realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti vidanjari fose Iasi telefon contact Incalzire in pardoseala

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari – februarie 2015

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari-ianuarie 2015

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
22.11.2012
 • dată începere lucrări
10.12.2012
 • data iniţială finalizare lucrări
04.06.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA
30.05.2015
 • prelungire durată de execuţie
12 luni
 • valoare contractată
44.938.608,27 lei(fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
74 %
Antreprenorul derulează în prezent lucrări pe șantierele deschise în anul 2014 dar și pe șantiere deschise în cursul acestui an, respectiv pe străzile Aleea Saturn, Stațiunii, Măgurei, Slătioarei, 6 Noiembrie, Victoriei, Prieteniei, Tineretului, Avântului, Muncii, Păcii, Gheorghe Doja, Brândușei, Liliacului, Grădinilor, Dimitrie Onciu. Încălzirea vremii urmată de dezghețul solului a condus la deteriorarea carosabilului în special pe străzile neasfaltate unde au fost derulate în anul precedent lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare. Pentru a rezolva această situație până la refacerea efectivă a carosabilului, Constructorul va derula lucrări de menținere în stare practicabilă a carosabilului de pe aceste străzi. Acolo unde trama stradală este asfaltată, lucrările de aducere a acesteia la starea inițială vor fi realizate imediat ce condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare. O situație deosebită care va trebui convenită cu autoritatea locală este obținerea avizului de intervenție pe străzile Alexandru cel Bun, Mitropoliei și Samoil Isopescu deoarece lucrările de pe aceste amplasamente trebuie executate întrucât vizează buna funcționare a rețelelor adiacente acestor străzi. De asemenea au fost stopate lucrările de extindere a rețelei de canalizare pe strada Grădinilor deoarece autoritatea de administrare a domeniului silvic a reclamat interferenţa acestor lucrări cu zona silvică aflată în administrare. Lucrările vor continua după obținerea avizelor necesare de la această autoritate.

       

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
30.10.2012
 • dată începere lucrări
21.11.2012
 • dată finalizare lucrari
21.03.2015
 • Valoare contractată
7.390.897,08 lei (fără TVA)
 • Valoare finală investiție
7.390.897,08 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
Lucrările la toate obiecte din cadrul contractului au fost finalizate iar testele au fost efectuate. Începând cu data de 20.03.2014, noul obiectiv a fost pus în funcțiune. Procesul Verbal de Recepție a Lucrărilor a fost semnat la data de 11.04.2014.

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni
Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.  
 • dată semnare contract
06.06.2013
 • dată începere lucrări
04.07.2013
 • dată inițială finalizare lucrări
04.01.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA2
14.11.2015
 • prelungire durata execuție
10,5 luni
 • valoare contractată
23.669.216,01 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
61,55 %
Antreprenorul nu a deschis noi șantiere în cursul acestui an, acesta derulând lucrări de întreținere a carosabilului de pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent, refacerea tramei stradale fiind realizată provizoriu până cînd condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare. Încălzirea vremii urmată de dezghețul solului a condus la deteriorarea carosabilului în special pe străzile neasfaltate unde au fost derulate în anul precedent lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare. De asemenea, Antreprenorul derulează lucrări de remediere a neconformităților constatate pentru lucrările realizate, fiind notificat în acest sens.
4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni
Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.  
 • dată semnare contract
13.02.2013
 • dată începere lucrări
25.03.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
25.10.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA1
19.06.2015
 • prelungire durată execuţie
8 luni
 • valoare contractată
37.529.935,38 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
96 %
Antreprenorul a finalizat în mare măsură execuția tuturor lucrărilor la noul obiectiv. În cursul acestui an au fost derulate lucrări de montaj instalații electrice, automatizare, instrumentație și SCADA, noile echipamente și instalații fiind supuse primelor teste de funcționare. Se estimează că noile capacități de tratare vor fi puse în funcțiune treptat începând cu data de 15 martie, astfel că în cursul acestei luni vechile capacități de tratare vor fi scoase complet din funcţiune. După această etapă Antreprenorul mai are de executat demolarea vechilor capacități din incinta Staţiei de Epurare.

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
15.11.2012
 • dată începere lucrări
12.12.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
13.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform A.A.2
30.05.2015
 • prelungire durata execuţie
12 luni
 • valoare contractată
36.331.133,23 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
71 %
În decursul lunii februarie 2015, Antreprenorul a derulat lucrări pe șantierele deschise pe 9 străzi astfel: Extindere rețea apă: pe străzile Ion Gramada, Mică, Dimitrie Dan, 1 Mai, Bujorului, Andronic Motrescu, 28 Noiembrie; Reabilitare rețea apă pe strada 1 Mai; Extindere rețele canalizare: pe străzile Ion Grămadă, George Enescu, Dimitrie Dan, Mică, Plugarilor. Încălzirea vremii urmată de dezghețul solului a condus la deteriorarea carosabilului în special pe străzile neasfaltate unde au fost derulate în anul precedent lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare. Pentru a rezolva această situație până la refacerea efectivă a carosabilului, Constructorul va derula lucrări de menținere în stare practicabilă a carosabilului de pe aceste străzi. Acolo unde trama stradală este asfaltată, lucrările de aducere a acesteia la starea inițială vor fi realizate imediat ce condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare. În prezent, probleme importante în acest sens se înregistrează cu precădere pe amplasamentele având trama stradală balastată, mai precis pe străzile Ion Grămadă, Mică, George Enescu, Bujorului, Andronic Motrescu, Berăriei, 28 Noiembrie. Astfel că suplimentar lucrărilor pe șantierele menționate anterior, Antreprenorul trebuie să întrețină carosabilul străzilor unde lucrările au fost finalizate anul precedent,  și unde refacerea tramei stradale a fost realizată provizoriu, până când condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare, betonare sau balastare.
  6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Asocierea S.C. UTI GRUP S.A. – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A  
 • dată semnare contract
14.02.2014
 • dată începere lucrări
03.03.2014
 • dată finalizare lucrări
03.09.2015
 • valoare contractată
22.506.504 lei (fără TVA)
 • progres fizic general
37 %
Deoarece condițiile meteo au permis, Antreprenorul a putut executa lucrări civile de cofrare, armare, tâmplărie, execuție fundații echipamente, confecții metalice și turnări betoane la Obiectele Clădire Administrativă, Compact Degrosisare, Bazin Tampon Ape Pluviale, Concentrator Nămol, Stație Suflante, Hala Deshidratare Nămol, Stație Pompe Supernantant și Depozit Nămol Deshidratat. De asemenea, Antreprenorul a efectuat probele de etanșeitate pentru o parte a obiectelor finalizate respectiv, Decantor secundar, Bazin aerare, Staţie pompe supernatant, Fermentator şi Bazin ape pluviale. Până la această dată Antreprenorul a finalizat execuția lucrărilor civile pentru obiectele Decantor Primar, Stație Pompare namol Recirculare, Canal Admisie ape uzate, Canal evacuare ape tratate. În stadii avansate de execuție se află obiectele, Îngroșător Mecanic de Namol, Stație Suflante și Treapta Mecanica Preepurare.
  7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.  
 • dată semnare contract
08.05.2013
 • dată începere lucrări
04.06.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
04.11.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA2
22.05.2015
 • prelungire termen de executie
6,5 luni
 • valoare contractată
13.308.549,86 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
81,1 %
În luna februarie activitatea Antreprenorului s-a limitat la lucrările de întreținere a carosabilului de pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent și unde refacerea tramei stradale a fost  realizată provizoriu până cînd condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare. Și în cazul lucrărilor din municipiul Vatra Dornei, încălzirea vremii urmată de dezghețul solului a condus la deteriorarea carosabilului în special pe străzile neasfaltate unde au fost derulate în anul precedent lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare. Până la refacerea efectivă a carosabilului Constructorul va derula lucrări de menținere în stare practicabilă a carosabilului de pe aceste străzi. Acolo unde trama stradală este asfaltată, lucrările de aducere a acesteia la starea inițială  vor fi realizate imediat ce condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare. În ce priveşte lucrările de extindere a rețelelor de canalizare de pe strada Bârnărel s-a constatat că unele tronsoane traversează proprietăți private. Pentru execuția acestora va fi necesar sprijinul Autorității Locale în vederea obținerea acordurilor notariale de la proprietarii terenurilor.
8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. –  S.C. COMSA S.A.  
 • dată semnare contract
27.12.2012
 • dată începere lucrări
            06.02.2013
 • data iniţială finalizare lucrări
06.08.2014
 • data finalizare lucrări conform AA1
04.05.2015
 • prelungire durata execuție:
9 luni
 • valoare contractată
18.057.571,9 le (fără TVA)i
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
79 %
Condițiile meteo fiind favorabile, Antreprenorul a fost în măsură să continue activitățile în șantier derulând atât lucrări de construcții civile cât și lucrari de montaj echipamente și instalații astfel: La cladirea gratarelor rare au fost executate tencuieli și finisaje interioare şi termoizolare exterioară a pereților. La compactul de degrosisare au fost executate lucrări de montaj echipamente ventilație și odorizare precum și lucrări de confecţii metalice (geamuri, glafuri, burlane, etc). La decantoarele primare s-au montat stavilele de perete și s-au executat lucrări de confecții metalice (pasarele, balustrade, scări). La compactul de deshidratare mecanica a namolului s-au montat rezervoarele pentru aer comprimat şi s-au executat lucrări de confecții metalice (geamuri, glafuri, burlane, etc). La cladirea administrativă s-au executat lucrări de finsaje interoare ale încăperilor. De asemenea, s-a continuat activitatea de execuție a rețelelor de legătură dintre diferitele obiecte tehnologice din cadrul stației.
  9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului
Contractor : Asocierea S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. Romprest Bucureşti S.A.  
 • dată semnare contract
09.01.2013
 • dată începere lucrări
           05.02.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
06.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA4
04.15.2015
 • prelungire durată execuţie
11 luni
 • valoare contractată
32.041.313,66 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0
 • progres fizic general
76 %
În luna precedentă activitatea antreprenorului s-a limitat la lucrările de întreținere a carosabilului de pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent și unde refacerea tramei stradale a fost realizată provizoriu până cînd condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare. Încălzirea vremii urmată de dezghețul solului a condus la deteriorarea carosabilului în special pe străzile neasfaltate unde au fost derulate în anul precedent lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare. Până la refacerea efectivă a carosabilului, Constructorul va derula lucrări de menținere  în stare practicabilă a carosabilului de pe aceste străzi. Acolo unde trama stradală este asfaltată, lucrările de aducere a acesteia la starea inițială vor fi realizate imediat ce condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor de asfaltare sau betonare. Au fost finalizate lucrările de subtraversare prin foraj a drumului national DN17. Lucrările de montare a conductelor prin săpătură deschisă pe acest amplasament vor demaara doar în momentul în care condițiile meteo vor permite lucrări de asfaltare, deoarece termenul de execuție impus prin aviz de către   CNADR este de doar 2 săptămâni. De asemenea s-au continuat lucrările de montaj instalații hidraulice la rezervoarele Tudor Vladimirescu. Având în vedere solicitările motivate ale Autorității Locale Gura Humorului, se va renunța la execuția unor tronsoane de conductă respectiv extindere canalizare str. Mihail Kogălniceanu, reabilitare rețea apă și extindere rețea canalizare str. Mărășești, reabilitare rețea apă și canalizare str. Viitorului  și Crizantemelor, extindere rețea apă și canalizare pe strada Voroneț 17.
  10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – S.C. ARCADA COMPANY S.A.  
 • dată semnare contract
28.05.2013
 • dată începere lucrări
            09.07.2013
 • dată initiala finalizare lucrări
09.01.2015
 • data finalizare lucrari conform AA1
17.08.2015
 • prelungire durata executie
7 luni
 • valoare contractată
15.122.740,05 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
61 %
Principala activitate derulata de antreprenor a constituit-o lucrările de montaj a echipamentelor achizitionate în șantier. Condițiile meteo fiind favorabile antreprenorul a fost în măsură să continue activitățile de lucrări civile executând lucrări de finisaje la Concentratorul de Nămol în exces, Clădirea pentru Deshidratarea nămolului stabilizat precum și lucrări la structura din beton la Stația de Pompare nămol primar și Stația de Pompare supernatant.  Au fost finalizate lucrările la conducta de evacuare ape epurate în emisar, inclusiv consolidarea zonei de descărcare și masivul de ancoraj al conductei în zona albiei efluentului.
  11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea
Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.  
 • dată semnare contract
19.08.2013
 • dată începere lucrări
           16.09.2013
 • dată finalizare lucrari
16.03.2015
 • valoare contractată
20.439.949,80 lei (fără TVA)
 • progres fizic general actual
78 %
Încălzirea vremii urmată de dezghețul solului a condus la deteriorarea carosabilului pe străzile neasfaltate, unde se derulează lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare. Până la refacerea efectivă a carosabilului, Constructorul va derula lucrări de menținere în stare practicabilă a carosabilului de pe aceste străzi. În urma sesizărilor făcute de Autoritatea Locală și a vizitelor făcute în șantier s-a constatat că probleme majore în acest sens se înregistrează pe străzile Palaghieni, Mereni și în special Păieni, pe acest din urmă amplasament se impune refacerea de urgență a tramei stradale pentru că trama stradală a devenit impracticabilă. Pe strada Palaghieni, odată cu refacerea carosabilului Antreprenorul va trebui să refacă șanțurile de gardă pentru colectarea apei pluviale de pe carosabil care au fost colmatate cu pământul rezultat în urma săpăturilor.
    12. Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți
Contractor: S.C. ARCON AG S.A.  
 • dată semnare contract
04.07.2012
 • dată începere lucrări
            14.08.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
14.02.2014
 • data finalizare lucrări conform AA3
16.10.2015
 • prelungire durată execuţie
20 luni
 • valoare contractată
27.532.531 lei
 • valoare costuri suplimetare
0 lei
 • progres fizic general
83 %

La câmpurile de puțuri Berchișești, Baia și Voroneț lucrările sunt finalizate, Antreprenorul implementând la această dată sistemul de automatizare și control. La STA Rosu s-au continuat lucrările de instalare echipamente, precum și lucrări la instalațiile electrice și automatizare. Începând cu luna martie 2015 va fi pus în funcțiune predecantorul nou construit și vor fi scoase din funcțiune cele două decantoare existente în vederea începerii lucrărilor de reabilitare a acestora. La STA Mihoveni s-au executat lucrări de montaj echipamente hidraulice la bazinele de omogenizare din cadrul stației de deshidratare a nămolului. La câmpul de puţuri Salcea, având în vedere spațiul limitat din clădirea stației de pompare existente la acest obiectiv, pentru stația de pompare apă proiectată s-a convenit amplasarea acesteia în afara clădirii existente într-un container prefabricat. În acest sens, Antreprenorul execută la această dată lucrările de realizare a platformei betonate pentru amplasarea acestui construcţii. Antreprenorul urmează ca de la mijlocul lunii martie 2015, să înceapă execuția celui de-al treilea cheson pentru captarea apei. La Fontul de captare Măneuți lucrările vor fi reluate de la începutul lunii martie. Se impune ca primă măsură punerea în funcțiune a noilor puțuri care au fost forate și care asigură debitul solicitat, respectiv cuplarea acestora la conducta de transport apă către rezervoarele de înmagazinare.