Stadiul de implementare a contractelor de lucrari-Mai 2015

 

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
22.11.2012
 • dată începere lucrări
10.12.2012
 • data iniţială finalizare lucrări
04.06.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA3
30.09.2015
 • prelungire durată de execuţie
4 luni
 • valoare contractată
44.938.608,27 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
87,6 %
În prezent, Antreprenorul derulează lucrări pe străzile Aleea Saturn, Stațiunii, Măgurei, Slătioarei, 6 Noiembrie, Victoriei, Prieteniei, Tineretului, Avântului, Muncii, Păcii, Gheorghe Doja, Brândușei, Dimitrie Onciu, Marasesti, Izvoarelor. De asemenea, au fost efectuate lucrări de readucere la starea iniţială a străzilor, în special cu asfalt, pe străzile Tineretului, Brânduşei, Păcii, Zorilor, Muncii, Universităţii, Alexandru cel Bun. La sfârşitul lunii martie, au fost puse în funcţiune 2 staţii de pompare apa uzate: staţia de pompare apa uzata de pe strada Pictor Panaiteanu şi staţia de pompare apa uzata de pe strada Alexandru Voievidca, iar în prezent se execută lucrări de finalizare a staţiilor de pompare de pe strazile Aurel Vlaicu, Tataraşi şi Depoului.
2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
30.10.2012
 • dată începere lucrări
21.11.2012
 • dată finalizare lucrari
21.03.2015
 • progres fizic general
100 %
 • progres financiar
100 %
Noul obiectiv a fost pus în funcțiune începând cu 20 martie 2014. În data de 21 aprilie 2015, Inginerul EPTISA a emis Certificatul de Bună Execuţie pentru acest contract, iar în 22 aprilie Comisia de Recepţie Finală a semnat Procesul Verbal de Recepție Finală nr. 8106/ 22.04.2015

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni
Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.  
 • dată semnare contract
06.06.2013
 • dată începere lucrări
04.07.2013
 • dată inițială finalizare lucrări
04.01.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA2
14.11.2015
 • prelungire durata execuție
10,5 luni
 • valoare contractată
23.669.216,01 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
62,31 %
În luna mai 2015, Antreprenorul a derulat lucrări pe Aleea Teilor II (extindere reţea de apă pe o lungime de 406 m, extindere reţea canalizare aprox. 400 m), strada 13 Decembrie (reabilitare reţea canalizare pe o lungime de aprox. 450 m). În vederea executării lucrărilor de extindere a reţelei de canalizare, respectiv de reabilitare a conductei de apă pe str. Păcii, este necesar obţinerea unui acord notarial din partea unui proprietar. Similar, trebuie obţinute acorduri notariale şi pentru execuţia de lucrări pe străzile Magazia Gării şi Dr. Tatos. Dificultăţi sunt întâmpinate şi pe strada 13 Decembrie, unde se execută lucrări de reabilitare a reţelei de canalizare la adâncimi mari, drept pentru care pot apărea intersectări cu alte reţele publice de utilităţi. De asemenea, au început lucrările la reţeaua de canalizare pe str. Aleea Teilor. În plus, se execută căminele de vane pe str. Cuza Vodă, A. Holban, Aleea Teilor, Pietrari, Aleea Teilor 2. În paralel, au fost derulate lucrări de întreținere a carosabilului pe străzile unde lucrările au fost finalizate în anul precedent, refacerea tramei stradale fiind realizată provizoriu. De asemenea, Antreprenorul derulează lucrări de remediere a neconformităților constatate pentru lucrările realizate pe strada Lizica şi Artur Gorovei 1.
4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni
Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.  
 • dată semnare contract
13.02.2013
 • dată începere lucrări
25.03.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
25.10.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA1
19.06.2015
 • prelungire durată execuţie
8 luni
 • valoare contractată
37.529.935,38 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
97,40 %
Antreprenorul a finalizat execuția tuturor lucrărilor la noul obiectiv. În decursul acestui an, au fost derulate lucrări de montaj a instalațiilor electrice, automatizare, instrumentație și SCADA, noile echipamente și instalații fiind supuse testelor de funcționare atât în gol cât și cu apă curată. În prezent, noua stație de epurare Fălticeni se află în perioada de testare prevăzută în Contract. În cadrul ședinței lunare de progres din 28.05.2015, Antreprenorul a anunțat că au fost atinși parametri apei uzate tratate la ieșirea din stația de epurare solicitați prin caietul de sarcini și NTPA 002.
5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
15.11.2012
 • dată începere lucrări
12.12.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
13.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform A.A.3
10.10.2015
 • prelungire durata execuţie
16 luni
 • valoare contractată
36.331.133,23 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
83,00 %
În cursul lunii mai 2015, Antreprenorul a derulat lucrări pe șantierele deschise pe 9 străzi, respectiv: – extindere rețea apă pe străzile Al. Odobescu, Vasile Conta, Podurilor și Mică; – reabilitare rețea apă pe străzile Mihai Viteazu, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri,    Trandafirilor, 1 Mai și Aducțiune nr. 1; – extindere rețele canalizare pe străzile 1 Mai, Mihai Bodnar, Mică, Papetăriei, și Mică   (refulare). În data de 27 mai 2015 a fost semnat Actul Adițional nr. 3 privind prelungirea perioadei de execuție, respectiv până la data de 10.10.2015, iar pe 28 mai 2015, a fost semnat Actul adițional nr. 4 cu privire la modificarea clauzei contractuale 14.9 (Plata Sumelor Reținute) în conformitate cu Ordinul comun MFE-MMSC nr. 1117/05.11.2014.
6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Asocierea S.C. UTI GRUP S.A. – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A  
 • dată semnare contract
14.02.2014
 • dată începere lucrări
03.03.2014
 • dată finalizare contract
03.09.2015
 • valoare contractată
22.506.504 lei (fără TVA)
 • progres fizic general
50,5 %
Antreprenorul a executat lucrări civile de cofrare, armare, tâmplărie, execuție fundații echipamente, confecții metalice și montări conducte la Obiectele Compact de degrosisare, Clădire Administrativă, Laborator și Atelier Mecanic, execuție lucrări mecanice la Bazin Biologic, Rețele Tehnologice de Proces: conducte tehnologice apă, apă uzată, conductă tehnologice linie nămol, conductă biogaz, Conducte apă de exploatare, Lucrări civile la Portul TRAFO, execuție de împrejmuiri și alei.
  7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.  
 • dată semnare contract
08.05.2013
 • dată începere lucrări
04.06.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
04.11.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA3
14.08.2015
 • prelungire termen de executie
9,5 luni
 • valoare contractată
13.308.549,86 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
85,50 %
Au fost finalizate lucrările de reabilitare a instalațiilor, montarea debitmetrelor și integrarea acestora în SCADA la rezervoarele de la Runc. Pe parcursul lunii mai 2015 au fost montate echipamentele pentru monitorizarea şi implementarea sistemului SCADA în cadrul dispeceratului aferent exploatării rețelelor situat la Stația de epurare. În ceea ce privește lucrările de extindere a rețelelor de canalizare de pe strada Unirii, a fost obţinut avizul din partea CNADNR Iași în vederea amplasării conductei de canalizare în spațiul de siguranță al DN 17B, urmând ca în cel mai scurt timp să înceapă lucrările pe aceasta arteră. În data de 21.05.2015 a fost semnat Actul Adițional nr. 3 la Contractul de lucrări, prin care s-a prelungit perioada de execuție a contractului până la 14.08.2015.
8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. –  S.C. COMSA S.A.  
 • dată semnare contract
27.12.2012
 • dată începere lucrări
06.02.2013
 • data iniţială finalizare lucrări
06.08.2014
 • data finalizare lucrări conform AA2
26.08.2015
 • valoare contractată
8.057.571,9 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
89 %
În luna mai 2015, Antreprenorul a finalizat finisajele interioare, instalațiile şi finisajele exterioare la clădirea administrativă, a finalizat mare parte din sistematizarea drumurilor, a căilor de acces din incinta stației, precum și amenajarea terenului. În același timp, se lucrează la legăturile electrice pentru toate echipamentele din stație şi integrarea lor în sistemul de automatizare și control SCADA al stației.
9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului
Contractor : Asocierea S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. Romprest Bucureşti S.A.  
 • dată semnare contract
09.01.2013
 • dată începere lucrări
05.02.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
06.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA5
15.06.2015
 • valoare contractată
32.041.313,66 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
95 %
Având în vedere termenul de finalizare a contractului, respectiv 04.05.2015, şi în vederea finalizării lucrărilor prevăzute a se realiza în cadrul contractului GH-RB-CL09, Antreprenorul a solicitat prelungirea contractului cu 42 zile. Prin urmare, în urma analizării solicitării Antreprenorului şi a rezoluţiei favorabile emisă de Inginerul EPTISA, perioada de execuţie a lucrărilor a fost prelungită până pe 15 iunie 2015, prin semnarea Actului Adiţional nr. 5. În prezent, Antreprenorul desfășoară următoarele lucrări: reabilitarea camerei vanelor, respectiv a instalațiilor hidraulice din camera vanelor de la Rezervorul Tudor Vladimirescu, echiparea SPAU-rilor cu tablourile electrice și SCADA, remedierea neconformităților depistate în urma vizualizării cu CCTV-ul a rețelelor de canalizare. De asemenea, Antreprenorul intenționează ca în perioada următoare să realizeze lucrările de punere în funcțiune a Stațiilor de Pompare Ape Uzate nr.1, 2, 3, 4.
10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – S.C. ARCADA COMPANY S.A.  
 • dată semnare contract
28.05.2013
 • dată începere lucrări
09.07.2013
 • dată initiala finalizare lucrări
09.01.2015
 • data finalizare lucrari conform AA1
17.08.2015
 • prelungire durata executie
7 luni
 • valoare contractată
15.122.740,05 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
79 %
O dată cu punerea în funcțiune a treptei primare a stației de epurare, formată din Camera de Admisie ape uzate, Cămin deversor, Bazin tampon apă pluvială, Grătare rare, Stație pompare apă brută, Clădire deznisipator, Separare grăsimi, Suflante, Compact de degrosişare, Antreprenorul a demarat lucrările de demolare a Decantorulului primar și a Decantorului Secundar, obiecte existente în SEAU.
11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea
Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.  
 • dată semnare contract
19.08.2013
 • dată începere lucrări
16.09.2013
 • dată initiala finalizare lucrari
16.03.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA1
09.09.2015
 • valoare contractată
20.439.949,80 lei (fără TVA)
 • progres fizic general actual
85 %
În luna mai 2015, au fost executate următoarele lucrări: – Extindere reţea apă potabilă pe străzile: Palagieni, Mereni – montat 7 camine de vane. – Extindere reţea canalizare menajeră pe str. Palaghieni (750 m conducta, 18 camine de vizitare, 14 racorduri), pe str. Mereni (290 m conducta, 8 camine de vizitare, 8 racorduri), pe strada Sucevei (150 m conducta, 4 camine de vizitare, 3 racorduri). La rezervoarele de apă au fost executate lucrări de terasamente pentru amplasarea instalaţiilor de împământare, iluminat exterior, alimentare cu energie electrică, paratrasnet, conducte de alimentare şi distribuţie apă. Pe strada Aeroportului au fost executate sondaje pentru identificarea utilităţilor subterane existente pe ambele părti ale carosabilului, în vederea amplasării conductelor de apa şi canalizare proiectate.
12. Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți
Contractor: S.C. ARCON AG S.A.  
 • dată semnare contract
04.07.2012
 • dată începere lucrări
14.08.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
14.02.2014
 • data finalizare lucrări conform AA3
16.10.2015
 • prelungire durată execuţie
20 luni
 • valoare contractată
27.532.531 lei(lei fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
88,20 %

La câmpurile de puțuri Berchișești, Baia și Voroneț, lucrările sunt finalizate, Antreprenorul executând ultimile remedieri la sistemul de automatizare și control. La STA Rosu, au continuat lucrările de instalare a echipamentelor, precum și lucrările la instalațiile electrice și automatizare. S-a pus în funcțiune predecantorul nou construit și s-au scos din funcțiune decantoarele D2 şi D3, executându-se  lucrări de reabilitare. S-au mai executat lucrări la Staţia de reactivi, Bazinul de stocare nămol şi Sistemul de evacuare a apelor uzate din interiorul staţiei, progresul fizic la acest obiectiv fiind de 87,7 %. La STA Mihoveni s-a executat verificarea tablourilor şi a instalaţiilor electrice din staţia de reactivi, precum şi inventarierea materialelor şi a echipamentelor din staţia de pompare apă tratată. S-au montat pompele în Staţia de pompare apă tratată. Antreprenorul urmează să procure reactivi pentru efectuarea probelor tehnologice. Progresul fizic la acest obiectiv este de 80,90 %. La câmpul de puţuri Salcea, având în vedere spațiul limitat din clădirea stației de pompare existente la acest obiectiv, pentru stația de pompare apă proiectată s-a convenit amplasarea acesteia în afara clădirii existente într-un container prefabricat. În acest sens, Antreprenorul a execut la această dată montarea containerului echipat cu grupul de pompe complet şi tablourile de automatizare şi s-au încheiat lucrările la staţia de clorinare. Antreprenorul a  început  execuția celui de-al treilea cheson pentru captarea apei. Progresul fizic este de 75,92 %. La Frontul de captare Măneuți, lucrările au fost reluate de la începutul lunii mai 2015 şi s-a înaintat proiectul tehnic de specialitate: lucrări civile, mecanice, electrice şi SCADA. Nu s-au executat lucrări în teren fiind procurată doar ţeava PEHD pentru conducta colectoare. Se impune ca primă măsură punerea în funcțiune a noilor puțuri care au fost forate și care asigură debitul solicitat și cuplarea acestora la conducta de transport a apei către rezervoarele de înmagazinare.