realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti vidanjari fose Iasi telefon contact Incalzire in pardoseala

• Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Falticeni

Data semnării contractului:            13.02.2013

Data de începere a lucrărilor:       25.03.2013

Data de finalizare a lucrărilor:       25.10.2015

Antreprenor:                                 S.C. Veolia Water Solutions & Technologies Romania S.R.L.

Valoarea contractului:                   37.592.935, 38 lei

 

Staţia de epurare a municipiului Fălticeni a fost construită în anul 1982, capacitatea maximă a staţiei este de 290 l/s şi este prevăzută cu treaptă de epurare mecanică şi treaptă de epurare biologică.

Având în vedere că staţia de epurare este supradimensionată, degradată şi nu epurează apa conform normelor în vigoare, având perioada de serviciu depaşită, s-a impus înlocuirea acesteia cvasitotală, obiectivul fiind inclus în cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”.

În cadrul noii staţii de epurare a municipiului, lucrările se vor desfăşura la următoarele obiective:

–       treapta mecanică de epurare, care va conţine căminul de admisie, bazinul tampon pentru apa pluvială, grătarele, echipamente automate de prelevare a probelor (programabil să colecteze şi să stocheze probe de apă din efluent), staţia de pompare a apei uzate, instalaţiile de desnisipare şi separare a grasimilor, sisteme noi de măsurare a debitului de intrare al apei uzate. De asemenea, la treapta primară de epurare a apei vor fi incluse decantoare primare şi o nouă staţie de pompare a nămolului primar;

–       treapta biologică, proces de epurare a apei care este bazat pe funcţionarea bioreactoarelor şi a decantoarelor secundare, va avea în componenţă instalaţii mecanice noi, avansate din punct de vedere tehnologic, pentru nitrificare, denitrificare, eliminarea biologică şi chimică a fosforului;

–       linia de prelucrare a nămolului, care va avea în componenţă concentratoare mecanice de nămol, o nouă staţie de pompare a nămolului primar şi în exces, un rezervor de fermentare anaerobă, un rezervor de biogaz, o centrală termică pentru asigurarea temperaturii necesare funcţionării fermentatorului, un bazin tampon pentru nămolul fermentat, un depozit de stocare temporară a nămolului deshidratat.

Conform acestui contract, Antreprenorul va asigura proiectarea, execuţia lucrărilor, obţinerea autorizaţiei de demolare/construcţie, pregătirea personalului care va exploata noua staţie, testarea şi punerea în funcţiune, dar şi menţinerea staţiei în funcţiune pentru conformarea cu parametrii garantaţi.

În prezent, Antreprenorul desfăşoară activităţi de proiectare a noii staţii şi de obţinere a autorizaţiei de demolare/construcţie necesare.

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013
Continutul acestui material nu reprezeinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei.
Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania:  www.infoeuropa.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniuea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro