realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti Nulled WordPress Themes beton amprentat culori

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari-august 2015

 

 

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari – august 2015

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
22.11.2012
 • dată începere lucrări
10.12.2012
 • data iniţială finalizare lucrări
04.06.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA3
30.09.2015
 • prelungire durată de execuţie
4 luni
 • valoare contractată
44.938.608,27 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
94,5 %
În prezent, Antreprenorul derulează lucrări pe străzile: Stațiunii, Măgurii, Slătioarei, 6 Noiembrie, Victoriei, Bistritei, Gheorghe Doja, Curtea Domnească, Mărășești, Izvoarelor, Eracle Porumbescu, Lecca Moraru, Nicolae Iorga.

De asemenea, s-au efectuat lucrări de aducere la starea iniţială a străzilor, în special prin asfaltare, pe străzile: Curtea Domnească, Staţiunii și Măgurii.

Se fac ultimele remedieri la reţelele de apă și canalizare în zona Burdujeni-Ițcani pentru a putea pune în funcţiune reţelele. Se aduc la cotă capacele, se chituiesc căminele şi se verifică buclele de măsură.

 

2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
30.10.2012
 • dată începere lucrări
21.11.2012
 • dată finalizare lucrari
21.03.2015
 • progres fizic general
100 %
 • progres financiar
100 %
Noul obiectiv a fost pus în funcțiune începând cu 20 martie 2014.

În data de 21 aprilie 2015, Inginerul EPTISA a emis Certificatul de Bună Execuţie pentru acest contract, iar în 22 aprilie Comisia de Recepţie Finală a semnat Procesul Verbal de Recepție Finală nr. 8106/ 22.04.2015

 

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni
Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.  
 • dată semnare contract
06.06.2013
 • dată începere lucrări
04.07.2013
 • dată inițială finalizare lucrări
04.01.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA2
14.11.2015
 • prelungire durata execuție
10,5 luni
 • valoare contractată
23.669.216,01 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
64 %
În această perioadă s-au executat următoarele lucrări:

·         extindere a reţelei de canalizare (str. Şoldăneşti, Gh Doja 1, Gh Doja 2, Livezilor, Dumbrava Minunată, Plutonier Ghiniţă);

·         extindere a reţelei de apă (str. Gh Doja 1, Gh Doja 2);

·         reabilitarea reţelei de apă (str. Mihail Sadoveanu, Aleea 2 Grăniceri 1, Aleea 2 Grăniceri 3)

De asemenea, s-au finalizat lucrările de remediere racorduri pe str. P.A. Baieşu şi Crişan.

În vederea executării lucrărilor de extindere a reţelei de apă pe str. Dr. Tatos 2, este necesară obţinerea unui acord notarial din partea unui proprietar.

În paralel, au fost derulate lucrări de întreținere a carosabilului pe străzile unde lucrările au fost finalizate anul precedent, refacerea tramei stradale fiind  realizată provizoriu.

 

 

4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni
Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.

 

 
 • dată semnare contract
13.02.2013
 • dată începere lucrări
25.03.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
25.10.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA2
27.07.2015
 • valoare contractată
37.529.935,38 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
Antreprenorul a finalizat execuția tuturor lucrărilor la noua Staţie de Epurare a Apelor Uzate.

În data de 30 iunie a.c. a fost convocată comisia de recepție la terminarea lucrărilor la sediul Primăriei Fălticeni, iar pe 15 iulie s-a încheiat Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor nr. 14545/15.07.2015.

Pe data de 21 august, a avut loc inaugurarea oficială a noii Staţii de Epurare a Apelor Uzate din municipiul Fălticeni.

 

5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
15.11.2012
 • dată începere lucrări
12.12.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
13.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform A.A.3
10.10.2015
 • prelungire durata execuţie
16 luni
 • valoare contractată
36.331.133,23 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
90,00 %
În cursul lunii august 2015, Antreprenorul a derulat lucrări pe șantierele deschise pe 16 străzi, respectiv:

– reabilitare rețea apă pe străzile 1 Mai, Piața Unirii, Aleea Hipodrom, Mihai Viteazu și Ștefan cel Mare;

– reabilitare rețea canalizare pe străzile Dobrogeanu Gherea și Ion Nistor;

– extindere rețea apă pe străzile Dobrogeanu Gherea, C-tin Colibaba Școlii Noi și Dimitrie Dan;

– extindere rețele canalizare pe străzile Dobrogeanu Gherea, Recoltei, Plevnei, Florilor, Rândunelelor, Popa Șapcă, Răsăritului și Dimitrie Dan.

Pe străzile 1 Mai și Dobrogeanu Gherea, Antreprenorul a executat lucrări de extindere rețea de apă și canalizare, precum şi lucrări de reabilitare a rețelei de canalizare. Pe strada Ștefan cel Mare s-a finalizat reabilitarea tronsonului rețelei de apă, de la str. Cuza Vodă până la str. Piața Unirii, tronson care nu era prins la reabilitare inițial.

De asemenea, s-a asfaltat porțiunea de la str. Piața Unirii până la str. Libertății și s-a finalizat asfaltarea pe străzile 1 Mai și Dimitrie Dan.

În paralel, se execută și extinderea rețelei de canalizare pe străzile Recoltei, Plevnei, Florilor, Rândunelelor, Popa Șapcă și Răsăritului.

 

6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Asocierea S.C. UTI GRUP S.A. – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A  
 • dată semnare contract
14.02.2014
 • dată începere lucrări
03.03.2014
 • dată finalizare contract
03.10.2015
 • valoare contractată
22.506.504 lei (fără TVA)
 • progres fizic general
62 %
Antreprenorul a efectuat lucrări la următoarele obiective: Bazin tampon apă pluvială, Stația de pompare apă uzată, Stație pompare nămol primar, Bazine biologice, Stația de suflante pentru bazinele de aerare, Stație de pompare nămol activat, Concentrarea mecanică a nămolului în exces, Stație pompare nămol primar și în exces concentrate, Centrala termică, Bazin tampon pentru nămol fermentat, Deshidratarea mecanică a nămolului fermentat, Stație de pompare supernatant, Sistem de evacuare a apelor din interiorul stației, execuție de împrejmuiri și alei.

Antreprenorul a executat lucrări la instalațiile electrice, termice și sanitare la Clădirea Administrativă, Laborator și Atelier Mecanic. La Compactul de degrosisare și deznisipator a fost procurat și montat o unitate compactă nouă și s-au executat instalațiile hidraulice. De asemenea,   s-au recepționat și montat grătarele rare și transportorul la Căminul de admisie și deversor ape pluviale și s-au procurat și montat suflantele, cu instalațiile electrice aferente la Bazinele de aerare.

În Hala de deshidratare mecanic a nămolului au fost procurate și montate unitatea de preparare polimeri și pompele de dozare polimeri. La Bazinul tampon pentru nămolul fermentat au fost procurate și montate mixerul și dispozitivul de ridicare pentru mixer. Au fost realizate și conductele colectoare și căminele de drenaj supernatant.

 

 

7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei

Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.  
 • dată semnare contract
08.05.2013
 • dată începere lucrări
04.06.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
04.11.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA3
14.08.2015
 • prelungire termen de executie
9,5 luni
 • valoare contractată
13.308.549,86 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
95 %
Antreprenorul a finalizat lucrările aferente contractului și a solicitat întrunirea comisiei  în data de 05.08.2015. Pe 17.08.2015, a fost emisă Dispoziția nr. 96 de numire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

 

8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. –  S.C. COMSA S.A.  
 • dată semnare contract
27.12.2012
 • dată începere lucrări
06.02.2013
 • data iniţială finalizare lucrări
06.08.2014
 • data finalizare lucrări conform AA3
02.11.2015
 • valoare contractată
18.057.571,9 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
96 %
Antreprenorul a executat toate lucrările civile, electrice și de automatizare și a început testele în vederea finalizării lucrărilor. Pe perioada de testare s-a constatat următorul aspect: la acest moment din procesul tehnologic aferent al stației nu poate să rezulte nămol deoarece influentul are un debit foarte mic. În urma celor consemnate mai sus, a revendicării antreprenorului și a consultărilor efectuate cu Inginerul, în data de 25.08.2015 a fost semnat Actul Adițional nr. 3 prin care s-a prelungit durata de testare și implicit a contractului până la data de 02.11.2015.

 

9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului
Contractor : Asocierea S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. Romprest Bucureşti S.A.  
 • dată semnare contract
09.01.2013
 • dată începere lucrări
05.02.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
06.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA5
15.06.2015
 • valoare contractată
32.041.313,66 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
100 %
În data de 15 iunie, Antreprenorul a anunţat finalizarea lucrărilor în cadrul acestui contract.

Beneficiarul ACET a emis Dispoziţia  nr. 81 din 24.06.2015 de constituire a comisie de recepţie la terminarea lucrărilor. În data de 11.08.2015 a fost semnat P.V. de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16311, cu observații consemnate în anexa 1 și anexa 3.

