realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti Nulled WordPress Themes beton amprentat culori

• Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei

Data semnării contractului:            27.12.2012

Data de începere a lucrărilor:       06.02.2013

Data de finalizare a lucrărilor:       06.08.2015

Antreprenor:                                 S.C. ROTARY CONSTRUCTII – COMSA S.A.

Valoarea contractului:                   18.057.571, 90 lei

 

Staţia de epurare a oraşului Vatra Dornei a fost pusă în funcţiune în anul 1984, fiind proiectată pentru un debit de 65 l/s.

“Necesitatea reabilitării staţiei s-a impus întrucât staţia este subdimensionată pentru numărul de locuitori ai oraşului, având în vedere uzura morală şi fizică a echipamentelor din dotare, dar şi pentru a se îndeplini Directiva 91/271/CEE, transpusă în legislaţia naţională prin H.G. 352/2005 privind epurarea apelor uzate urbane.

Lucrările de la staţia de epurare a oraşului Vatra Dornei vor fi executate la următoarele obiective:

–       treapta mecanică de epurare, care va conţine căminul de admisie, bazinul tampon pentru apa pluvială, grătarele, staţia de pompare a apei uzate, instalaţiile de desnisipare şi separare a grasimilor, sisteme noi de măsurare a debitului de intrare al apei uzate. De asemenea, la treapta primară de epurare a apei vor fi incluse decantoare primare şi o nouă staţie de pompare a nămolului primar;

–       treapta biologică, proces de epurare a apei care este bazat pe funcţionarea bioreactoarelor şi a decantoarelor secundare, va avea în componenţă instalaţii mecanice noi, avansate din punct de vedere tehnologic, pentru nitrificare, denitrificare, eliminarea biologică şi chimică a fosforului;

–       linia de prelucrare a nămolului, care va avea în componenţă un bazin tampon folosit pentru stocarea nămolului în exces, un stabilizator aerob al nămolului, o treaptă mecanică pentru nămolul stabilizat şi un depozit pentru stocarea nămolului deshidratat.

Conform prevederilor contractuale, Antreprenorul va asigura proiectarea, execuţia lucrărilor, obţinerea autorizaţiei de demolare/construcţie, pregătirea personalului care va exploata noua staţie, testarea şi punerea în funcţiune, dar şi menţinerea staţiei în funcţiune pentru conformarea cu parametrii garantaţi.

În prezent, Antreprenorul desfăşoară activităţi de proiectare a noii staţii şi de obţinere a autorizaţiei de demolare/construcţie necesară.

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013
Continutul acestui material nu reprezeinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei.
Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania:  www.infoeuropa.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniuea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro