realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti Nulled WordPress Themes beton amprentat culori

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari – Martie 2015

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari-martie 2015

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
22.11.2012
 • dată începere lucrări
10.12.2012
 • data iniţială finalizare lucrări
04.06.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA
30.05.2015
 • prelungire durată de execuţie
12 luni
 • valoare contractată
44.938.608,27 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
80 %
În prezent, Antreprenorul derulează lucrări pe șantierele deschise în anul 2014, dar și pe șantierele deschise în cursul acestui an, respectiv pe străzile Aleea Saturn, Stațiunii, Măgurei, Slătioarei, 6 Noiembrie, Victoriei, Prieteniei, Tineretului, Avântului, Muncii, Păcii, Gheorghe Doja, Brândușei, Liliacului, Grădinilor, Dimitrie Onciu, Grigore Ureche.

Datorita vremii favorabile, au fost efectuate lucrări de aducere la starea iniţială a străzilor, în special cu asfalt.

La sfârşitul lunii martie, au fost puse în funcţiune 2 staţii de pompare a apelor uzate: staţia de pompare apă uzată de pe strada Pictor Panaiteanu şi staţia de pompare apă uzată de pe strada Alexandru Voievidca.

În vederea demarării lucrărilor de pe străzile Alexandru cel Bun, Mitropoliei și Samoil Isopescu se aşteaptă răspunsul autorităţii locale cu privire la obținerea avizului de intervenție, lucrările de pe aceste amplasamente fiind necesare întrucât vizează buna funcționare a rețelelor adiacente acestor străzi. De asemenea, au fost stopate lucrările de extindere a rețelei de canalizare pe strada Grădinilor deoarece autoritatea de administrare a domeniului silvic a reclamat interferenta acestor lucrări cu zona silvică aflată în administrare. Lucrările vor continua după obținerea avizelor necesare de la această autoritate.

 

 

 

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
30.10.2012
 • dată începere lucrări
21.11.2012
 • dată finalizare lucrari
21.03.2014
 • Valoare contractată
7.390.897,08 lei (fără TVA)
 • Valoare finală investiție
7.390.897,08 lei (fără TVA)
 • Valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
Lucrările la toate obiecte din cadrul contractului au fost finalizate iar testele au fost efectuate. Începând cu data de 20.03.2014, noul obiectiv a fost pus în funcțiune.

Procesul Verbal de Recepție a Lucrărilor a fost semnat la data de 11.04.2014.

A fost emisa Dispozitia nr. 29 din 03.04.2015 pentru constituirea Comisiei de Recepţie Finală a lucrărilor executate în cadrul contractului SI-YB-CL02, care îşi va desfaşură activitatea începând cu data de 15.04.2015.

 

 

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni
Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.  
 • dată semnare contract
06.06.2013
 • dată începere lucrări
04.07.2013
 • dată inițială finalizare lucrări
04.01.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA2
14.11.2015
 • prelungire durata execuție
10,5 luni
 • valoare contractată
23.669.216,01 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
61,55 %
În luna martie, Contractorul a derulat lucrări doar pe Aleea Teilor II (extindere reţea de apă pe o lungime de 406 m). În paralel, au fost derulate lucrări de întreținere a carosabilului pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent, refacerea tramei stradale fiind  realizată provizoriu până când condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare. De asemenea, Antreprenorul derulează lucrări de remediere a neconformităților constatate pentru lucrările realizate.

 

4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni
Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.

 

 
 • dată semnare contract
13.02.2013
 • dată începere lucrări
25.03.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
25.10.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA1
19.06.2015
 • prelungire durată execuţie
8 luni
 • valoare contractată
37.529.935,38 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
96,30 %
Antreprenorul a finalizat execuția tuturor lucrărilor la noua staţie de epurare.

În cursul acestui an, au fost derulate lucrări de montaj instalații electrice, automatizare, instrumentație și SCADA, noile echipamente și instalații fiind supuse testelor de funcționare. În data de 16 martie a fost pusă în funcțiune noua stație de epurare (treapta mecanică), iar pe data de 18 martie 2015 Antreprenorul a început lucrările de demolare a vechii stații de epurare, etapa a II-a.

Conform programului de punere în funcțiune a noii stații de epurare Fălticeni înaintat de către Antreprenor, acesta urmează să pună în funcțiune în această perioadă (sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie) și treapta biologică a noii stații de epurare.

 

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
15.11.2012
 • dată începere lucrări
12.12.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
13.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform A.A.2
30.05.2015
 • prelungire durata execuţie
12 luni
 • valoare contractată
36.331.133,23 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
77 %
În cursul lunii martie 2015, Antreprenorul a derulat lucrări pe șantierele deschise pe 11 străzi, respectiv:

– Extindere rețea apă pe străzile Dobrogeanu Gherea, Bujorului, Podurilor, Școlii Noi, Mică,              Dimitrie Dan;

– Reabilitare rețea apă pe străzile 1 Mai, Frâncei, Viitorului, Mărășești și Aducțiune 1;

– Extindere rețele canalizare pe străzile Dobrogeanu Gherea, Bujorului, Mihai Pitei, Podurilor,         Școlii Noi, Mică, Dimitrie Dan și SPAU 8 (staţie pompare ape uzate).

Constructorul a derulat lucrări de menținere în stare practicabilă a carosabilului pe străzile neasfaltate. Acolo unde trama stradală este asfaltată, lucrările de aducere la starea inițială vor fi realizate imediat ce condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare. În prezent, probleme importante în acest sens se înregistrează cu precădere pe amplasamentele având trama stradală balastată, mai precis pe străzile Ion Grămadă, Mică, George Enescu, Bujorului, Andronic Motrescu.

Astfel că suplimentar lucrărilor pe șantierele menționate anterior, Antreprenorul trebuie să întrețină carosabilul străzilor unde lucrările au fost finalizate anul precedent și unde refacerea tramei stradale a fost realizată provizoriu, până când condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare, betonare sau balastare.

 

 

6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi

Contractor: Asocierea S.C. UTI GRUP S.A. – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A  
 • dată semnare contract
14.02.2014
 • dată începere lucrări
03.03.2014
 • dată finalizare contract
03.09.2016
 • valoare contractată
22.506.504 lei (fără TVA)
 • progres fizic general
40 %
Antreprenorul a executat lucrări civile de cofrare, armare, tâmplărie, execuție fundații echipamente, confecții metalice și turnări betoane la Obiectele Clădire Administrativă, Compact Degrosisare, Stație de pompare nămol primar, Bazine de aerare, Stația de suflante, Decantor secundar, Rezervor de gaz și Centrala termică.

De asemenea, Antreprenorul a efectuat lucrări de demolare a coșului de fum de la centrala termică și a deznisipatorului și începere a lucrărilor de montare a conductelor de apă tehnologică și de exploatare, a conductelor de canalizare și a conductelor de nămol.

Antreprenorul a obținut Acordul Tehnic de racordare de la E.ON pentru instalațiile electrice.

 

7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei

Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.  
 • dată semnare contract
08.05.2013
 • dată începere lucrări
04.06.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
04.11.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA2
22.05.2015
 • prelungire termen de executie
6,5 luni
 • valoare contractată
13.308.549,86 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
81,1 %
În luna martie 2015, activitatea antreprenorului s-a limitat la lucrările de întreținere a carosabilului de pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent și unde refacerea tramei stradale a fost  realizată provizoriu până când condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare.

Și în cazul municipiului Vatra Dornei, încălzirea vremii urmată de dezghețul solului a condus la deteriorarea carosabilului, în special pe străzile neasfaltate unde au fost derulate în anul precedent lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare. Până la refacerea efectivă a carosabilului, Constructorul va derula lucrări de menținere  în stare practicabilă a carosabilului de pe aceste străzi.

Antreprenorul a mobilizat o echipă de lucru care lucrează la etanşarea căminelor şi la remedierea defecţiunilor ce au apărut în cadrul lucrărilor executate.

În ceea ce priveşte lucrările de extindere a rețelelor de canalizare de pe strada Bârnărel, s-a constatat că unele tronsoane traversează proprietăți private. Pentru execuția acestora, va fi necesar sprijinul Autorității Locale în vederea obținerii acordurilor notariale de la proprietarii respectivelor terenuri.

Au fost reluate lucrările  de extindere a retelei de canalizare pe str. 1 Mai, conform solicitărilor venite din partea Primăriei Vatra Dornei şi ale agenției ACET S.A.-Vatra Dornei.

 

 

 

8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. –  S.C. COMSA S.A.  
 • dată semnare contract
27.12.2012
 • dată începere lucrări
06.02.2013
 • data iniţială finalizare lucrări
06.08.2014
 • data finalizare lucrări conform AA1
04.05.2015
 • prelungire durata executie:
9 luni
 • valoare contractată
18.057.571,9 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
79,5 %
Pe parcursul lunii martie 2015 au fost executate lucrări de montaj pentru următoarele echipamente: pompe submersibile la Staţia de nămol primar, rezervorul de clorură ferică FeCl3 2500l,  stavilare la decantorul secundar, mixere submersibile la bazinul tampon nămol în exces, pompe și îngroşător mecanic la concentrarea mecanică a nămolului in exces, pompe submersibile la stația de pompare supernatant și grupul tehnologic de pompare pentru rețeaua de exploatare.

Antreprenorul a finalizat finisajele la cladirea administrativă urmând să echipeze birourile, atelierul şi laboratorul.

 

9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului
Contractor : Asocierea S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. Romprest Bucureşti S.A.  
 • dată semnare contract
09.01.2013
 • dată începere lucrări
05.02.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
06.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA4
04.05.2015
 • prelungire durată execuţie
11 luni
 • valoare contractată
32.041.313,66 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
80 %
În luna martie 2015, activitatea Antreprenorului s-a limitat la lucrările de întreținere a carosabilului de pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent și unde refacerea tramei stradale a fost  realizată provizoriu până cînd condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare.

Încălzirea vremii urmată de dezghețul solului a condus la deteriorarea carosabilului în special pe străzile neasfaltate unde au fost derulate în anul precedent lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare. Până la refacerea efectivă a carosabilului, Constructorul va derula lucrări de menținere  în stare practicabilă a carosabilului de pe aceste străzi. Acolo unde trama stradală este asfaltată, lucrările de aducere a acesteia la starea inițială va fi realizată imediat ce condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare.

S-a demarat execuția lucrărilor de subtraversare prin săpătură deschisă a drumului naţional DN17. De asemenea, au fost continuate lucrările de montaj a instalațiilor hidraulice la rezervoarele Tudor Vladimirescu.

Având în vedere solicitările motivate ale Autorității Locale Gura Humorului, se va renunța la execuția unor tronsoane de conductă respectiv extinderea canalizării de pe strada Mihail Kogălniceanu, reabilitarea rețelei de apă și extinderea rețelei de canalizare de pe strada Mărășești, reabilitarea rețelelor de apă și canalizare de pe străzile Viitorului și Crizantemelor, extindere rețelelor de apă şi canalizare de pe strada Voroneț 17.

 

10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – S.C. ARCADA COMPANY S.A.  
 • dată semnare contract
28.05.2013
 • dată începere lucrări
09.07.2013
 • dată initiala finalizare lucrări
09.01.2015
 • data finalizare lucrari conform AA1
17.08.2015
 • prelungire durata executie
7 luni
 • valoare contractată
15.122.740,05 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
69 %
Principala activitate derulată de Antreprenor în luna martie 2015 a constituit-o lucrările de montaj a echipamentelor achizitionate în șantier. Condițiile meteo fiind favorabile, Antreprenorul a fost în măsură să continue activitățile de lucrări civile, executând lucrări de finisaje la Concentratorul de Nămol în exces, Clădirea pentru Deshidratarea nămolului stabilizat, precum și lucrări la structura din beton la Stația de Pompare nămol primar și Stația de Pompare supernatant.

De asemenea, au fost finalizate lucrările la conducta de evacuare ape epurate în emisar, inclusiv consolidarea zonei de descărcare și masivul de ancoraj al conductei în zona albiei efluentului. În paralel, lucrările civile la Decantorul secundar au fost finalizate, urmând a se realiza proba de etanșeitate a bazinului.

 

11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea
Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.  
 • dată semnare contract
19.08.2013
 • dată începere lucrări
16.09.2013
 • dată finalizare lucrari
16.03.2015
 • valoare contractată
20.439.949,80 lei (fără TVA)
 • progres fizic general actual
81 %
Încălzirea vremii urmată de dezgheţul solului a condus la deteriorarea carosabilului pe străzile neasfaltate unde se derulează lucrări de extindere a reţelelor de apă şi canalizare. Până la refacerea efectivă a carosabilului, Constructorul a executat lucrări de menţinere în stare practicabilă a carosabilului de pe aceste străzi.

În urma sesizărilor făcute de Autoritatea Locală şi a vizitelor efectuate în şantier s-a constatat că probleme majore în acest sens se înregistrau pe străzile Palaghieni, Mereni şi în special Păieni. Pe acest din urmă amplasament s-au executat lucrări de refacere a tramei stradale pentru jumătatea dinspre str. Palaghieni, urmând ca pentru jumătatea dinspre str. Adunării să se continue refacerea. Pe strada Palaghieni, pe traseul pe care s-a amplasat conducta de apă potabilă, carosabilul a fost refăcut parţial, urmând ca după ce va fi amplasată şi conducta de canalizare, carosabilul să fie refăcut complet. De asemenea, vor fi refăcute şi rigolele pentru colectarea apei pluviale de pe carosabil, care au fost colmatate cu pământul rezultat în urma săpăturilor.

Au fost executate lucrări de branşare la conducta de apă si racordări la reţeaua de canalizare a imobilelor de pe străzile: Cireşului, Palaghieni şi Mereni.

Pe străzile Sucevei şi Palaghieni au fost executate lucrări de extindere a reţelei de apă potabilă, în timp ce lucrările la reţeaua de canalizare au fost executate pe străzile Palaghieni, Păieni şi Mereni.

 

12. Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți
Contractor: S.C. ARCON AG S.A.  
 • dată semnare contract
04.07.2012
 • dată începere lucrări
14.08.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
14.02.2014
 • data finalizare lucrări conform AA3
16.10.2015
 • prelungire durată execuţie
20 luni
 • valoare contractată
27.532.531 lei(lei fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
85,4 %

La câmpurile de puțuri Berchișești, Baia și Voroneț lucrările sunt finalizate, Antreprenorul implementând la această dată sistemul de automatizare și control.

La STA Roşu, au continuat lucrările de instalare a echipamentelor, precum și lucrări la instalațiile electrice și automatizare. S-a pus în funcțiune predecantorul nou construit și s-a scos din funcțiune Predecantorul D2 în vederea începerii lucrărilor de reabilitare a acestuia.

La STA Mihoveni s-a executat verificarea tablourilor şi a instalaţiilor electrice din staţia de reactivi, precum şi inventarierea materialelor şi a echipamentelor din staţia de pompare apa tratată.

La câmpul de puţuri Salcea, având în vedere spațiul limitat din clădirea stației de pompare existente la acest obiectiv, pentru stația de pompare apă proiectată s-a convenit amplasarea acesteia în afara clădirii existente într-un container prefabricat. În acest sens, Antreprenorul a execut la această dată montarea containerului echipat cu grupul de pompe complet si tablourile de automatizare. Antreprenorul urmează ca de la mijlocul lunii aprilie 2015 să înceapă execuția celui de-al treilea cheson pentru captarea apei.

La Frontul de captare Măneuți, lucrările au fost reluate de la începutul lunii şi s-a înaintat proiectul tehnic de specialitate: civile, mecanice, electrice SCADA. Se impune ca primă măsură punerea în funcțiune a noilor puțuri care au fost forate și care asigură debitul solicitat și cuplarea acestora la conducta de transport a apei către rezervoarele de înmagazinare.