realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti Nulled WordPress Themes beton amprentat culori

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari-octombrie 2015

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari – octombrie 2015

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
22.11.2012
 • dată începere lucrări
10.12.2012
 • data iniţială finalizare lucrări
04.06.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA5
30.10.2015
 • prelungire durată de execuţie
1 lună
 • valoare contractată
44.938.608,27 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
În luna octombrie 2015, Antreprenorul a executat cuplări la retelele de apa pe străzile: Stațiunii, Tineretului, Amurgului, Samoil Isopescu, Leca Morariu, Tipografiei, Magurei, Victoriei , Bistritei. De asemenea, s-au efectuat lucrări de aducere la starea iniţială a străzilor, în special prin asfaltare, pe străzile Narciselor, Calea Obcinilor şi Statiunii. S-au mai executat remedieri la reţelele de apa si canalizare pentru a putea pune în funcţiune reţelele. S-au adus la cotă capacele, s-au chituit căminele şi au fost verificate buclele de măsură. În urma notificării Antreprenorului de finalizare a lucrărilor, în cursul lunii noiembrie se va intruni comisia de receptie la terminarea lucrarilor.

 

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
30.10.2012
 • dată începere lucrări
21.11.2012
 • dată finalizare lucrari
21.03.2015
 • progres fizic general
100 %
Noul obiectiv a fost pus în funcțiune începând cu 20 martie 2014. În data de 21 aprilie 2015, Inginerul EPTISA a emis Certificatul de Bună Execuţie pentru acest contract, iar în 22 aprilie Comisia de Recepţie Finală a semnat Procesul Verbal de Recepție Finală nr. 8106/ 22.04.2015

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni
Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.  
 • dată semnare contract
06.06.2013
 • dată începere lucrări
04.07.2013
 • dată inițială finalizare lucrări
04.01.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA2
14.11.2015
 • prelungire durata execuție
10,5 luni
 • valoare contractată
23.669.216,01 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
68,2 %
În această perioadă s-au executat lucrări pe următoarele străzi:

·  extindere reţele de canalizare (str. Gheorghe Doja 1, Livezilor, Dumbrava Minunată, Plutonier Ghiniţă, Aleea Plesesti Gane, Aleea Unirii, Școala Domnească, Păcii 1, Livezilor 2, Cap. Manolache 2, Teilor);

·  extindere reţele de apă (str. Gheorghe Doja 1, Aleea 5, Aleea 2 Grăniceri 1, Aleea Unirii, Școala Domnească, 9 Mai, Aleea 2 Grăniceri 3, Aleea Livezilor);

·  reabilitare reţele de apă (str. Mihail Sadoveanu, Aleea 2 Grăniceri 1, Cap Manolache 2, A. Holban, Dumbrava Minunată).

De asemenea, s-au finalizat lucrările de remediere a racordurilor pe strada Zorilor, Cap. Ciofu 1, Cap Manolache 2. Pe str. Cap. Popescu se lucrează în condiții dificile pe porțiunea SPAU 4 – CM 344 deoarece asfaltul se află în perioada de garanție, iar rețelele de apă, canal și refulare trebuiesc amplasate în spațiul verde unde la adâncimi mici s-au identificat izvoare, solul este necoeziv și provoacă surparea malurilor.

În vederea executării lucrărilor de extindere a reţelei de apă pe strada Dr. Tatos 2, este necesară obţinerea unui acord notarial din partea unui proprietar. În paralel, au fost derulate lucrări de întreținere a carosabilului pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent, refacerea tramei stradale fiind  realizată provizoriu.

 

4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni
Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.  
 • dată semnare contract
13.02.2013
 • dată începere lucrări
25.03.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
25.10.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA2
27.07.2015
 • valoare contractată
37.529.935,38 lei(fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
 • progres financiar
100 %

97,41%

Antreprenorul a finalizat execuția tuturor lucrărilor la noua Staţie de Epurare a Apelor Uzate. În data de 30 iunie a.c. a fost convocată comisia de recepție la terminarea lucrărilor la sediul Primăriei Fălticeni, iar pe 15 iulie s-a încheiat Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor nr. 14545/15.07.2015. Pe data de 21 august, a avut loc inaugurarea oficială a noii Staţii de Epurare a Apelor Uzate din municipiul Fălticeni.

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
15.11.2012
 • dată începere lucrări
12.12.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
13.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform A.A.3
10.10.2015
 • prelungire durata execuţie
16 luni
 • valoare contractată
36.331.133,23 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
În decursul lunii octombrie 2015, Antreprenorul a derulat lucrări pe șantierele deschise pe 14 străzi, respectiv:

–  reabilitare rețea apă pe străzile 1 Mai, Teiului, Piața Unirii, Mihai Viteazu și Ștefan cel Mare; –   reabilitare rețea canalizare pe străzile Dobrogeanu Gherea, Calea Bucovinei și Ion Nistor; –  extindere rețea apă pe străzile Dobrogeanu Gherea, Cucului, Școlii Noi, Popa Șapcă și Dimitrie Dan;

–  extindere rețele canalizare pe străzile Dobrogeanu Gherea, Rândunelelor, Popa Șapcă, Răsăritului și Dimitrie Dan.

Lucrările de extindere a rețelelor au fost finalizate pe toate străzile pe care au fost începute lucrările, iar Antreprenorul a realizat și cuplarea acestor conducte la rețelele existente.

Lucrări de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare au fost de asemenea executate în totalitate. Momentan se lucrează la remedierea defectelor, în vederea recepționării lucrărilor. Antreprenorul a notificat finalizarea lucrărilor şi urmează să se constituie comisia de recepţie la finalizarea lucrărilor.

6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Asocierea S.C. UTI GRUP S.A. – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A  
 • dată semnare contract
14.02.2014
 • dată începere lucrări
03.03.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA1
11.12.2015
 • valoare contractată
22.506.504 lei (fără TVA)
 • progres fizic general
80 %
Antreprenorul a efectuat lucrări la următoarele obiective: Echipamentul de prelevare probe, Grătare rare, Stația de pompare apă uzată, Compact de degrosisare, Decantor primar, Stație pompare nămol primar, Bazine biologice, Stația de suflante pentru bazinele de aerare, Stație de pompare nămol activat, Decantor secundar, Rezervor de fermentare a nămolului, Rezervor de gaz, Arzător de gaz, Centrala termică, Deshidratarea mecanică a nămolului fermentat, Sistem de evacuare a apelor din interiorul stației, Pavilion Administrativ, străzile, căile de acces și împrejmuirea stației.

 

  7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.  
 • dată semnare contract
08.05.2013
 • dată începere lucrări
04.06.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
04.11.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA3
14.08.2015
 • prelungire termen de executie
9,5 luni
 • valoare contractată
13.308.549,86 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100%
Antreprenorul a finalizat lucrările aferente contractului și a solicitat întrunirea comisiei  în data de 05.08.2015. Pe 17.08.2015, a fost emisă Dispoziția nr. 96 de numire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. Pe data de 9 octombrie a.c. a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor nr. 20356.

 

8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. –  S.C. COMSA S.A.  
 • dată semnare contract
27.12.2012
 • dată începere lucrări
06.02.2013
 • data iniţială finalizare lucrări
06.08.2014
 • data finalizare lucrări conform AA3
02.11.2015
 • valoare contractată
18.057.571,9 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
Perioada de 28 de zile consecutive pentru testare s-a încheiat, iar parametrii înregistraţi au fost în limitele contractuale stabilite. Prin urmare, în data de 2 noiembrie a.c., Antreprenorul a notificat finalizarea lucrărilor. În continuare, Beneficiarul a demarat procedura de recepţionare la terminarea lucrărilor.

 

9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului
Contractor : Asocierea S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. Romprest Bucureşti S.A.  
 • dată semnare contract
09.01.2013
 • dată începere lucrări
05.02.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
06.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA5
15.06.2015
 • valoare contractată
32.041.313,66 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
În data de 15 iunie, Antreprenorul a anunţat finalizarea lucrărilor în cadrul acestui contract. În data de 11.08.2015 a fost semnat Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16311.

 

10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – S.C. ARCADA COMPANY S.A.  
 • dată semnare contract
28.05.2013
 • dată începere lucrări
 09.07.2013
 • dată initiala finalizare lucrări
09.01.2015
 • data finalizare lucrari conform AA2
12.10.2015
 • valoare contractată
15.122.740,05 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
96 %
Antreprenorul a finalizat lucrările de demolare la vechea stație de epurare din Gura Humorului. Acesta a finalizat execuția trotuarelor, a drumurilor interioare din beton, precum și a împrejmuirii noii stații de epurare. Totodată, în această perioadă, Antreprenorul a pus în funcțiune treapta biologică de tratare a apei uzate și în prezent se execută teste atât pe linia de tratare a apei uzate, cât și pe linia de tratare a nămolului.  

 

11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea
Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.  
 • dată semnare contract
19.08.2013
 • dată începere lucrări
16.09.2013
 • dată initiala finalizare lucrari
16.03.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA1
10.10.2015
 • valoare contractată
20.439.949,80 lei (fără TVA)
 • progres fizic general actual
100 %
În luna octombrie, au fost executate următoarele lucrări:

– Extindere rețea apă potabilă pe strada Aeroportului – s-au executat lucrări de montaj            conductă.

– Extindere retea canalizare menajeră pe str. Aeroportului – s-au executat lucrări de  montaj conductă.

– Rezervoarele de apă:

– Staţiile de pompare ape uzate : – s-au finalizat lucrarile de montaj a instalatiilor hidraulice, electrice si la sistemul                      SCADA.  – Staţiile de pompare apa potabilă : –  s-au finalizat lucrarile de montaj a instalatiilor hidraulice, electrice si la sistemul                           SCADA.

12. Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți
Contractor: S.C. ARCON AG S.A.  
 • dată semnare contract
04.07.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
14.02.2014
 • data finalizare lucrări conform AA3
16.10.2015
 • valoare contractată
27.532.531 lei(lei fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
96 %

La câmpurile de puțuri Berchișești, Baia și Voroneț lucrările sunt finalizate, Antreprenorul executând ultimile remedieri la sistemul de automatizare și control.

La STA Rosu, majoritatea obiectelor sunt finalizate şi puse în funcţiune, fiind în perioada de efectuare a testelor. Progresul fizic la acest obiectiv este de 99,0%.

La STA Mihoveni s-au montat instalaţiile hidraulice auxiliare la staţia de reactivi şi s-au început testele, fiind deja în funcţiune. Se execută lucrări la străzile si caile de acces din incinta staţiei de tratare. Sunt întârzieri la automatizare şi sistemul SCADA. Progresul fizic la acest obiectiv este de 92,90 %.

La Frontul de captare Salcea s-au finalizat lucrările, urmând a se monta filtrul de deferizare în incinta clădirii statiei de captare. Se vor  execută lucrări la străzile si căile de acces din incinta staţiei de captratare. Sunt întârzieri la automatizare şi sistem SCADA.  Progresul fizic este de 89,24 %.

La Frontul de captare Măneuți se lucrează la reţeaua electrică din incinta staţiei (medie si joasă tensiune). Se impune ca primă măsură punerea în funcțiune a noilor puțuri (13 puţuri), care să asigure debitul solicitat și cuplarea acestora la conducta de transport apă către rezervoarele de înmagazinare, urmând ca apoi să se facă reabilitarea celor vechi (11 puţuri). Progresul fizic este de 69,5 %.