realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti Nulled WordPress Themes beton amprentat culori

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari-aprilie 2015

Stadiul de implementare a contractelor de lucrari-Aprilie 2015

1. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
22.11.2012
 • dată începere lucrări
10.12.2012
 • data iniţială finalizare lucrări
04.06.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA
30.05.2015
 • prelungire durată de execuţie
12 luni
 • valoare contractată
44.938.608,27 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
85 %
În prezent, Antreprenorul derulează lucrări pe străzile Aleea Saturn, Stațiunii, Măgurei, Slătioarei, 6 Noiembrie, Victoriei, Prieteniei, Tineretului, Avântului, Muncii, Păcii, Gheorghe Doja, Brândușei, Liliacului, Grădinilor, Dimitrie Onciu, Grigore Ureche, Solidarităţii, Sălciilor şi Izvoarelor. Datorită vremii favorabile, au putut fi efectuate lucrări de aducere la starea iniţială a străzilor, în special cu asfalt, respectiv Tineretului, Brânduşei, Pacii, Zorilor şi Muncii. La sfârşitul lunii martie, au fost puse în funcţiune 2 statii de pompare ape uzate: staţia de pompare apă uzată de pe strada Pictor Panaiteanu şi staţia de pompare apă uzată de pe strada Alexandru Voievidca şi se execută lucrări de finalizare a staţiilor de pompare de pe străzile Aurel Vlaicu, Tătăraşi şi Depoului.
2. Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
30.10.2012
 • dată începere lucrări
21.11.2012
 • dată finalizare lucrari
21.03.2014
 • progres fizic general
100 %
Noul obiectiv a fost pus în funcțiune începând cu 20 martie 2014. În data de 21 aprilie 2015, Inginerul EPTISA a emis Certificatul de Bună Execuţie pentru acest contract, iar în 22 aprilie Comisia de Recepţie Finală a semnat Procesul Verbal de Recepție Finală nr. 8106/ 22.04.2015

 

3. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni
Contractor: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.  
 • dată semnare contract
06.06.2013
 • dată începere lucrări
04.07.2013
 • dată inițială finalizare lucrări
04.01.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA2
14.11.2015
 • prelungire durata execuție
10,5 luni
 • valoare contractată
23.669.216,01 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
61,81 %
În luna aprilie, Contractorul a derulat lucrări pe Aleea Teilor II (extindere reţea de apă pe o lungime de 406 m, extindere rţea canalizare aproximativ 150 ml), strada 13 Decembrie (reabilitare reţea canalizare aproximativ 150 ml). În paralel, au fost derulate lucrări de întreținere a carosabilului pe străzile unde lucrările au fost finalizate în anul precedent, refacerea tramei stradale fiind realizată provizoriu. De asemenea, Antreprenorul derulează lucrări de remediere a neconformităților constatate pentru lucrările realizate pe strada Sucevei si Artur Gorovei 1.
4. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni
Contractor VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.  
 • dată semnare contract
13.02.2013
 • dată începere lucrări
25.03.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
25.10.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA1
19.06.2015
 • prelungire durată execuţie
8 luni
 • valoare contractată
37.529.935,38 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
96,45 %
Antreprenorul a finalizat execuția tuturor lucrărilor la noul obiectiv. Au fost derulate lucrări de montaj instalații electrice, automatizare, instrumentație și SCADA, noile echipamente și instalații fiind supuse testelor de funcționare atât în gol, cât și cu apă curată. În data de 27.04.2015 au fost manșonate cablurile de medie tensiune și a fost montată celula de măsură în modulul de conexiuni pentru alimentarea noii stații de epurare prin linia nouă de medie tensiune, astfel punându-se în funcțiune, în aceeași zi, noua Stație de Epurare Fălticeni. În prezent noua Stație de la Fălticeni se află în perioada de testare prevăzută în Contract.
5. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH  
 • dată semnare contract
15.11.2012
 • dată începere lucrări
12.12.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
13.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform A.A.2
30.05.2015
 • prelungire durata execuţie
12 luni
 • valoare contractată
36.331.133,23 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
78,6 %
În cursul lunii aprilie 2015, Antreprenorul a derulat lucrări pe șantierele deschise pe 9 străzi, respectiv: – extindere rețea apă pe străzile Şcolii Noi, Podurilor, Dobrogeanu Gherea Mică și                   Dimitrie Dan; – reabilitare rețea apă pe străzile Mărășești, 1Mai și Aducțiune Nr. 1; – extindere rețele canalizare pe străzile Dobrogeanu Gherea, Podurilor, Mică, Dimitrie                Dan, Școlii Noi, Recoltei, 1 Mai, Mihai Bodnar, Mihai Pitei și SPAU (Staţie Pompare                Ape Uzate) 8. Constructorul a derulat lucrări de menținere în stare practicabilă a carosabilului pe străzile neasfaltate. Începând cu data de 4 mai, Constructorul va demara lucrările de asfaltare pe străzile Ștefan cel Mare și 1 Mai.
  6. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi
Contractor: Asocierea S.C. UTI GRUP S.A. – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A  
 • dată semnare contract
14.02.2014
 • dată începere lucrări
03.03.2014
 • dată finalizare contract
03.09.2016
 • valoare contractată
22.506.504 lei (fără TVA)
 • progres fizic general
47 %
Antreprenorul a executat lucrări civile de cofrare, armare, tâmplărie, execuție fundații echipamente, confecții metalice și montări conducte la Obiectele Compact de degrosisare, Clădire Administrativă, Laborator, Atelier Mecanic, execuție lucrări mecanice la Bazin Tampon pentru nămol fermentat, Rețele Tehnologice de Proces: conducte tehnologice apă, apă uzată, conductă tehnologice linie nămol, conductă biogaz, conducte apă de exploatare, lucrări civile la Postul TRAFO, execuție de împrejmuiri și alei. De asemenea, Antreprenorul a efectuat o serie de teste și probe pentru construcțiile existente și conductele montate.
  7. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor: Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. DAS S.R.L.  
 • dată semnare contract
08.05.2013
 • dată începere lucrări
04.06.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
04.11.2014
 • dată finalizare lucrari conform AA2
22.05.2015
 • prelungire termen de executie
6,5 luni
 • valoare contractată
13.308.549,86 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
81,1 %
În luna aprilie 2015, Antreprenorul a spart refacerile temporare cu asfalt realizate înainte de intrarea în sezonul rece, care s-au deteriorat și a refăcut stratul suport și asfaltul aferent. Antreprenorul a mai alocat echipe de muncitori în vederea realizării de branșamente, etanșarea căminelor și refacerea carosabilului cu balast unde a fost cazul. Au fost finalizate lucrările de extindere rețea de canalizare pe strada 1Mai și lucrările la rezervoarele de la Runc, cu excepția a doua capace de cămin care au fost furnizate și vor fi montate în momentul în care condițiile meteo o vor permite. Au fost montate la dispeceratul aferent exploatării rețelelor situat la Stația de epurare, echipamentele pentru monitorizare şi implementare sistem SCADA. În ceea ce privește lucrările de extindere a rețelelor de canalizare de pe strada Unirii, a fost depusă o nouă documentație la CNADNR Iași în vederea amplasării conductei de canalizare în spațiul de siguranță al DN 17B, urmând ca in viitorul apropiat să fie primit un răspuns.
8. Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei
Contractor : Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. –  S.C. COMSA S.A.  
 • dată semnare contract
27.12.2012
 • dată începere lucrări
06.02.2013
 • data iniţială finalizare lucrări
06.08.2014
 • data finalizare lucrări conform AA2
26.08.2015
 • valoare contractată
8.057.571,9 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
84 %
În luna aprilie 2015, Antreprenorul a finalizat lucrările civile la fundația și suprastructura bazinului tampon apă pluvială, lucrările civile la stație pompare supernatant, lucrările civile la bazinul nămol în exces, lucrările civile cu excepția acoperișului și finisajelor la stația de suflante, lucrările de realizare a confecțiile metalice si conducte tehnologice de la decantorul primar, stație de pompare nămol primar, deversor apă pluvială, bazinul de aerare, decantor secundar. Au mai fost finalizate si lucrările la sistemul de evacuare a apelor din interiorul stației şi fundația postului de transformare. Pe parcursul lunii precedente au fost executate lucrări de montaj pentru următoarele echipamente: grătar rar cu curățare mecanică la căminul de admisie si deversor apă pluvială, pompe submersibile și sisteme de ridicare pompe la bazinul de retenție apă pluvială, grătar rar automat și șnec transportor-compactor reziduri la clădirea grătarelor rare, pompe submersibile la stația de pompare apă uzată, instalații sanitare și conducte tehnologice la clădirea compact degresisare, deznisipator si separator grăsimi, echipament preparare polimeri la clădirea concentrarea mecanică a nămolului, pompe și echipamente preparare polimeri, pompe submersibile la stație pompare supernatant. În data de 30.04.2015, a fost semnat Actul Adițional nr. 2 la Contractul de lucrări, prin care s-a prelungit perioada de execuție a contractului până la data de 26.08.2015.
9. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului
Contractor : Asocierea S.C. ACI Cluj S.A.- S.C. Romprest Bucureşti S.A.  
 • dată semnare contract
09.01.2013
 • dată începere lucrări
05.02.2013
 • dată iniţială finalizare lucrări
06.06.2014
 • dată finalizare lucrări conform AA5
15.06.2015
 • valoare contractată
32.041.313,66 lei(fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
92 %
Având în vedere termenul de finalizare a contractului, respectiv 04.05.2015 şi în vederea finalizării lucrărilor prevăzute a se realiza în cadrul contractului GH-RB-CL09, Antreprenorul a solicitat prelungirea contractului cu 42 zile. Prin urmare, în urma analizării solicitării Antreprenorului şi a rezoluţiei favorabile emisă de Inginerul EPTISA, perioada de execuţie a lucrărilor a fost prelungită până pe 15 iunie 2015, prin semnarea Actului Adiţional nr. 5. În prezent, Antreprenorul desfășoară următoarele lucrări: reabilitarea camerei vanelor, respectiv a instalațiilor hidraulice din camera vanelor de la Rezervorul Tudor Vladimirescu, echiparea SPAU-rilor cu tablourile electrice și SCADA, remedierea neconformităților depistate în urma vizualizării cu CCTV-ul a rețelelor de canalizare.
10. Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
Contractor: Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – S.C. ARCADA COMPANY S.A.  
 • dată semnare contract
28.05.2013
 • dată începere lucrări
09.07.2013
 • dată initiala finalizare lucrări
09.01.2015
 • data finalizare lucrari conform AA1
17.08.2015
 • prelungire durata executie
7 luni
 • valoare contractată
15.122.740,05 lei (fără TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
71 %
Principala activitate derulată de Antreprenor a constituit-o lucrările de montare a echipamentelor achizitionate în șantier. Condițiile meteo fiind favorabile, Antreprenorul a fost în măsură să continue execuţia lucrărilor civile, realizând lucrări de finisaje la Concentratorul de Nămol în exces, Clădirea pentru Deshidratarea nămolului stabilizat, precum și lucrări la structura din beton la Stația de Pompare nămol primar și Stația de Pompare supernatant. Antreprenorul a solicitat acordul Inginerului și al Beneficiarului de demolare a obiectelor existente în SEAU Gura Humorului. Aceștia din urmă au fost de acord cu realizarea acestor lucrări cu condiția respectării cerințelor impuse de A.N.,, Apele Române” Administrația Bazinală Siret. De asemenea, a fost pusă în funcţiune treapta primară a Stației de Epurare, formată din Camera de Admisie ape uzate, Cămin deversor, Bazin tampon apă pluvială, Grătare rare, Stație pompare apă brută, Clădire deznisipator, Separare grăsimi, Suflante, Compact de degrosişare.
11. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea
Contractor: Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.  
 • dată semnare contract
19.08.2013
 • dată începere lucrări
16.09.2013
 • dată initiala finalizare lucrari
16.03.2015
 • dată finalizare lucrări conform AA1
09.09.2015
 • valoare contractată
20.439.949,80 lei (fără TVA)
 • progres fizic general actual
81 %
În luna aprilie 2015 au fost executate lucrări de branşare la conducta de apă şi racordări la reţeaua de canalizare a imobilelor de pe străzile: Palaghieni şi Mereni. Pe străzile Sucevei şi Palaghieni au fost executate lucrări de extindere a reţelei de apă potabilă, iar la reţeaua de canalizare au fost executate lucrări pe străzile Palagieni şi Mereni. La rezervoarele de apă au fost executate lucrări de terasamente pentru amplasarea instalaţiilor de împământare, iluminat exterior, alimentare cu energie electrică, conducte de alimentare şi distribuţie apă, pentru rezervoarele de apă potabilă. Reţeaua de apă a fost extinsa cu 12.525 m, reţeaua de canalizare cu 25.683 m, iar conductele de refulare a apelor uzate cu 3.007 m.
12. Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuți
Contractor: S.C. ARCON AG S.A.  
 • dată semnare contract
04.07.2012
 • dată începere lucrări
14.08.2012
 • dată iniţială finalizare lucrări
14.02.2014
 • data finalizare lucrări conform AA3
16.10.2015
 • prelungire durată execuţie
20 luni
 • valoare contractată
27.532.531 lei(lei fara TVA)
 • valoare costuri suplimentare
0 lei
 • progres fizic general
85,4 %

La câmpurile de puțuri Berchișești, Baia și Voroneț lucrările sunt finalizate, Antreprenorul executând ultimile remedieri la sistemul de automatizare și control. La STA Rosu au continuat lucrările de instalare a echipamentelor, precum și lucrări la instalațiile electrice și automatizare. S-a pus în funcțiune predecantorul nou construit și au fost scoase din funcțiune decantoarele D2 şi D3 în vederea începerii lucrărilor de reabilitare. La STA Mihoveni s-a executat verificarea tablourilor şi a instalaţiilor electrice din staţia de reactivi, precum şi inventarierea materialelor şi a echipamentelor din staţia de pompare apă tratată. La câmpul de puţuri Salcea, având în vedere spațiul limitat din clădirea stației de pompare existente la acest obiectiv, pentru stația de pompare apă proiectată s-a convenit amplasarea acesteia în afara clădirii existente, într-un container prefabricat. În acest sens, Antreprenorul a execut la această dată montarea containerului echipat cu grupul de pompe complet şi tablourile de automatizare, precum şi unele lucrări la staţia de clorinare. Antreprenorul urmează ca de la începutul  lunii mai 2015, să demareze activităţile de execuţie a celui de-al treilea cheson pentru captarea apei. La frontul de captare Măneuți, lucrările au fost reluate de la începutul lunii curente şi s-a înaintat proiectul tehnic de specialitate: civile, mecanice, electrice, SCADA. Nu s-au executat lucrări în teren. Se impune ca primă măsură punerea în funcțiune a noilor puțuri care au fost forate și care asigură debitul solicitat și cuplarea acestora la conducta de transport a apei către rezervoarele de înmagazinare.