 luni
 • valoare contractată
13.308.549,86 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100%
Antreprenorul a finalizat lucrările aferente contractului și a solicitat întrunirea comisiei  în data de 05.08.2015. Pe 17.08.2015, a fost emisă Dispoziția nr. 96 de numire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

Se estimează că Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor se va semna pe 9 octombrie 2015.

 

8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. –  S.C. COMSA S.A.  
 • dată semnare contract
27.12.2012
 • dată începere lucrări
06.02.2013
 • data iniţială finalizare lucrări
06.08.2014
 • data finalizare lucrări conform AA3
02.11.2015
 • valoare contractată
18.057.571,9 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
98 %
Perioada de testare a fost prelungită cu 2 luni şi o săptămână, conform Actului Adiţional nr. 3.

Perioada de 28 de zile de testare a parametrilor apei epurate este în plină desfăşurare.

 

 

9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului
Contractor : Asocierea S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. Romprest Bucureşti S.A.  
 • dată semnare contract
09.01.2013
 • dată începere lucrări
05.02.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
06.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA5
15.06.2015
 • valoare contractată
32.041.313,66 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
În data de 15 iunie, Antreprenorul a anunţat finalizarea lucrărilor în cadrul acestui contract.

În data de 11.08.2015 a fost semnat Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16311.

 

10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – S.C. ARCADA COMPANY S.A.  
 • dată semnare contract
28.05.2013
 • dată începere lucrări
09.07.2013
 • dată initiala finalizare lucrări
09.01.2015
 • data finalizare lucrari conform AA2
12.10.2015
 • valoare contractată
15.122.740,05 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
94 %
Antreprenorul a finalizat lucrările de demolare la vechea stație de epurare din Gura Humorului.

Acesta a finalizat execuția trotuarelor, a drumurilor interioare din beton, precum și a împrejmuirii noii stații de epurare.

Totodată, în această perioadă, Antreprenorul a pus în funcțiune treapta biologică de tratare a apei uzate și în prezent se execută teste atât pe linia de tratare a apei uzate, cât și pe linia de tratare a nămolului.

 

 

11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea
Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.  
 • dată semnare contract
19.08.2013
 • dată începere lucrări
16.09.2013
 • dată initiala finalizare lucrari
16.03.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA1
10.10.2015
 • valoare contractată
20.439.949,80 lei (fără TVA)
 • progres fizic general actual
98,5 %
În luna septembrie, au fost executate următoarele lucrări:

– Extindere rețea apă potabilă pe strada Aeroportului – s-au executat lucrări de montaj              conductă.

– Extindere retea canalizare menajera pe str. Aeroportului – s-au executat lucrari de       montaj conducta.

– Rezervoarele de apă:

– s-au finalizat lucrările de montaj a instalațiilor hidraulice și au continuat lucrările de amenajări exterioare.

– se execută lucrări aferente branșamentului electric.

– Staţiile de pompare ape uzate :

* la stațiile de pompare ape uzate SPU4 de pe str. Șerpuită și SPU5 de pe str. Păieni                s-au executat lucrările aferente branșamentelor electrice.

* la stațiile de pompare ape uzate SPU1 și SPU2 de pe Calea Sucevei au continuat                     lucrările de montaj aferente conductelor de refulare a apelor uzate.

– Staţiile de pompare apa potabilă :

* au continuat lucrarile de montaj ale pompelor și ale instalațiilor hidraulice la                                   SPA2 str.Școlii și SPA3 str.Prunului.

* au continuat lucrările aferente branșamentelor electrice la SPA1 –  SPA4.

 

12. Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți
Contractor: S.C. ARCON AG S.A.  
 • dată semnare contract
04.07.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
14.02.2014
 • data finalizare lucrări conform AA3
16.10.2015
 • valoare contractată
27.532.531 lei(lei fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
95,7 %

La câmpurile de puțuri Berchișești, Baia și Voroneț lucrările sunt finalizate, Antreprenorul executând ultimile remedieri la sistemul de automatizare și control.

La STA Rosu, majoritatea obiectelor sunt finalizate şi puse în funcţiune, fiind în perioada de efectuare a testelor. Mai sunt de executat ultimele lucrări la instalațiile electrice și de automatizare la unele obiecte din stație. Se lucrează la sistematizarea terenului în zonele afectate de lucrări şi la execuţia trotuarelor şi a căilor de acces. Progresul fizic la acest obiectiv este de 98,90%.

La STA Mihoveni s-au montat instalaţiile hidraulice auxiliare la staţia de reactivi şi s-au început testele, fiind deja în funcţiune. În zilele următoare se va executa branşarea pompelor noi din stația de pompare şi dezafectarea celor vechi. Se va reface sistemul de evacuare a apelor uzate (distrus în timpul lucrărilor) şi se execută apoi străzile și căile de acces. Sunt întârzieri la automatizare şi sistemul SCADA. Progresul fizic la acest obiectiv este de 90,90 %.

La Frontul de captare Salcea s-au finalizat lucrările la toate cele trei chesone pentru captarea apei la care s-au montat instalaţiile hidraulice şi electrice. S-a finalizat instalaţia de împământare, iluminatul exterior, instalaţia de paratrăsnet şi o parte din sistematizarea terenului. Urmează finalizarea unor lucrări la staţia de clorinare şi punerea ei în funcţiune. Sunt întârzieri la automatizare şi sistem SCADA.  Progresul fizic este de 87,24 %.

La Frontul de captare Măneuți se lucrează la reţeaua electrică din incinta staţiei (medie si joasă tensiune). Se impune ca primă măsură punerea în funcțiune a noilor puțuri (13 puţuri), care să asigure debitul solicitat și cuplarea acestora la conducta de transport apă către rezervoarele de înmagazinare, urmând ca apoi să se facă reabilitarea celor vechi (11 puţuri). Progresul fizic este de 65,5 %.