 

10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – S.C. ARCADA COMPANY S.A.  
 • dată semnare contract
28.05.2013
 • dată începere lucrări
09.07.2013
 • dată initiala finalizare lucrări
09.01.2015
 • data finalizare lucrari conform AA2
12.10.2015
 • valoare contractată
15.122.740,05 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
90 %
Antreprenorul a finalizat lucrările de demolare la vechea stație de epurare Gura Humorului.

Acesta a executat o parte din trotuare, precum si o parte din drumurile din beton.

În prezent, Antreprenorul lucrează la partea electrica a staţiei, respectiv legături la echipamente si senzori.

 

 

11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea
Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.  
 • dată semnare contract
19.08.2013
 • dată începere lucrări
16.09.2013
 • dată initiala finalizare lucrari
16.03.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA1
09.09.2015
 • valoare contractată
20.439.949,80 lei (fără TVA)
 • progres fizic general actual
96 %
În luna august 2015, au fost executate următoarele lucrări:

·   Extindere reţea apa potabilă pe strada Aeroportului: au continuat lucrarile de montaj  conducta;

·   Extindere reţea canalizare menajera pe str. Aeroportului: au continuat lucrările de montaj conducta;

·    La rezervoarele de apa: s-au terminat lucrarile de montaj a instalatiilor hidraulice si au continuat lucrarile de amenajari exterioare. De asemenea, se execută lucrări aferente branşamentului electric.

·    La statiile de pompare ape uzate :

– la statiile de pompare ape uzate SPU2 de pe Calea Sucevei, SPU4 de pe str.                              Șerpuită și SPU5 de pe str. Paieni s-au executat lucrările aferente branşamentelor                  electrice.

– la staţiile de pompare ape uzate SPU2 de pe Calea Sucevei, SPU4 de pe str.                              Serpuita au fost terminate lucrarile de montaj ale instalatiilor hidraulice si ale                              pompelor.

– la staţiile de pompare ape uzate SPU1 si SPU2 de pe Calea Sucevei au continuat                 lucrările de montaj aferente conductelor de refulare.

·   La stațiile de pompare apa potabilă:

                         – lucrări de montaj ale pompelor și ale instalațiilor hidraulice la SPA2 str.Școlii și                       SPA3 de pe str. Prunului.

– lucrări aferente branșamentelor electrice la SPA1 –  SPA4.

 

12. Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți
Contractor: S.C. ARCON AG S.A.  
 • dată semnare contract
04.07.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
14.02.2014
 • data finalizare lucrări conform AA3
16.10.2015
 • valoare contractată
27.532.531 lei(lei fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
95,20 %

La câmpurile de puțuri Berchișești, Baia și Voroneț, lucrările sunt finalizate, Antreprenorul executând ultimile remedieri la sistemul de automatizare și control.

La STA Rosu, au continuat lucrările de instalare a echipamentelor, precum și lucrări la instalațiile electrice și automatizare. S-au încheiat lucrările de reabilitare la decantorul D2 şi s-a pus în funcțiune. S-au finalizat lucrările la staţia de pompe nămol şi la concentratorul de nămol. Se lucrează la sistematizarea terenului în zonele afectate de lucrări şi la execuţia trotuarelor. Progresul fizic este de 98,30%.

La STA Mihoveni, s-au montat instalaţiile hidraulice auxiliare la staţia de reactivi, urmând a se executa branşarea noilor utilaje la reţeaua electrică şi dezafectarea celor vechi. Progresul fizic este de 90,40 %.

La Frontul de captare Salcea, s-au finalizat lucrările la cel de-al treilea cheson pentru captarea apei la care s-au montat instalaţiile hidraulice şi electrice. S-a finalizat instalaţia de împământare, iluminatul exterior, instalaţia de paratrăsnet şi o parte din sistematizarea terenului  Progresul fizic este de 85,00 %.

La Frontul de captare Măneuți, au fost montate conductele de colectare şi branşamentele la puţuri. S-au reabilitat cabinele de puţ (montat cabine PVC la puţurile noi) şi s-au executat (parţial) instalaţiile hidraulice.  S-au executat şi echipat complet următoarele cămine: injecţie clor, prelevare probe, neutralizare şi debitmetru. Se lucrează la reţeaua electrică din incinta staţiei. Se impune ca primă măsură punerea în funcțiune a noilor puțuri care asigură debitul solicitat și cuplarea acestora la conducta de transport apă către rezervoarele de înmagazinare, urmând ca apoi sa se facă reabilitarea celor vechi. Progresul fizic este de 65,00 %.