• Reabilitarea sifonului invers din aglomerarea Suceava

Data semnării contractului:            30.10.2012

Data de începere a lucrărilor:       21.11.2012

Data de finalizare a lucrărilor:       21.03.2015

Antreprenor:                                 Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co.KG Germania

Valoarea contractului:                   7.390.897, 08 lei

Apele uzate colectate din zona de sud a municipiului Suceava sunt transportate în staţia de epurare prin intermediul sifonului invers ce subtraversează râul Suceava, în zona Statiei de Epurare a municipiului.

Sifonul invers existent, format din două conducte de diametrul dn 800 mm care subtraversează râul Suceava, este parţial colmatat şi funcţionează deficitar la debite mari de apă uzată, în special în perioada cu ploi abundente.

Având în vedere aceste aspecte, dar şi pentru a proteja resursele de apă şi mediul înconjurător împotriva poluării, a fost necesară realizarea unei noi subtraversări a râului, cu protejarea subtraversării prin construirea unui bazin de retenţie a particulelor.

Acest contract prevede execuţia următoarelor lucrări:

–    reabilitarea a 3 camine existente;

–    construirea unui colector dn 1000 mm;

–    construirea unui bazin de retenţie a particulelor;

–    reabilitarea chesonului în amonte de râul Suceava;

–    subtraversarea râului cu 2 conducte dn 800 mm, pe o lungime de aprox. 130 m;

–    reabilitarea chesonului în aval de râul Suceava;

–    amplasarea conductelor de legatură între aceste obiective.

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013
Continutul acestui material nu reprezeinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei.
Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania:  www.infoeuropa.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniuea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro