• Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea

Data semnării contractului:            19.08.2013

Data de începere a lucrărilor:       16.09.2013

Data de finalizare a lucrărilor:       16.03.2016

Antreprenor:                                 S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. TMUCB S.A.

Valoarea contractului:                   20.439.949, 80 lei

 

Oraşul Salcea este situat în partea de nord-est a municipiului Suceva, împreună cu care formează o singură aglomerare, distanţa între centrele civice ale celor două localităţi fiind de aprox. 12 km.

Acest contract stipulează execuţia de lucrări la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a oraşului Salcea, care vor consta în extinderea reţelei de distribuţie cu aproximativ 13,3 km, realizându-se 646 de noi branşamente la reţeaua de alimentare cu apă potabilă. De asemenea, sunt prevăzute instalarea unui număr de 67 de hidranţi şi construirea a 63 de cămine de vane.

În urma extinderii reţelei de distribuţie pe străzile Palaghieni, Scolii, Prunului şi Aeroportului, sistemul actual nu poate asigura presiunea minimă necesară pentru alimentarea cu apă a consumatorilor din zonă. Prin urmare, sunt necesare patru noi staţii de repompare care vor asigura presiunea necesară în funcţie de regimul de înalţime al clădirilor din zonă. La fiecare din staţiile de pompare s-a prevăzut montarea de utilaje şi echipamente performante, cu posibilităţi de implementare a unui sistem automat de monitorizare a principalilor parametrii ai reţelei de distribuţie a apei.

Tot conform contractului, reţeaua de canalizare a oraşului va fi extinsă pe o lungime de 29,5 km, cuprinzând execuţia unui număr de 1.635 noi racorduri şi a unui nr. de 846 noi cămine de vizitare. De asemenea, vor fi construite 5 staţii de pompare a apelor uzate care să asigure colectarea şi pomparea apelor uzate din diverse zone ale oraşului. Aceste staţii de pompare sunt necesare deoarece  configuraţia naturală a terenului nu permite scurgerea gravitaţională a apelor uzate menajere  colectate.

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013
Continutul acestui material nu reprezeinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei.
Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania:  www.infoeuropa.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniuea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro