• Asistenţa tehnică pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de
apă şi apă uzată în judeţul Suceava”

Data semnării Contractului:           17.03.2010

Data de începere a activităţilor:    12.04.2010

Data de finalizare:                         12.10.2014

Consultant:                                    S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L. – EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. Spania           

Valoarea Contractului:                   20.256.746 lei

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013
Continutul acestui material nu reprezeinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei.
Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania:  www.infoeuropa.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniuea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro