Program Educaţional

Program Educaţional

Apa pentru oraşul meu”

Ediţia 2015

 

 1. Introducere

            În perioada 2011-2015, ACET S.A. Suceava, în calitate de Autoritate Contractantă, implementează în judeţul Suceava Proiectul investiţional „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. Valoarea totală a investiţiei se ridică la 368.674.705 (fără TVA) din care valoarea Contractului de Finanţare este de 325.134.959 lei (fără TVA), proiectul adresându-se unui număr de 5 aglomerări ale judeţului: Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Gura Humorului şi Vatra Dornei. Programul investiţional constă în principal în măsuri de extindere şi reabilitare a infrastructurii de captare, tratare, transport, înmagazinare şi distribuţie a apei potabile şi măsuri de extindere şi reabilitare a infrastructurii de colectare şi tratare a apelor uzate. Prin implementarea Proiectului în judeţul Suceava se urmăresc a fi atinse următoarele obiective:            

Pentru sectorul de alimentare cu apă potabilă

 • Creşterea ratei de conectare în sistemele de alimentare cu apă la 100%;
 • Reducerea pierderilor de apă;
 • Creşterea securităţii sistemului;
 • Asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate pe baza principiului maximizarii eficienţei costurilor, şi calitătii în operare;
 • Apă potabilă având calitatea corespunzătoare cu Legea Calităţii Apei nr. 458/2002, completată de Legea nr. 311/2004 şi de Directiva Consiliului European 98/ 83/ CE.

            Pentru sectorul canalizare/epurare

 • Creşterea ratei de conectare în sistemele de canalizare pentru conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE;
 • Reducerea infiltraţiilor;
 • Creşterea securităţii sistemelor de colectare şi tratare;
 • Îmbunătăţirea calităţii emisarilor şi a cursurilor de apă în general prin reabilitarea reţelei de canalizare, astfel încât tot debitul colectat sa fie transportat şi tratat corespunzător în staţia de           epurare;
 • Asigurarea accesului la servicii de calitate în ce priveşte colectarea şi epurarea apei uzate pe baza principiului maximizării eficienţei costurilor şi calităţii în operare.

În cadrul Proiectului, în judeţul Suceava se implementează 12 contracte de lucrări (6 contracte tip proiectare şi execuţie şi 6 contracte tip execuţie), conform datelor din tabelul de mai jos.

  Nr. crt.     Contract   Data finalizare lucrări/ activități
  1.   SV-RB-CL01 Extinderea şi   reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din Municipiul Suceava 30.05.2015
  2.   SI-YB-CL02 Reabilitarea sifonului invers din aglomerarea Suceava finalizat 21.03.2014
  3.   FA-RB-CL03 Extinderea si   reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Falticeni 14.11.2015
4.   FA-SE-YB-CL04 Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Falticeni 19.06.2015
  5.   RA-RB-CL05 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Radauti 30.05.2015
6.   RA-SE-YB-CL06 Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Radauti 03.09.2015
  7.   VD-RB-CL07 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Vatra Dornei 22.05.2015
  8. VD-SE-YB-CL08 Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei 04.05.2015
  9.   GH-RB-CL09 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Gura Humorului 04.05.2015
10.   GH-SE-YB-CL10 Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului 17.08.2015
  11. SA-RB-CL11 Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea 16.03.2015
  12.     SV- STA-YB-CL12 Extinderea si reabilitarea fronturilor de captare si a statiilor de tratare apa din aglomerarile Suceava, Falticeni, Gura Humorului, Vatra Dorneisi Radauti 16.10.2015

II. Argument În vederea promovării Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” în condiţii optime, ACET S.A. Suceava, în calitate de Beneficiar al investiţiei, implementează o serie de activităţi de conştientizare şi publicitate prin care Operatorul Regional îşi propune să asigure transparenţa şi accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public referitoare la implementarea acestuia în judeţul Suceava, în cadrul campaniilor de informare regăsindu-se şi o componentă dedicată preponderent elevilor din cadrul unităţilor şcolare ale judeţului Suceava. În decursul anilor precedenţi, ACET S.A. în colaborare cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Suceava a organizat activităţi extraşcolare cu ocazia celebrării „Zilei Mondiale a Apei”, elevii luând parte la jocuri tematice interactive, prezentări Power Point, fiindu-le de asemenea transmise informaţii cu privire la rolul apei pentru viitorul omenirii, la responsabilităţile tuturor faţă de mediu şi resursele sale, precum şi modalităţile prin care ei înşişi pot ajuta la protejarea mediului înconjurător, acţiunile desfăşurate bucurându-se de un real succes în rândurile micilor utilizatori.      

III. Descrierea Programului Educaţional – Ediţia 2015 În perioada 09 martie 2015 – 08 mai 2015, cu ocazia sărbătoririi „Zilei Mondiale a Apei”,       ACET S.A. Suceava în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava va desfăşura prima ediţie a Programului Educaţional „Apa pentru oraşul meu”. Dacă în anii precedenţi “Ziua Mondială a Apei” a fost sărbătorită alături de elevi ai claselor primare din judeţ, în acest an se doreşte ca activităţile extraşcolare din cadrul Programului să fie dedicate elevilor claselor a IX-a de liceu. Programul implementat de ACET S.A. este destinat elevilor claselor a IX-a din 6 unităţi de învăţământ din localităţile Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Gura Humorului şi Vatra Dornei şi este parte componentă a campaniei de conştientizare şi publicitate din cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.

III.1.    Scopul Programului

 • cunoaşterea şi înţelegerea de către elevi a problemelor lumii contemporane, a posibilităţilor de ocrotire şi conservare a naturii ca cea mai simplă soluţie pentru o viaţă sănătoasă;
 • realizarea unei activităţi de masă în vederea responsabilizării elevilor şi comunităţii locale în a proteja sursele de apă şi a diminua poluarea acestora;
 • formarea elevilor pentru a deveni buni cetăţeni, capabili să-şi îndeplinească îndatoririle civice, să manifeste atitudini responsabile faţă de mediu şi protejarea acestuia.

III.2.    Obiectivele Programului Prin acest proiect se doreşte creşterea interesului elevilor pentru cunoaştere, iar rezultatele să aibă un impact pozitiv pe termen lung, în rândul obiectivelor de urmărit în derularea proiectului, fiind selectate câteva care au rezonanţă educaţională:

 • promovarea şi diseminarea problematicii actuale ale apei;
 • formarea unei atitudini responsabile faţă de resursa de apă, în privinţa utilizării raţionale a consumului şi protejării acesteia;
 • emiterea de sfaturi utile legate de managementul apei;
 • stimularea interesului elevilor pentru protejarea mediului înconjurător în general, a apei în special;
 • identificarea rolului pe care aceasta îl are în viaţa lor;
 • evidențierea interdependenței între calitatea apei, eficiența sistemelor de alimentare cu apă, de preluare a apelor uzate și calitatea vieții;
 • dezvoltarea unui comportament socio-ecologic adecvat, care să integreze atitudini pozitive;
 • responsabilizarea elevilor și implicarea lor în probleme decizionale;
 • realizarea unor lucrări care să ilustreze atitudinea elevilor asupra surselor de apă și viziunea lor asupra sistemelor de alimentare cu apă şi de preluare a apelor uzate în viitor;
 • dezvoltarea spiritului competitiv;
 • crearea de conexiuni inter-umane;
 • încurajarea muncii în echipă;
 • stimularea creativității elevilor;
 • integrarea unităţii şcolare în strategiile comunitare referitoare la conștientizarea importanței apei pentru umanitate;

 

 1. Grupul ţintă
 • Elevi ai claselor a IX – a, cu vârstele cuprinse între 15 – 16 ani din 6 unităţi şcolare din localităţile Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Gura Humorului şi Vatra Dornei;
 • Cadre didactice.
 1. Durata Programului

09 Martie 2015 – 08 Mai 2015

 1. Unităţi de învăţământ implicate în derularea Programului
 • Municipiul Suceava               – Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”

                                                       – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară  

 • Municipiul Fălticeni               Colegiul Naţional „Nicu Gane”
 • Municipiul Rădăuţi                – Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”
 • Municipiul Vatra Dornei        – Liceul Teoretic „Ion Luca”
 • Oraşul Gura Humorului        – Colegiul „Alexandru cel Bun”

VII.     Înscrierea în Program Fiecare unitate de învăţământ va selecta cîte două clase a IX – a care vor participa în cadrul Programului iar profesorii coordonatori, îndrumătorii de proiect sau diriginţii desemnaţi, vor transmite informaţiile din anexă până la data de 28 februarie 2015 către dl. Straton Iulian din cadrul Biroului UIP POS Mediu al ACET S.A. Suceava.

VIII.    Desfăşurarea Programului

VIII.1. Lansarea Programului 09 – 13 martie 2015 – Dl. Straton Iulian, responsabil pentru implementarea Programului Educaţional, angajat al S.C. ACET S.A. Suceava, va desfăşura vizite în cele 6 unităţi de învăţământ implicate, cu scopul distribuirii materialelor informative în vederea promovării Programului Educaţional „Apa în oraşul meu”, ediţia 2015. Vor fi predate următoarele materiale informative:

 • 1 buc. roll-up-uri/ unitate, care va fi afişat în interiorul unităţii de invăţământ;
 • afişe în format A1, pentru afişarea la aviziere;
 • afişe în format A3, pentru afişarea la aviziere;

De asemenea, va avea loc o întâlnire cu profesorii coordonatori desemnaţi, îndrumătorii de proiect sau diriginţii şi elevii claselor participante.

VIII.2. Teme de activitate Săptămâna 23 – 27 martie 2015 – Dl. Straton Iulian, reprezentantul ACET S.A. Suceava, va participa la câte o întâlnire cu elevii claselor participante din fiecare unitate de învăţământ, explicând elevilor care este rolul apei pentru viitorul omenirii, care sunt responsabilităţile faţă de mediu şi resursele sale, ce reprezintă apa pentru oameni şi cum pot ajuta la protejarea mediului înconjurător, activităţi şi discuţii în concordanţă cu tema Zilei Mondiale a Apei, manifestare menită să ne amintească tuturor importanţa şi ponderea pe care o are apa în viaţa fiecăruia. Prin tema de anul acesta, „Apa şi dezvoltarea durabilă“, se urmărește evidenţierea rolului apei în dezvoltarea durabilă, atragerea atenției elevior asupra importanței apei pentru oameni, implicarea acestora în vederea găsirii unor noi metode de conservare a apei pentru viitor, stimularea creativității elevilor și implicarea lor în rezolvarea problemelor comunității.            

Durata întâlnirii – 1 oră/ fiecare unitate de învăţământ, cu cele două clase desemnate în vederea participării În urma întâlnirilor, fiecare clasă va pregăti o lucrare menită să ilustreze modul în care înţeleg elevii importanţa „lichidului vital” pentru oraşul în care locuiesc. Concret, elevii claselor participante vor realiza un eseu structurat, denumit Proiect, de minim 6 pagini în care să prezinte viziunea lor asupra surselor de apă potabilă aferente oraşului, în viitorul apropiat (peste 25-30 de ani), în contextul problemelor confruntate în prezent (poluarea sub diferite forme a resurselor de apă precum deversările de substanţe chimice, etc), respectiv soluţiile propuse de către elevi pentru combaterea poluării apelor. La elaborarea eseului se va avea în vedere următoarea structură:

 • Apa potabilă în oraşul meu;
 • Surse şi modalităţi de poluare a apei din oraşul meu;
 • Principalii poluatori ai apei;
 • Percepţia publică (a populaţiei) din oraşul meu asupra fenomenului poluării apelor;
 • Amploarea şi consecinţele fenomenului poluării apelor;
 • Soluţii (măsuri) propuse în lupta cu poluarea surselor de apă;
 • Oraşul meu în viitor…
 • Mesajul meu
 • Concluzie

Dacă se consideră că este necesar, în cadrul eseului, elevii pot ataşa fotografii sau alte materiale relevante în legătură cu subiectul specificat. De asemenea, lucrarea va fi pregătită de toţi elevii clasei, în echipă, fiind prezentată de către doi reprezentanți ai clasei într-un interval de 5-10 minute, în ziua în care vor fi ridicate în vederea evaluării. Proiectele vor fi redactate pe calculator, fiind respectate următoarele cerinţe:

 • caractere – Times New Roman;
 • dimensiunea caracterelor în text – 12, justified;
 • text diacritic;
 • minim 6, maxim 10 pagini;
 • spaţiere – 1,5;
 • pagină de copertă, în care se vor regăsi următoarele elemente
 • titlul eseului – Apa în oraşul meu
 • unitatea de învăţământ
 • localitatea
 • clasa participantă
 • numele profesorului coordonator
 • dacă este necesar se va specifica la finalul lucrării bibliografia, respectând  sursele de unde au fost preluate informaţiile din cadrul lucrării

Săptămâna 13 – 17 aprilie 2015 13-17 aprilie 2015 – Reprezentantul S.C. ACET S.A. Suceava se va deplasa la fiecare unitate şcolară pentru a participa la prezentările lucrărilor realizate de elevi și pentru a le ridica în vederea evaluării. O comisie formată din 5 membri ai Biroului UIP POS Mediu din cadrul ACET S.A. Suceava vor evalua proiectele, clasa care va fi desemnată câştigătoare fiind premiată de către Operatorului Regional ACET S.A. cu o vizită la Staţia de Epurare a Apelor Uzate din oraşul/ municipiul respectiv, unde personalul specializat din cadrul Staţiei le va oferi elevilor informații suplimentare cu privire la modul de funcţionare al sistemului de preluare a apelor uzate din oraş/ municipiu, respectiv procesele tehnologice de epurare a apelor uzate din oraşul lor. Lucrările claselor participante vor fi scanate şi afişate pe paginile web www.acetsv-posmediu.ro, respectiv www.acetsv.ro, în acest mod, persoanele care vor accesa secţiunea dedicată proiectului având posibilitatea de a vota cea mai bună lucrare. Lucrarea (proiectul) clasei care va obţine cele mai multe voturi până în data deliberării şi anume 08.05.2015, va fi desemnată câştigătoare, activitate corelată cu votul membrilor comisiei din cadrul biroului menţionat anterior.

 1. Criterii de evaluare a lucrărilor
 • Unitatea compoziţiei şi unitatea mesajului;
 • Originalitatea mesajului;
 • Coerenţa textului
 • claritatea enunţului;
 • varietatea lexicului;
 • Utilizarea registrului de comunicare adecvat textului, stil, vocabular;
 • Adecvarea scenariului la tema dată;
 • Gradul de implicare a participanţilor;
 • Modul de exprimare (pondere verbal/ nonverbal);
 • Autenticitatea măsurilor propuse;
 • Aplicabilitate, modul realist de abordare a măsurilor propuse;
 • Respectarea etapelor de realizare.

Îndrumătorii de proiect sunt rugaţi să prezinte un tabel cu elevii clasei, respectiv cadrele didactice participante, document semnat şi ştampilat de către conducerea unităţii şcolare, care va fi înmânat d-lui Straton.  

 1. Premii
 • memory stick-uri cu capacitatea de stocare de 8 gb, pixuri metalice, rucsaci, block notes-uri, penare şi tricouri.
 1. Persoană de contact

Straton Iulian            Responsabil Promovare şi Publicitate ACET S.A. Suceava Telefon mobil: 0744122862 Telefon: 0230206315, int. 143 Fax: 0230520941 E-mail: iully_s@yahoo.com