realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti vidanjari fose Iasi telefon contact Incalzire in pardoseala

Beneficiarul proiectului

Scurtă prezentare

S.C. ACET S.A. Suceava este continuatoarea de drept şi de fapt a societăţii care asigura serviciile comunale în oraşul Suceava, înfiinţată în anul 1912.
În această perioadă de aproape 100 de ani, au survenit modificări în ceea ce priveşte proprietatea (de la acţionariat austro–ungar la cel al statului român), aria de operare (de la oraşul Suceava la toate oraşele judeţului Suceava) şi gama serviciilor prestate (de la alimentarea cu apă până la iluminatul public).
La 1 octombrie 2005, S.C. ACET S.A. Suceava s-a format ca Operator Regional, preluând furnizarea serviciilor de apă potabilă şi canalizare în alte trei municipii: Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Vatra Dornei, şi trei oraşe: Gura Humorului, Siret şi Solca.
În noiembrie 2010, societatea a continuat procesul de extindere a ariei de operare, preluând serviciul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare din municipiul Rădăuţi.

S.C. ACET S.A. are un capital social de 10.328.587,10 lei şi un număr de 651.235 acţiuni. Totalul capitalurilor proprii este de 26.201.564 lei. Valoarea bunurilor publice concesionate prin contracte de delegare de gestiune este de 263.958.442,56 lei.

Prin intermediul finanţării nerambursabile acordate de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, se urmăreşte să se continue procesul de reabilitare a infrastructurii de apă şi canalizare, să se finalizeze contorizarea punctelor de consum şi să se reducă costurile cu reparaţiile, toate aceste obiective având drept scop final asigurarea furnizării serviciilor de apă şi canalizare–epurare a apelor uzate pentru toţi utilizatorii din aria de operare, în condiţii de calitate şi continuitate, dar şi protejarea şi conservarea mediului în conformitate cu legislaţia românească şi directivele europene.

Aria de acoperire 

harta-acoperire

Perspectiva comercială a Operatorului Regional S.C. ACET S.A.

În prezent, Operatorul Regional are în aria de operare un număr de 22.089 clienţi.

Numărul total de branşamente apă este de 25.535, fiind contorizate în proporţie de 89,54%.

În aria de operare a S.C. ACET S.A. Suceava, populaţia care este branşată la sistemul public de alimentare cu apă este în număr de 164.603 persoane, iar populaţia racordată la sistemul public de canalizare este de 137.281 persoane.

Se aşteaptă ca în următorii ani numărul clienţilor să crească ca urmare a continuării procesului de extindere al ariei de operare.

grafic

S.C. ACET S.A. Suceava îşi propune:

  • —  să asigure furnizarea serviciilor de apă şi canalizare–epurare a apelor uzate pentru toţi utilizatorii din aria de operare, în   condiţii de calitate şi continuitate, manifestând flexibilitate şi adaptabilitate la cerinţele acestora;
  • —  să vină în întâmpinarea solicitărilor consumatorilor cu un personal receptiv, dispus să colaboreze, bine pregătit profesional şi   orientat către clienţi;
  • —  să asigure protejarea şi conservarea mediului în conformitate cu legislaţia românească şi directivele europene;
  • —  să administreze eficient şi cu bună credinţă domeniul public aflat în concesiune;
  • —  să devină un partener credibil şi atractiv pentru potenţialii investitori, realizând o activitate rentabilă, ţinând cont, în acelaşi  timp, de suportabilitatea socială a cheltuielilor aferente serviciile prestate.

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013
Continutul acestui material nu reprezinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei.
Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania:  www.infoeuropa.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro