Stadiul de implementare a contractelor de lucrari-iunie 2015

 

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari – Iunie 015

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
22.11.2012
 • dată începere lucrări
10.12.2012
 • data iniţială finalizare lucrări
04.06.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA3
30.09.2015
 • prelungire durată de execuţie
4 luni
 • valoare contractată
44.938.608,27 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
91,02 %
În prezent, Antreprenorul derulează lucrări pe străzile: Stațiunii, Măgurii, Slătioarei, Oituz, 6 Noiembrie, Victoriei, Prieteniei, Tineretului, Avântului, Muncii, Păcii, Gheorghe Doja, Brândușei, Dimitrie Onciu, Curtea Domneasca, Mărășești, Izvoarelor, Nicolaie Labiș.

De asemenea, s-au efectuat lucrări de aducere la starea iniţială a străzilor, în special cu asfalt, respectiv pe străzile Dimitrie Onciu, Nicolaie Labiş, Staţiunii, Măgurii.

De asemenea, au fost stopate lucrările de extindere a rețelei de canalizare pe strada Grădinilor si Bradetului si lucrarile de reabilitare a retelei de apa pe strada Cetatii deoarece autoritatea de administrare a domeniului silvic a reclamat interferenta acestor lucrări cu zona silvică aflată în administrare. Lucrările vor continua după obținerea avizelor necesare de la această autoritate.

 

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava-FINALIZAT
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH(Germania)  
 • dată semnare contract
30.10.2012
 • dată începere lucrări
21.11.2012
 • dată finalizare lucrari
21.03.2015
 • progres fizic general
100 %
 • progres financiar
100 %
Noul obiectiv a fost pus în funcțiune începând cu 20 martie 2014.

În data de 21 aprilie 2015, Inginerul EPTISA a emis Certificatul de Bună Execuţie pentru acest contract, iar în 22 aprilie Comisia de Recepţie Finală a semnat Procesul Verbal de Recepție Finală nr. 8106/ 22.04.2015

 

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni
Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L. Piatra Neamt  
 • dată semnare contract
06.06.2013
 • dată începere lucrări
04.07.2013
 • dată inițială finalizare lucrări
04.01.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA2
14.11.2015
 • prelungire durata execuție
10,5 luni
 • valoare contractată
23.669.216,01 lei(fara TVA)
 • progres fizic general
62,81 %
Pe strada Sucevei au început lucrările de echipare a căminelor de branşament şi de cuplare a branşamentelor la fiecare locuinţă, de asemenea fiind demarate și lucrările la căminul de debitmetru de la rezervoarele Tîmpești.

Pe strada 13 Decembrie (reabilitare reţea canalizare aproximativ 631 ml) s-au executat refacerea şi aducerea la starea iniţială cu beton.

Au început lucrările de extindere reţea alimentare cu apa şi canal pe strada Gh. Doja 1 şi Gh. Goja 2.

În vederea executării lucrărilor de extindere a reţelei de canalizare, respectiv de reabilitare a conductei de apă pe str. Păcii, este necesar obţinerea unui acord notarial din partea unui proprietar. Similar, trebuie obţinute acorduri notariale şi pentru execuţia de lucrări pe străzile Magazia Gării şi Dr. Tatos.

Au început lucrările la reţeaua de canalizare pe str. Aleea Teilor.

Se execută căminele de vane de pe străzile A. Holban, Aleea Teilor, Pietrari, Cap. Manolache 2.                                         In baza permisului de interventie nr 162/28.05.2015 eliberat de Primaria Falticeni pentru str. Dumbrava Minunata si Cap. Popescu, au fost demarate lucrările  pe str. Dumbrava Minunata (strada cu asfaltul in garantie). Lucrările  se execută în spațiul verde conform D.S. pe partea dreapta coborare rețeaua de canalizare menajeră și pe partea stangă  rețeaua de alimentare cu apă.

S-au reluat lucrarile pe str. Cuza Voda si A. Holban de reabilitare a retelei de  alimenatre cu apa.

În paralel, au fost derulate lucrări de întreținere a carosabilului pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent, refacerea tramei stradale fiind  realizată provizoriu.

 

 

4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni
Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.

 

 
 • dată semnare contract
13.02.2013
 • dată începere lucrări
25.03.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
25.10.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA2
27.07.2015
 • valoare contractată
37.529.935,38 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
98,00 %
Antreprenorul a finalizat execuția tuturor lucrărilor la noua Staţie de Epurare.

În decursul acestui an, au fost derulate lucrări de montaj instalații electrice, automatizare, instrumentație și SCADA, noile echipamente și instalații fiind supuse testelor de funcționare atât în gol, cât și cu apă curată.

În data de 30 iunie a.c. a fost convocată comisia de recepție la terminarea lucrărilor la sediul Primăriei Fălticeni.

În cadrul acestei ședințe, s-a stabilit ca în data de 15 iulie să se semneze Certificatul de recepție la terminarea lucrărilor de către membrii comisiei.

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH(Germania)  
 • dată semnare contract
15.11.2012
 • dată începere lucrări
12.12.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
13.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform A.A.3
10.10.2015
 • prelungire durata execuţie
16 luni
 • valoare contractată
36.331.133,23 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
86,00 %
În cursul lunii iunie, Antreprenorul a derulat lucrări pe șantierele deschise pe 9 străzi, respectiv:

– extindere rețea apă pe străzile Înfrățirii și Mică ;

– reabilitare rețea apă pe străzile Mihai Viteazu și Piata Unirii,

– extindere rețele canalizare pe străzile Mihai Bodnar, C-tin colibaba, Plevnei, Podurilor,        Recoltei și Mică.

În data de 27 mai 2015, a fost semnat Actul adițional nr. 3 privind prelungirea perioadei de execuție, respectiv până la data de 10.10.2015, iar pe 28 mai 2015 a fost semnat Actul adițional nr. 4 cu privire la modificarea clauzei contractuale 14.9 (Plata Sumelor Reținute) în conformitate cu Ordinul comun MFE-MMSC nr. 1117/05.11.2014.

În această perioadă lucrările s-au concentrat pe finalizarea lucrărilor în zona centrală, unde la începutul lunii iulie sunt programate zilele municipiului Rădăuți. Antreprenorul a executat lucrările de reabilitare a conductelor de apă (DE 160 și DE 315) pe strada Piața Unirii, zona parc și asfaltarea pe strada 1 Mai și Ștefan cel Mare.

 

 

6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Asocierea S.C. UTI GRUP S.A. – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A  
 • dată semnare contract
14.02.2014
 • dată începere lucrări
03.03.2014
 • dată finalizare contract
03.10.2015
 • valoare contractată
22.506.504 lei (fără TVA)
 • progres fizic general
59 %
Antreprenorul a efectuat lucrări la următoarele obiective: Bazin tampon apă pluvială, Stația de pompare apă uzată, Stație pompare nămol primar, Bazine biologice, Stația de suflante pentru bazinele de aerare, Stație de pompare nămol activat, Concentrarea mecanică a nămolului în exces, Stație pompare nămol primar și în exces concentrate, Centrala termică, Bazin tampon pentru nămol fermentat, Deshidratarea mecanică a nămolului fermentat, Stație de pompare supernatant, Sistem de evacuare a apelor din interiorul stației, execuție de împrejmuiri și alei.

Antreprenorul a executat lucrări la Rețelele Tehnologice: conducte tehnologice apă, apă uzată, conductă tehnologice linie nămol, conductă biogaz, Conducte apă de exploatare.

 

 

7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei

Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.  
 • dată semnare contract
08.05.2013
 • dată începere lucrări
04.06.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
04.11.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA3
14.08.2015
 • prelungire termen de executie
9,5 luni
 • valoare contractată
13.308.549,86 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
87 %
Antreprenorul efectuează lucrări de montare conductă canalizare și racordări imobile pe strada Unirii, unde a fost obţinut avizul din partea CNADNR Iași, în vederea amplasării conductei de canalizare în spațiul de siguranță al DN 17B.

În decursul acestei luni, au mai fost demarate lucrări execuție racorduri la rețeaua de canalizare pe strada Azurului, Unirii la bloc DB4 și lucrări de refacere carosabil in zonele cu probleme.

În același timp, Antreprenorul a mobilizat o formație de muncitori ce lucrează la etanșări cămine și remedieri.

 

8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. –  S.C. COMSA S.A.(Spania)  
 • dată semnare contract
27.12.2012
 • dată începere lucrări
06.02.2013
 • data iniţială finalizare lucrări
06.08.2014
 • data finalizare lucrări conform AA2
26.08.2015
 • valoare contractată
18.057.571,9 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
91,25 %
În luna iunie 2015, Antreprenorul a efectuat testarea echipamentelor, urmând ca în cel mai scurt timp sa se efectueze probele pe linia apei.

Antreprenorul a finalizat lucrarile electrice și automatizare la cea mai mare partea a obiectelor aferente statiei de epurare.

 

9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului
Contractor : Asocierea S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. Romprest Bucureşti S.A.  
 • dată semnare contract
09.01.2013
 • dată începere lucrări
05.02.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
06.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA5
15.06.2015
 • valoare contractată
32.041.313,66 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
În data de 15 iunie, Antreprenorul a anuntat finalizarea lucrarilor în cadrul acestui contract.

Beneficiarul ACET Suceava a emis Dispoziţia  nr. 81 din 24.06.2015 de constituire a comisie de recepţie la terminarea lucrărilor. În acest moment, comisia de recepţie îşi desfăşoară activitatea, urmând să se pronunţe în vederea recepţionării lucrărilor într-un timp cât mai scurt.

 

10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA(Spania) – S.C. ARCADA COMPANY S.A.  
 • dată semnare contract
28.05.2013
 • dată începere lucrări
09.07.2013
 • dată initiala finalizare lucrări
09.01.2015
 • data finalizare lucrari conform AA1
17.08.2015
 • prelungire durata executie
7 luni
 • valoare contractată
15.122.740,05 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
82 %
Antreprenorul a finalizat lucrările de demolare la vechea stație de epurare Gura Humorului.

Acesta a început montarea bordurilor prefabricate din beton, precum și lucrările de aducere a terenului la cotă în vederea executării trotuarelor și a drumurilor betonate de acces în incinta stației.

În paralel, Antreprenorul lucrează la împrejmuirea noii stații de epurare cu garduri din panouri de plasă sudată zincată și fundații de beton.

 

11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea
Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.  
 • dată semnare contract
19.08.2013
 • dată începere lucrări
16.09.2013
 • dată initiala finalizare lucrari
16.03.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA1
09.09.2015
 • valoare contractată
20.439.949,80 lei (fără TVA)
 • progres fizic general actual
80 %
În luna iunie 2015, au fost executate următoarele lucrări:

            – Extindere rețea apă potabilă pe strada Aeroportului – montat 144m conducta, 1 camin de vane, 3 bransamente.

            – Extindere rețea canalizare menajeră pe str. Palaghieni, Paieni și Aeroportului – montat          515 m conducta, 38 camine de vizitare, 33 racorduri.

– La rezervoarele de apă – s-au executat lucrări de montaj a prizei de pământ, iluminat         exterior, cabluri de forță și semnalizare și au început lucrările de montaj a instalațiilor     hidraulice.

– Pe strada Aeroportului au fost executate lucrari de subtraversare a DJ 290A, în baza           Autorizaţiei nr.32/23.03,2015 eliberată de Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Judeţeană           de Drumuri si Poduri, în vederea amplasării conductelor de apa şi canalizare proiectate.

– La statia de pompare ape uzate SPAU5 de pe str.Paieni s-au montat 190m conducta de      refulare pentru evacuarea apelor menajere din zona.

 

12. Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți
Contractor: S.C. ARCON AG S.A.  
 • dată semnare contract
04.07.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
14.02.2014
 • data finalizare lucrări conform AA3
16.10.2015
 • valoare contractată
27.532.531 lei(lei fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
90,70 %

La câmpurile de puțuri Berchișești, Baia și Voroneț, lucrările sunt finalizate, Antreprenorul executând ultimile remedieri la sistemul de automatizare și control.

La STA Rosu, au continuat lucrările de instalare a echipamentelor, precum și lucrări la instalațiile electrice și automatizare. S-a pus în funcțiune predecantorul nou construit și s-au scos din funcțiune decantorul D2, la care se lucrează, executandu-se  lucrări de reabilitare. La decantorul D3 s-au încheiat lucrarile şi s-a repus în funcţiune. Se  executată ultimele  lucrări la Staţia de reactivi, Bazinul de stocare nămol, Reţea de apă exploatare, Lucrari electrice, Reţea împămantare, Iluminat exterior. Progresul fizic este de 92,00%.

La STA Mihoveni s-a procurat staţia de deshidratare nămol urmând a fi montată în cursul lunii iulie 2015. Antreprenorul urmează să procure reactivi pentru efectuarea probelor tehnologice. Progresul fizic este de 83,90 %.

La Frontul de captare Salcea, Antreprenorul urmează sa finaizeze în luna iulie 2015 cel de-al treilea cheson pentru captarea apei. Progresul fizic este de 80,62 %.

La Fontul de captare Măneuți, lucrările au fost reluate de la începutul lunii iunie fiind montate  conductele de colectare şi branşamentele la puţuri. S-au reabilitat cabinele de puţ şi s-au montat cabine PVC la puţurile noi. Se impune ca primă măsură punerea în funcțiune a noilor puțuri care au fost forate și care asigură debitul solicitat și cuplarea acestora la conducta de transport apă către rezervoarele de înmagazinare, urmând ca apoi să se facă reabilitarea celor vechi. Progresul fizic este de 30,68 %.