realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti vidanjari fose Iasi telefon contact Incalzire in pardoseala

• Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului

Data semnării contractului:            09.01.2013

Data de începere a lucrărilor:       05.02.2013

Data de finalizare a lucrărilor:       05.06.2015

Antreprenor:                                 S.C. ACI CLUJ S.A. – S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Valoarea contractului:                   32.041.313, 66 lei

 

În cadrul acestui contract, vor fi executate lucrări la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a oraşului Gura Humorului, care vor consta în extinderea reţelei de distribuţie cu aproximativ 11,7 km, dar şi în reabilitarea reţelei de distribuţie existente, pe o lungime de aproximativ 11 km. De asemenea, sunt prevăzute lucrări pentru contorizarea unui număr de 1954 branşamente (din care 512 existente şi 505 noi)  şi montarea a 266 hidranţi de incendiu subterani.

Sistemul de distribuţie a apei potabile din oraşul Gura Humorului are în componenţă 2 rezervoare de stocare principale, având o capacitate totală de 5000 mc. Conform contractului, la aceste obiective vor fi executate lucrări de reabilitare structurală a construcţiilor, la instalaţiile hidraulice din camerele de manevră şi distribuţie a apei potabile, iar la final va fi implementat un sistem de automatizare şi înregistrare a datelor.

De asemenea, sunt prevăzute lucrări de execuţie a 3 noi rezervoare de înmagazinare a apei, în zona Voroneţ şi Wurtzburg, având o capacitate totală de stocare de 650 mc şi a unei staţii de ridicare a presiunii pentru zonele superioare ale localităţii.

În ceea ce priveşte lucrările care vor fi executate la sistemul de colectare a apelor uzate, acestea se vor desfăşura în vederea extinderii reţelei de canalizare a municipiului cu aproximativ 19,6 km, reabilitării conductelor de canalizare existente pe o lungime de 11,5 km, executării unui număr de 996 de noi racorduri şi reabilitării unui număr de 724 de racorduri existente. Pentru a se asigura o bună funcţionare a sistemului de canalizare al oraşului, în zonele unde relieful terenului nu permite curgerea apelor uzate în mod gravitaţional, se vor construi 4 noi staţii de pompare a apelor uzate, care vor fi amplasate subteran.

Lucrările din cadrul contractului se vor desfăşura, într-o primă etapă, pe străzile Gării, Moldovei, Orizont, Sfânta Maria, Unirii, Victoriei, Zorilor, Sulina, urmând ca în decursul acestui an să fie derulate lucrări similare şi pe alte străzi ale oraşului în funcţie de un program care va fi stabilit de comun acord între constructor, beneficiar şi autorităţile locale.

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013
Continutul acestui material nu reprezeinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei.
Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania:  www.infoeuropa.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniuea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro