realizare site web
realizare websitebeton amprentat Constanta Béton imprimé Île-de-France Pret Vidanjari Iasi firme luminoase Iasi demolari Bucuresti vidanjari fose Iasi telefon contact Incalzire in pardoseala

• Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Fălticeni

Data semnării contractului:            06.06.2013

Data de începere a lucrărilor:       04.07.2013

Data de finalizare a lucrărilor:       04.01.2016           

Antreprenor:                                 S.C. 3T Construct S.R.L.

Valoarea contractului:                   23.669.216, 01 lei

În cadrul acestui contract vor fi executate lucrări la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiul Fălticeni, care vor consta în extinderea reţelei de distribuţie cu aproximativ 16,22 km, dar şi în reabilitarea reţelei de distribuţie existente pe o lungime de aproximativ 10,82 km. De asemenea, sunt prevăzute lucrări pentru contorizarea unui număr de 1311 branşamente (din care 560 existente şi 751 noi)  şi montarea a 258 hidranţi de incendiu subterani, un hidrant suprateran şi 15 cămine de reducere a presiunii echipate corespunzător.

Sistemul de distribuţie a apei potabile din municipiul Fălticeni are în componenţă 3 rezervoare de stocare a apei potabile (Tâmpeşti, Oprişeni, Pietrari), având o capacitate totală de 18150 mc.

La aceste obiective vor fi executate lucrări la instalaţiile hidraulice din camerele de manevră şi distribuţie a apei potabile, vor fi modificate traseele existente ale conductelor de golire, iar la final va fi implementat un sistem de automatizare şi înregistrare a datelor.

În ceea ce priveşte lucrările care vor fi executate la sistemul de colectare a apelor uzate, acestea se vor desfăşura în vederea extinderii reţelei de canalizare a municipiului cu aproximativ 22,70 km, reabilitării conductelor de canalizare existente pe o lungime de 1,70 km, executării unui număr de 1292 de noi racorduri şi reabilitării unui număr de 107 racorduri existente.

Avându-se în vedere o bună funcţionare a sistemului de canalizare al oraşului, în zonele unde relieful terenului nu permite curgerea apelor uzate în mod gravitaţional, vor fi desfăşurate lucrări pentru execuţia a 5 noi staţii de pompare a apelor uzate care vor asigura colectarea şi pomparea apelor uzate din diverse zone ale municipiului.

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013
Continutul acestui material nu reprezeinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei.
Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania:  www.infoeuropa.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniuea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro