Stadiul de implementare a contractelor de lucrari-iulie 2015

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari – iulie 2015

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
22.11.2012
 • dată începere lucrări
10.12.2012
 • data iniţială finalizare lucrări
04.06.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA3
30.09.2015
 • prelungire durată de execuţie
4 luni
 • valoare contractată
44.938.608,27 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
93 %
În prezent, Antreprenorul derulează lucrări pe străzile: Stațiunii, Măgurii, Slătioarei, Oituz, 6 Noiembrie, Victoriei, Gheorghe Doja, Curtea Domneasca, Marasesti, Izvoarelor, Eracle Porumbescu.

De asemenea, s-au efectuat lucrări de aducere la starea iniţiala a străzilor, în special prin asfaltare, respectiv pe străzile Dimitrie Onciu, Nicolaie Labiş, Staţiunii, Măgurii.

S-a primit avizul de spargere din partea autoritatilor locale pe străzile Mitropoliei și Samoil Isopescu, pentru a executa lucrari de reabilitare a retelelor de apa.

De asemenea, au fost finalizate lucrările de extindere a rețelei de canalizare pe strada Grădinilor si Bradetului, precum si lucrarile de reabilitare a retelei de apa pe strada Cetatii pe domeniului silvic.

 

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
30.10.2012
 • dată începere lucrări
21.11.2012
 • dată finalizare lucrari
21.03.2015
 • progres fizic general
100 %
Noul obiectiv a fost pus în funcțiune începând cu 20 martie 2014.

În data de 21 aprilie 2015, Inginerul EPTISA a emis Certificatul de Bună Execuţie pentru acest contract, iar în 22 aprilie Comisia de Recepţie Finală a semnat Procesul Verbal de Recepție Finală nr. 8106/ 22.04.2015

 

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni
Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.  
 • dată semnare contract
06.06.2013
 • dată începere lucrări
04.07.2013
 • dată inițială finalizare lucrări
04.01.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA2
14.11.2015
 • prelungire durata execuție
10,5 luni
 • valoare contractată
23.669.216,01 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
63,11 %
Pe strada Sucevei au inceput lucrarile de echipare a caminelor de bransament si cuplare a bransametelor la fiecare locuinta si s-a executat  CRP6.

Se executa lucrari de extindere retea alimentare cu apa si canal pe strada Gh. Doja 1 si Gh. Goja 2.

Au inceput lucrările la reţeaua de canalizare pe str. Aleea Teilor.

S-au finalizat lucrarile de remediere racorduri pe str. Voluntari 1 si Voluntari 2, se pot reface cu asfalt zonele afectate de lucrari.

In baza permisului de interventie nr 162/28.05.2015 eliberat de Primaria Falticeni pentru str. Dumbrava Minunata si Cap. Popescu, au fost demarate lucrarile  pe str. Dumbrava Minunata (strada cu asfaltul in garantie). Lucrarile se execută în spatiul verde conform D.S. pe partea dreapta coborare reteaua de canalizare menajera si pe partea stanga  reteaua de alimentare cu apa.

În vederea executării lucrărilor de extindere a reţelei de canalizare, respectiv de reabilitare a conductei de apă pe str. Păcii, este necesar obţinerea unui acord notarial din partea unui proprietar. Similar, trebuie obţinute acorduri notariale şi pentru execuţia de lucrări pe străzile Magazia Gării şi Dr. Tatos.

În paralel, au fost derulate lucrări de întreținere a carosabilului pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent, refacerea tramei stradale fiind  realizată provizoriu.

 

 

4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni
Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.

 

 
 • dată semnare contract
13.02.2013
 • dată începere lucrări
25.03.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
25.10.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA2
27.07.2015
 • valoare contractată
37.529.935,38 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
Antreprenorul a finalizat execuția tuturor lucrărilor la noua Staţie de Epurare a Apelor Uzate.

În data de 30 iunie a.c. a fost convocată comisia de recepție la terminarea lucrărilor la sediul Primăriei Fălticeni, iar pe 15 iulie s-a încheiat Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor nr. 14545/15.07.2015.

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
15.11.2012
 • dată începere lucrări
12.12.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
13.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform A.A.3
10.10.2015
 • prelungire durata execuţie
16 luni
 • valoare contractată
36.331.133,23 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
88,00 %
În cursul lunii iulie, Antreprenorul a derulat lucrări pe șantierele deschise pe 9 străzi, respectiv:

– reabilitare rețea apă pe străzile Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare și Piata Unirii,

– extindere rețea apă pe străzile Înfrățirii, C-tin Colibaba și Mică

– extindere rețele canalizare pe străzile Dobrogeanu Gherea, C-tin Colibaba, Recoltei,           Curcubeului și Mică

În data de 27 mai a.c, a fost semnat Actul Adițional nr. 3 privind prelungirea perioadei de execuție, respectiv până la data de 10.10.2015.

Antreprenorul a executat branșamentele la conductele de apă de reabilitate (DE 160 și DE 315) pe strada Piața Unirii, iar pe strada Ștefan cel Mare a început reabilitarea tronsonului de la str. Cuza Vodă până la str. Piața Unirii, tronson care nu era prins la reabilitare inițial. Se execută de asemenea și extinderea rețelei de canalizare pe străzile Curcubeului, Recoltei și Dobrogeanu Gherea și executarea de racorduri pe străzile Mică și Constantin Colibaba.

 

6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Asocierea S.C. UTI GRUP S.A. – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A  
 • dată semnare contract
14.02.2014
 • dată începere lucrări
03.03.2014
 • dată finalizare contract
03.10.2015
 • valoare contractată
22.506.504 lei (fără TVA)
 • progres fizic general
60 %
Antreprenorul a efectuat lucrări la următoarele obiective: Bazin tampon apă pluvială, Stația de pompare apă uzată, Stație pompare nămol primar, Bazine biologice, Stația de suflante pentru bazinele de aerare, Stație de pompare nămol activat, Concentrarea mecanică a nămolului în exces, Stație pompare nămol primar și în exces concentrate, Centrala termică, Bazin tampon pentru nămol fermentat, Deshidratarea mecanică a nămolului fermentat, Stație de pompare supernatant, Sistem de evacuare a apelor din interiorul stației, execuție de împrejmuiri și alei.

Antreprenorul a executat lucrări la instalațiile electrice, termice și sanitare la Clădirea Administrativă și la Compactul de degrosisare și deznisipator. De asemenea, s-au recepționat mai multe echipamente și utilaje care în momentul de față sunt montate pe poziții.

 

 

7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei

Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.  
 • dată semnare contract
08.05.2013
 • dată începere lucrări
04.06.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
04.11.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA3
14.08.2015
 • prelungire termen de executie
9,5 luni
 • valoare contractată
13.308.549,86 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
95 %
Antreprenorul a finalizat majoritatea lucrărilor aferente contractului și lucrează la remedieri ale retelelor realizate și reafaceri ale carosabilului, acolo unde acestea nu au fost efectuate sau necesita noi interventii.

 

8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. –  S.C. COMSA S.A.  
 • dată semnare contract
27.12.2012
 • dată începere lucrări
06.02.2013
 • data iniţială finalizare lucrări
06.08.2014
 • data finalizare lucrări conform AA2
26.08.2015
 • valoare contractată
18.057.571,9 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
94 %
Antreprenorul a realizat toate lucrările civile, electrice și automatizare și a început testele în vederea finalizării lucrărilor.

 

9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului
Contractor : Asocierea S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. Romprest Bucureşti S.A.  
 • dată semnare contract
09.01.2013
 • dată începere lucrări
05.02.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
06.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA5
15.06.2015
 • valoare contractată
32.041.313,66 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
În data de 15 iunie, Antreprenorul a anuntat finalizarea lucrarilor în cadrul acestui contract.

Beneficiarul ACET a emis Dispoziţia  nr. 81 din 24.06.2015 de constituire a comisie de recepţie la terminarea lucrărilor. În acest moment, comisia de recepţie îşi desfăşoară activitatea, urmând să se pronunţe în vederea recepţionării lucrărilor într-un timp cât mai scurt.

 

10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – S.C. ARCADA COMPANY S.A.  
 • dată semnare contract
28.05.2013
 • dată începere lucrări
09.07.2013
 • dată initiala finalizare lucrări
09.01.2015
 • data finalizare lucrari conform AA1
17.08.2015
 • prelungire durata executie
7 luni
 • valoare contractată
15.122.740,05 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
83,5 %
În luna iulie s-au executat următoarele lucrări:

– statie suflante – structura de rezistenta, finisaje, sarpanta-invelitoare ;

– s-au finalizat lucrarile de bordurare a acceselor si s-au turnat trotuarele in incinta;

– s-a finalizat imprejmuirea statiei;

– se reabiliteaza postul trafo – 70%

– s-au montat toate echipamentele, a mai ramas snecul de var la Statia de deshidratare namol care este procurat deja;

– se lucreaza la partea de retele electrice in incinta statiei si la iluminatul nocturn.

 

 

11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea
Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.  
 • dată semnare contract
19.08.2013
 • dată începere lucrări
16.09.2013
 • dată initiala finalizare lucrari
16.03.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA1
09.09.2015
 • valoare contractată
20.439.949,80 lei (fără TVA)
 • progres fizic general actual
90,5 %
În luna iulie, au fost executate următoarele lucrări:

            – Extindere retea apa potabila pe strada Aeroportului – montat 540 m conducta.

            – Extindere retea canalizare menajera pe str. Aeroportului – montat        530 m conducta,      Mereni 135 m conducta, Visinilor 270 m conducta.

– La rezervoarele de apa – au continuat lucrarile de montaj a instalatiilor hidraulice in           camerele vanelor si amenajari exterioare.

– La statiile de pompare ape uzate :

*  lucrari aferente prizelor de pamant si instalatiilor de paratrasnet la SPU1 – SPU5

* lucrari aferente instalatiilor electrice interioare ale containerelor de la SPU1 –                              SPU5

* la statia de pompare ape uzate SPAU5 de pe str.Paieni s-au executat lucrari                              aferente bransamentului electric.

– La statiile de pompare apa potabila :

                         *  lucrari aferente prizelor de pamant la SPA1 – SPA4

*  lucrari aferente bransamentelor electrice la SPA1 si SPA2

 

12. Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți
Contractor: S.C. ARCON AG S.A.  
 • dată semnare contract
04.07.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
14.02.2014
 • data finalizare lucrări conform AA3
16.10.2015
 • valoare contractată
27.532.531 lei(lei fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
92,50 %

La câmpurile de puțuri Berchișești, Baia și Voroneț, lucrările sunt finalizate, Antreprenorul executind ultimile remedieri la sistemul de automatizare și control.

La STA Rosu, au continuat lucrările de instalare a echipamentelor, precum și lucrări la instalațiile electrice și automatizare. S-a pus în funcțiune predecantorul nou construit și s-au scos din funcțiune decantorul D2, la care se lucrează, executandu-se  lucrări de reabilitare. La decantorul D3 s-au încheiat lucrarile şi s-a repus în funcţiune. Se  executată ultimele  lucrări la Staţia de reactivi, Bazinul de stocare nămol, Reţea de apă exploatare, Lucrari electrice, Reţea împămantare, Iluminat exterior. Progresul fizic este de 94,00%.

La STA Mihoveni s-a procurat şi montat staţia de deshidratare nămol urmand a se executa probele în  cursul lunii august. S-au efectuat  probele tehnologice la staţia de tratare. Progresul fizic este de 88,40 %.

La Frontul de captare Salcea, Antreprenorul a finaizat în luna iulie cel de-al treilea cheson pentru captarea apei. Progresul fizic este de 82,00 %.

La Fontul de captare Măneuți, lucrările au fost reluate de la începutul lunii iunie şi s-au montat conductele de colectare şi branşamentele la puţuri. S-au reabilitat cabinele de puţ şi s-au montat cabine PVC la puţurile noi. Se lucreaza la reţeaua electrică din incinta staţiei. Se impune ca primă măsură punerea în funcțiune a noilor puțuri care au fost forate și care asigură debitul solicitat, și cuplarea acestora la conducta de transport apă către rezervoarele de înmagazinare, urmand ca apoi sa se facă reabilitarea celor vechi. Progresul fizic este de 38,70 %.