• Sistem GIS (Geographic Information System) şi modelare hidraulică

Data semnării:                                11.04.2013

Data de începere:                          24.04.2013

Data de finalizare:                         24.10.2013                        FINALIZAT

Furnizor:                                       S.C. FIDA SOLUTIONS S.R.L.

Valoarea Contractului:                   322.000 lei

În cadrul acestui contract a fost achiziţionată aparatura necesară pentru a colecta, a analiza şi a prelucra informaţii referitoare la determinarea coordonatelor de amplasare a reţelelor de apă şi apă uzată.

De asemenea, această aparatură este folosită pentru inventarierea tuturor elementelor care intră în componenţa reţelelor de apă şi apă uzată la nivel judeţean.

Sistemul GIS poate fi definit ca o colecţie organizată de hardware, software şi proceduri proiectate, date geografice şi personal specializat în scopul culegerii, gestionării, analizei, modelării şi afişării datelor.

Cel mai important rol al sistemului GIS în analiza sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare este acela de a furniza o bază de date precisă a parametrilor constructivi şi spaţiali ai reţelelor, care vor servi la optimizarea managementului reţelelor de apă şi canalizare sau care chiar pot asigura baza de proiectare în cazul extinderii acestora.

______________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013
Continutul acestui material nu reprezeinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei.
Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania:  www.infoeuropa.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniuea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro