realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti Nulled WordPress Themes beton amprentat culori

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari – ianuarie 2015

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
22.11.2012
 • dată începere lucrări
10.12.2012
 • data iniţială finalizare lucrări
04.06.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA
30.05.2015
 • prelungire durată de execuţie
12 luni
 • valoare contractată
44.938.608,27 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
67,5 %
Antreprenorul a mobilizat personalul de execuţie şi a demarat lucrările începând cu data de 12.01.2015. În momentul de față acesta derulează lucrări pe șantierele deschise în anul 2014 și care vizează reabilitarea rețelelor de apă existente pe străzile Gheorghe Doja, Dimitrie Cantemir, Mărășești, Zorilor, Luceafărului. În cursul lunii ianuarie 2015, pentru acest tip de lucrări au fost deschise noi șantiere pe străzile Avântului, Tineretului, Brândușei. În cursul lunii februarie vor fi demarate lucrări pe străzile Stațiunii, Măgurei, Victoriei, Prieteniei (reabilitare rețele apă), Samoil Isopescu (extindere rețele apă) și Mitropoliei (extindere rețele apă și canalizare). Antreprenorul s-a mobilizat corespunzător dar în afara lucrărilor pe șantierele menționate anterior acesta trebuie să întrețină carosabilul străzilor unde lucrările au fost finalizate anul precedent, refacerea tramei stradale fiind realizată provizoriu până când condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare.

 

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
30.10.2012
 • dată începere lucrări
21.11.2012
 • dată finalizare lucrari
21.03.2015
 • Valoare contractată
7.390.897,08 lei (fără TVA)
 • Valoare finală investiție
7.390.897,08 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
Lucrările la toate obiecte din cadrul contractului au fost finalizate iar testele au fost efectuate. Începând cu data de 20.03.2014, noul obiectiv a fost pus în funcțiune. Procesul Verbal de Recepție a Lucrărilor a fost semnat la data de 11.04.2014.

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni
Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.  
 • dată semnare contract
06.06.2013
 • dată începere lucrări
04.07.2013
 • dată inițială finalizare lucrări
04.01.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA2
14.11.2015
 • prelungire durata execuție
10,5 luni
 • valoare contractată
23.669.216,01 lei (fără TVA)
 • dată finalizare contract
04.01.2015
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
61,35 %
Antreprenorul a mobilizat personalul de execuţie şi a demarat lucrările începând cu data de 12.01.2015. Acesta derulează lucrări de montaj a echipamentelor la rezervoarele Tâmpești precum și lucrări de întreținere a carosabilului de pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent, refacerea tramei stradale fiind  realizată provizoriu până cînd condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare.
4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni
Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.  
 • dată semnare contract
13.02.2013
 • dată începere lucrări
25.03.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
25.10.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA1
19.06.2015
 • prelungire durată execuţie
8 luni
 • valoare contractată
37.529.935,38 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
94,6 %
Antreprenorul a mobilizat personalul de execuţie şi a demarat lucrările începând cu data de 06.12.2015. În această perioadă de timp, acesta a executat lucrări de montaj a instalațiilor electrice, automatizare, instrumentație și SCADA. În cursul acestei luni vechile capacități de tratare vor fi scoase complet din funcţiune şi concomitent se va pune în funcţiune treapta de epurare mecanică a noului obiectiv respectiv Grătarele rare, Staţia de Pompare ape uzate, Grătarele dese, Desnisipatorul şi separatorul de grăsimi precum şi Decantoarele primare. După această etapă, Antreprenorul mai are de executat demolarea vechilor capacități rămase precum și realizarea testelor de funcționare a noii linii de tratare ape uzate.

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
15.11.2012
 • dată începere lucrări
12.12.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
13.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform A.A.2
30.05.2015
 • prelungire durata execuţie
12 luni
 • valoare contractată
36.331.133,23 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
68 %
Antreprenorul a mobilizat personalul de execuţie şi a demarat lucrările începând cu data de 12.01.2015. În momentul de față acesta derulează lucrări pe șantierele deschise pe 9 străzi, astfel: Extindere rețea apă pe străzile Ion Grămadă, Plugarilor, Andronic Motrescu, Podurilor, Mică, Dimittrie Dan; Reabilitare rețea apă pe străzile George Enescu, 1 Mai, Simion Bărnuțiu, conductă Aducțiune Măneuți; Extindere rețele canalizare pe străzile Ion Grămadă, Plugarilor, Podurilor, George Enescu, Mică, Dimitrie Dan. Suplimentar lucrărilor pe șantierele menționate anterior, Antreprenorul trebuie să întrețină carosabilul străzilor unde lucrările au fost finalizate anul precedent și unde refacerea tramei stradale a fost realizată provizoriu, până când condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare.
  6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Asocierea S.C. UTI GRUP S.A. – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A  
 • dată semnare contract
14.02.2014
 • dată începere lucrări
03.03.2014
 • dată finalizare lucrări
03.09.2015
 • valoare contractată
22.506.504 lei (fără TVA)
 • progres fizic general
28,5 %
Antreprenorul a mobilizat personalul de execuţie și a demarat lucrările începând cu data de 12.01.2015. Acesta a executat lucrări de demolare a unor părți din vechea structură, în special a treptei de pretratare mecanică. Având în vedere condiţiile meteo favorabile, Antreprenorul a executat lucrări civile de armare la stația de pompare supernatant și lucrări de montaj a conductei la decantorul secundar nr. 2. De asemenea, a fost obținut acordul tehnic prealabil al furnizorului de energie electrică pentru execuția racordului la rețeaua de distribuție. Pentru o parte a obiectelor finalizate respectiv Decantor secundar, Bazin aerare, Satie pompe supernatant, Fermentator si Bazin ape pluviale se efectueaza probele de etanşeitate.
  7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.  
 • dată semnare contract
08.05.2013
 • dată începere lucrări
04.06.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
04.11.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA2
22.05.2015
 • prelungire termen de executie
6,5 luni
 • valoare contractată
13.308.549,86 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
81,1 %
Antreprenorul a mobilizat o parte a personalului de execuţie şi a demarat lucrările începând cu data de 12.01.2015. Principala activitate a acestuia o constituie lucrările de întreținere a carosabilului de pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent și unde refacerea tramei stradale a fost  realizată provizoriu până cînd condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare. Lucrările sunt în stadiu avansat de execuție, principalele obiecte care mai trebuie realizate fiind reabilitarea rezervoarelor de apă Runc. Deoarece acestea sunt singurele capacităţi de înmagazinare a apei disponibile în minicipiul Vatra Dornei, lucrările se vor derula etapizat în baza unui program agreat cu ACET S.A., astfel încât să fie asigurată în permanență alimentarea cu apă a localității. În aceeași ordine de idei, principalele lucrări rămase de executat sunt finalizarea extinderii rețelei de apă pe străzile Bârnărel și 1 Mai, finalizarea racordului electric la SPAU 5 și implementarea sistemului SCADA. Pe strada Aluniș, atât autoritatea locală cât și agenția locală a ACET au solicitat renunțarea la extinderea rețelei de canalizare pe acest amplasament deoarece nu au fost identificați posibili consumatori și nici pe viitor nu sunt prevăzute investiții imobiliare în zonă.
8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. –  S.C. COMSA S.A.  
 • dată semnare contract
27.12.2012
 • dată începere lucrări
06.02.2013
 • data iniţială finalizare lucrări
06.08.2014
 • data finalizare lucrări conform AA1
04.05.2015
 • prelungire durata execuție:
9 luni
 • valoare contractată
18.057.571,9 le (fără TVA)i
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
75 %
Antreprenorul a mobilizat personalul de execuţie și a demarat lucrările începând cu data de 12.01.2015. Principala activitate a acestuia o constituie lucrările de montaj a echipamentelor achiziţionate în șantier. Având în vedere că Antreprenorul a asigurat furnizarea în șantier a majorității echipamentelor necesare, acesta are asigurat frontul de lucru necesar până când condițiile atmosferice vor permite finalizarea lucrărilor civile rămase, execuția lucrărilor de sistematizare și pornirea noilor capacități realizate în vederea testelor.
  9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului
Contractor : Asocierea S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. Romprest Bucureşti S.A.  
 • dată semnare contract
09.01.2013
 • dată începere lucrări
05.02.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
06.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA4
04.15.2015
 • prelungire durată execuţie
11 luni
 • valoare contractată
32.041.313,66 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0
 • progres fizic general
73,2 %
Antreprenorul a mobilizat o parte a personalului de execuţie şi a demarat lucrările începând cu data de 12.01.2015. Principala activitate a acestuia o constituie lucrările de întreținere a carosabilului de pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent și unde refacerea tramei stradale a fost  realizată provizoriu până cînd condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare. Antreprenorul a executat lucrările prevăzute pe amplasamentele drumului national DN17 care au fost întarziate de procedura de obţinere a avizelor de interventie de la CNADR. De asemenea au mai fost derulate lucrări de montaj a instalațiilor hidraulice la rezervoarele Tudor Vladimirescu. Pe străzile Mihai Eminescu, Milcov și Primăverii, Antreprenorul a derulat activități de verificare și punere în funcțiune a rețelelor de apă și canalizare executate deoarece intenționează în perioada de timp următoare să le predea Beneficiarului spre exploatare.
  10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – S.C. ARCADA COMPANY S.A.  
 • dată semnare contract
28.05.2013
 • dată începere lucrări
09.07.2013
 • dată initiala finalizare lucrări
09.01.2015
 • data finalizare lucrari conform AA1
17.08.2015
 • prelungire durata executie
7 luni
 • valoare contractată
15.122.740,05 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
58 %
Antreprenorul a mobilizat o parte a personalului de execuţie şi a demarat lucrările începând cu data de 12.01.2015. Principala activitate a acestuia o constituie lucrările de montaj a echipamentelor achiziţionate în șantier. Având în vedere că Antreprenorul a asigurat furnizarea în șantier a majorității echipamentelor necesare, acesta are asigurat frontul de lucru necesar până condițiile atmosferice vor permite finalizarea lucrărilor civile rămase, execuția lucrărilor de sistematizare și pornirea noilor capacități realizate în vederea testelor. Deoarece condițiile meteorologice au permis, Antreprenorul a putut derula lucrări la conducta de evacuare a apei tratate,  lucrări de finisaje interioare la clădirile executate precum și lucrări de execuție a rețelei electrice din interiorul obiectivului.
11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea
Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.  
 • dată semnare contract
19.08.2013
 • dată începere lucrări
16.09.2013
 • dată finalizare lucrari
16.03.2015
 • valoare contractată
20.439.949,80 lei (fără TVA)
 • progres fizic general actual
76 %
Antreprenorul a mobilizat personalul de execuţie și a demarat lucrările începând cu data de 12.01.2015. În cursul lunii ianuarie 2015, Antreprenorul a derulat lucrari de întreținere a carosabilului de pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent și unde refacerea tramei stradale a fost  realizată provizoriu până cînd condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare. De asemenea, se află în execuție rețeaua de apă și canalizare de pe strada Palaghieni. Lucrările sunt în stadiu avansat de execuție, principalele obiecte care mai trebuie realizate fiind montarea echipamentelor hidraulice la rezervoarele de înmagazinare a apei și la stațiile de pompare apă și apă uzată și implementarea sistemului SCADA. Singura stradă unde nu au fost demarate lucrările prevăzute pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare este Aeroportului. S-a constatat că pe acest amplasament vor fi necesare modificări în proiectul inițial deoarece carosabilul a fost recent reabilitat prin asfaltare, totodată fiind executate și rigole laterale pentru colectarea apelor pluviale. Va fi necesar ca amplasamentul conductelor să fie mutat din carosabil în spațiul verde disponibil iar traversările străzii pentru realizarea branșamentelor să fie executate prin foraj orizontal. Pe această stradă este prevăzută extinderea rețelelor de apă și canalizare pe o lungime de 950 m.
12. Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți
Contractor: S.C. ARCON AG S.A.  
 • dată semnare contract
04.07.2012
 • dată începere lucrări
14.08.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
14.02.2014
 • data finalizare lucrări conform AA3
16.10.2015
 • prelungire durată execuţie
20 luni
 • valoare contractată
27.532.531 lei
 • valoare costuri suplimetare
0 lei
 • progres fizic general
78,5 %

Antreprenorul a mobilizat personalul de execuție și a reluat activitățile din șantiere începând cu data de 12.01.2015, în următoarele locații: La STA Roşu – s-au continuat lucrările de instalare a echipamentelor, respectiv: cameră distribuţie şi amestec-lucrări instalații electrice și automatizare, Predecantor și îngroșator nămol- montaj poduri racloare, Bazin omogenizare nămol-montaj instalații hidraulice pentru deshidratare nămol. La STA Mihoveni – s-au executat lucrări de montaj a echipamentelor hidraulice la bazinele de omogenizare din cadrul stației de deshidratare a nămolului precum și  de montaj a echipamentelor hidraulice în căminele de măsură a debitului de la intrare și ieșire din stația de tratare. La Câmpul de puţuri Salcea – Antreprenorul lucrează la execuția împrejmuirii zonei de protecție sanitară a celor două puțuri executate. La Frontul de captare Măneuți – nu au fost derulate lucrări.